Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kreativní Brno - studie proveditelnosti pro Řídící skupinu 30.6.2014

Prezentation of Creative Centre Brno project
by

Zdenka Kujova

on 22 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kreativní Brno - studie proveditelnosti pro Řídící skupinu 30.6.2014

Má město Brno potenciál v kreativních a kulturních průmyslech?
Jaký je stav káznice
a možný budoucí vývoj?
Je záměr kreativního centra v káznici proveditelný?
Co obnáší realizace Kreativního centra v káznici?
STUDIE PROVEDITELNOSTI
ZADÁNÍ
rostoucí význam KKP
podpora lokálních KKP
Regionální inovační strategie
Koncepce ekonomického rozvoje města
předsevzetí vytvoření KC Brno
zadání pro JIC - Studie proveditelnosti
Setkání Řídící skupiny:
červen 2013
leden 2014
červen 2014
POSLÁNÍ
PROČ KKP?
duševní vlastnictví, znalosti, kreativita - hnací síla ekonomik
konkurenceschopnost v globalizovaném světě
ekonomický a společenský růst, zaměstnanost, rozvoj inovací
strategie Evropa 2020
naplňování strategie města
I. podpořit kreativních odvětví jako
potenciál inovací
a

zvýšení
kvality života
ve městě

II.
poskytnout prostor
talentovaným lidem a
snížit
jejich
odliv z Brna
, generovat
pracovní místa

III. znovuvyužít a
regenerovat jedinečný brownfield
a revitalizovat
deprivovanou
čtvrť
citlivým způsobem, přilákat do města
nový druh investorů
ANALYTICKÁ ČÁST
NÁVRHOVÁ ČÁST
2009
2010
2011
2012
RIS
setkání primátora s náměstky
základní vize
konference Kreativní Brno
RMB
JIC
smlouva a dotace
Red Concepts
Řídící skupina
2013
zahájení studie proveditelnosti
1.
2.
3.
4.
50 % OSVČ, 2000 firem
SWOT KKO V BRNĚ
VŠ vzdělávání v KKO , i SŠ, i ZŠ
Dostatek talentového potenciálu
Silné firmy v odvětví či tradiční instituce
Talentovaní a vzdělaní lidé, know how
Historická tradice v mnoha odvětvích

Geografická poloha Brna (Vídeň, Praha, Bratislava, Budapešť, letecky Londýn)
Silná divácká/zákaznická základna
Srovnávání se s Prahou
Nízké technické vybavení
Neschopnost udržet talenty (směr Praha, zahraničí)
Nedostatečné manažerské, marketingové, právní, finanční dovednosti
Nízký kontakt se zahraničím
Absence kvalitních profesí v některých profesích

Nedostatek vyhovujících prostor
Nízká poptávka/kupní síla
Administrativní zátěž
Nezájem či neinformovanost veřejnosti/ nedostatek diskuze
Nedostatečná činnost médií v KKO obecně, centralizace redakcí z regionů
Spolupráce se zahraničím
Spolupráce subjektů se školami
Nové vzdělávací obory
Rozvoj v oblasti marketingu
Jiné formy financování - sponzoring, crowdunding, individuální dárcovství, EU fondy
Podpora ze strany města
Networking a spolupráce
Kreativní centrum, platforma, prostor
Budování identity,charakteru, image města
Odliv talentů do Prahy a zahraničí
Odchod pracovníků (i neuměleckých profesí) za lepšími finančními podmínkami
Politické podmínky v Brně - nekoncepčnost, nedostatek veřejných soutěží a korupce, nezájem
Chování zákazníka a nízký zájem
Špatná finanční situace subjektů KKO, podfinancování zřizovaných subjektů
Nedostatek vhodného prostoru pro neziskové subjekty a pro absolventy KKO
Silná konkurence na trhu
SLABÉ
HROZBY
PŘÍLEŽITOSTI
SILNÉ
Realizace projektů
kreativního inkubátoru, kreativních voucherů, regionální filmové kanceláře a cineport, produkčně informační centrum pro KKO
Podpora místních zakázek
(regionální filmová kancelář, propagace brněnských KKO, zadávání zakázek veř. správy, kreativní vouchery),
Podpora exportu
a tvorba zahraničních sítí, tvůrčí rezidence v Brně, spolupráce s partnerskými a dalšími městy (směr Vídeň, Bratislava, Budapešť),
Finanční zabezpečení
a přístup k financím
KKO ve strategických dokumentech
a spolupráce napříč MKČR, MPO, MMR, MŠMT a CzechTrade, CzechInvest aj.,
Spolupráce a klastry
- spolupráce zřizované a nezřizované scény, iniciování profesních asociací v každém odvětví.
Prostorové zabezpečení
- využití kulturních domů a budov zřizované scény,
OPATŘENÍ PODPORY KKO V BRNĚ
VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU:
Přehled odvětví podle velikosti (počtu subjektů)
STAV KÁZNICE
od roku 2006 zcela prázdný objekt
objekt chátrá, intenzivní degradace
střecha v havarijním stavu
zachovalý stav
statika v pořádku
bez ekologické zátěže
možnost nástavby 2-3 nových podlaží
zastavení degradace - sanace: 10 milionů
demolice: 30 milionů
=> vhodné řešení je
rekonstrukce s novými dostavbami
přirozená propagace
média
investoři
koordinace pro město (TRIPITAKA o.s.)
DOČASNÉ VYUŽITÍ
1. sanace
2. dočasné využití
3. rekonstrukce
POSTUP
DOBRÝ STAV OBJEKTU
SPOLUPRÁCE SE SOUKROMÝM SEKTOREM
EVROPSKÉ FONDY
HARMONOGRAM
Předrealizační fáze

Sanace objektu
Dočasný provoz
Studie proveditelnosti – dokončení
Oslovení a jednání s investory
Aktualizace grant scanu
Projednání Studie proveditelnosti v ZMB
Rozhodnutí o financování projektu KC
Zadání veřejné architektonické soutěže
Výsledky architektonické soutěže
Územní rozhodnutí
Žádost o financování projektu z fondů EU
Stavební povolení
Výběrové řízení na dodavatele

Investiční fáze

Zahájení stavebních prací
Dokončení a převzetí stavby

Fáze udržitelnosti provozu
2013-2015
2014-2017
06/2014
07-12/2014
10-12/2014
09/2014-02/2015
09/2014-02/2015
02/2015
08/2015
03/2016
04/2016
09/2016
02/201703/2017
12/2018

01/2019 – 12/2023 ~ 5let

1. prodej nemovitosti
2. nájem nemovitosti
3. založení obchodní společnosti
4. PPP - Public Private Partnership
5. nezisková organizace jako partner města
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
ITI – integrované územní investice pro města, rozvojová území a hospodářsky slabé regiony
IROP – Integrovaný regionální operační program
Fond JESSICA

OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou (OP AT-CZ)
OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou (OP SK-CZ)
OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2020
OP nadnárodní spolupráce Danube
Creative Europe – mezinárodní projekty spolupráce
Erasmus Plus, Norské fondy
Závěr
zamezení chátrání
zvyšování hodnoty nemovitosti
oživení lokality
snižování kriminality a vandalismu
prověření plánu
rozhodnutí Rady a Zastupitelstva o realizaci KC
architektonickou soutěž - návrh
pro investory
pro žádosti o dotace
spolupráci s partnery
pro kulturní politiku města
neziskové a jiné organizace v okolí káznice
ZÁVĚREČNÁ ZJIŠTĚNÍ
PODKLADY
Spolupráce: JAMU v Brně, Institut umění ČR, KSM MMB
příjmy z pronájmu ploch a související příjmy
úspora za neuskutečnění demolice objektu
růst daňových příjmů města z podnikatelské aktivity
úspora nákladů státu na nezaměstnanérozvoj podnikání ve městě a jeho vliv na ekonomiku celého regionu
rozvoj kreativních průmyslů
revitalizace lokality a zvýšení celkové atraktivity města
sociální a kulturní dopad kreativního centra
EKONOMICKÉ DOPADY:
NEKVANTFIKOVANÉ VÝNOSY:
nenáročné typy prostor KC
atraktivní pro kreativní průmysly
potřeba sdílení a networking
urychlení gentrifikace
integrační efekt
TYPOVÉ PROSTORY
3 VARIANTY
Zpracovatel stavebně technického průzkumu: HESS - projekty a stavby spol. s r.o.
Zpracovatel cost-benefit analýzy: SAURA s.r.o.
provozní náklady
investiční náklady
NEJBLIŽŠÍ KROKY
Sanace objektu
Dočasný provoz
Studie proveditelnosti – dokončení
Oslovení a jednání s investory
Aktualizace grant scanu
2013-2015
2014-2017
06/2014
07-12/2014
10-12/2014
KREATIVNÍ AMBASADOŘI
Kateřina Šedá
Petr Skakala
Jakub Dvorský
Kateřina Tučková
Zpracovatel cost-benefit analýzy: SAURA s.r.o.
Zpracovatel cost-benefit analýzy: SAURA s.r.o.
Kvalitativní výzkum: Institut umění, Petr Návrat - ONpLan
Je záměr kreativního centra v káznici proveditelný?
plocha pro KC
DNA lokality
Spolupráce: MUNISS, FSS MU
Jak KC ovlivní okolí?
MAXIMÁLNÍ VARIANTA S BYTY
Konzultace: Frank Bold - advokátní kancelář Šikola a partneři s.r.o.
prezi design: Jan Hubáček
Děkuji všem
za spolupráci

Zdeňka Kujová
85.000
46.000?
20.000
28.000
45.000
ČR
Praha
Brno
Lipsko
Riga
POČTY ZAMĚSTNANÝCH V KKO
10 - 20 % nárůst
v posledních 10 letech
Brno + JMK
region Lipsko
region Linc
26.500
44.500
30.000
STUDIE PROVEDITELNOSTI V ČÍSLECH
KDO NA PROJEKTU SPOLUPRACOVAL
70 osob:
3 osoby core team
7 osob dlouhodobě
53 osob krátkodobě
7 osob servis projektu
15 osob externě na DPP
38 studentů v rámci stáží
z 5 univerzit
17 nových wishlistů
FMK UTB Zlín
Město Kroměříž
JIC
Videoflot
MU Game Studies
firma Plastia
firma XXL Studio
CzechTrade
CzechInvest
MKČR
Institut umění
firma Puro Creative
firma U1
zastoupení JMK v Bruselu
firma Mautilus
KOMU JSME PORADILI MY:
Potenciální lokality k rozvoji:
Public Private Partnership

Rezervní lokality:
Projekty veřejného sektoru
0
Cena a hodnota
po rekonstrukci
of Brownfield Land Commercial Viability
ABC MODEL
Náklady na rekonstrukci
A
BC
Atraktivní lokality:
Projekty soukromého trhu
OPTIMÁLNÍ VARIANTA
dostavba
např. bytů
o rozloze 8235 m²
15 450 m²
370 393 000 Kč
19 261 000

13 571 000
=
5 690 000 Kč
MAXIMÁLNÍ VARIANTA S BYTY
dostavba např.bytů
o rozloze 8235 m²
15 450 m²
V Brně je silný potenciál kreativních odvětví
– 11 subjektů, 20 tisíc zaměstnaných (10 % celého Brna), 24 miliard korun obratu ročně, 2 tisíce firem, 8,5 tisíce OSVČ, přes 3 tisíce absolventů v KKO v celém kraji ročně.
Projekt je potřebný, žádaný a přínosný
– pro rozvoj kreativních průmyslů, pro rozvoj lokality, pro rozvoj města, pro firmy využívající kreativní odvětví pro vyšší růst.
Projekt je realizovatelný v bývalé káznici
– stav objektu je zachovalý, velikost je dostačující, lze sem umístit typ potřebných prostorů, dle vnímání aktérů je káznice vhodný objekt. Odhadované investiční náklady jsou 300–400 milionů Kč.
Projekt lze realizovat, financovat i provozovat soukromým sektorem
– jde o stabilní investici, která je zajímavá pro určitý typ investorů, kteří neočekávají standardní dobu návratnosti v jednotkách let; podklady pro jednání jsou nyní k dispozici.
Projekt lze realizovat, financovat i provozovat veřejným sektorem
– možnost využití nových strukturálních fondů, které nově zohledňují význam kreativních průmyslů (MPO, MŠMT, MMR).
Provoz je po počáteční fázi samofinancovatelný
– jde o zajímavou investici i pro veřejný sektor. Příjmy mohou převyšovat výdaje, včetně těch na management centra, již od čtvrtého roku provozu. Na příjmové straně je počítáno s dostupnými cenami nájmů pro kreativní sféru od 144 Kč/m2 až po komerční funkce 345 Kč/m2 měsíčně.
Je příhodná doba na jeho realizaci
– oslovení investorů před schválením evropských programů, které podporu kreativních průmyslů zahrnují.
Je možná spolupráce se zahraničím
– centrální Evropa, Pobaltí, severské země.
Je zájem o dočasný provoz
– zájem spolku Tripitaka, o. s., jako koordinátora kulturních a komunitních akcí.
Podpora růstu kreativních odvětví
– nástroje podpory by měly být uskutečňovány co nejdříve, mohou být rozvíjeny nezávisle na kreativním centru (kreativní inkubátor, vouchery, regionální filmová kancelář, tvůrčí rezidence aj., viz závěry mapování).
ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Město Pardubice
Full transcript