Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Speech Act Theory

No description
by

Sheena Alcovindas

on 13 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Speech Act Theory

Speech Act Theory
Searle's Theory of Speech Act 1969
Speech Acts
ay kaugnay sa gampaning lokusyon at ilokusyon, na ang hangarin ay makilala ang tungkulin o gampanin ng lokusyon. Ito man ay tumatanggap o gumaganap. Ang teoryang ito ay tumutukoy sa paniniwalang anuman ang ating sabihin, lagi na itong may kaakibat na kilos maging ito man ay paghingi ng paumanhin, pagbibigay-babala, panghihimok at iba pa.
Ang tagapagsalita ay maaring makagawa ng tatlong akto ng pagsasalita ( speech acts):
-Gampanin o tungkulin lokyusyonari
-Gampanin o tungkulin ilokyusyonari
-Gampanin o tungkulin perlokyusyonari
Ang
lokyusyonari
ay ang tungkulin o gawain ng pagsasabi ng isang bagay na makabuluhan o may literal na nauunawaan sa paggamit ng wika. Ang kaalamang panglinggwistika na ang puhunan sa pagsasagawa ng akto o kilos na lokyusyonari. (may kahulugan).
Halimbawa:
Pangako kong tuturuan kitang sumayaw.
Ang
ilokyusyonari
ay isang tungkulin sa pagsasagawa ng isang bagay o isang mensahe ayon sa intensyon ng nagsasalita. ( may pwersa- performans sa akto ng pagsasabi ng bagay)

Halimbawa:
a)Pangako
Magkita tayo mamaya at tuturuan kita ng sayaw.
b) Pakiusap
Edwin, maaari bang turuan mo akong magsayaw?
c) Pag-utos
Turuan mo akong magsayaw, kung ayaw mong tanggalin kita sa trabaho.

Ang perloksyunari ay ang gampanin o tungkuling dulot ng pwersang ilokyusyonari.

-Pagsasabi ng isang bagay na kadalasang nagproprodyus ng mga tiyak na konsikwensyal na epekto. ( May konsikwens)
Sina Seaville (1967) at Fraser (1978) ay may magkatulad na kategorisasyon ng intension ng tagapagsalita sa pagsasagawa ng akto ng pagsasalita (speech acts) gaya ng mga sumusunod:

1)
Aktong Representatibo
- ang intensyon ng nagsasalita ay ilagay ang sarili sa pagkakatiwala ng katotohanan ng sinasabi tulad ng
pagtanggap, pag-uulat, paghinuha at iba pa.
2)
Aktong direktibo
- ang intensyon ng nagsasalita ay iparinig o ipabasa ang isinasaad ng kilos na kanyang pahayag.

3)
Aktong komisibo
- ang intensyon ng nagsasalita ay ilagay ang sarili sa pagsasakatuparan ng kanyang tinuran sa isang paraan at sa darating na panahon tulad ng tinuran na pangako, pagparusa at iba pa.
4)
Aktong ibalwatibo
- ang intensyon ng nagsasalita ay ituring ang kanyang ebalwasyon sa mga bagay- bagay na tinutukoy tulad ng pagpapasalamat, pamumuna, pagtanggi, at pagsang-ayon o kaya ay parusa.
5)
Aktong establisado
- ang intensyon ng nagsasalita ay lumikha ng bagong kaayusan batay sa nilalaman ng kaanyuang pahayag tulad ng pagbabala, paghirang, pagpapahintulot, pagpapatawag, at pagbibigay-permiso.
Full transcript