Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of SLOŽENI GLAGOLSKI OBLICI

No description
by

B P

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of SLOŽENI GLAGOLSKI OBLICI

SLOŽENI GLAGOLSKI OBLICI
SLOŽENI GLAGOLSKI OBLICI
Perfekt
Od vlasti
je bilo naređeno
da se ne dozvole posjete osuđenima na smrt , ali je oficir preuzeo odgovornost i dopustio joj susret od petnaest minuta...
G.G.Marquez , Sto godina samoće

Prije nego što je oficir dopustio majci da vidi svog osuđenog sina , vlast je naredila da se ne dopuste posjeti osuđenima na smrt. Ta radnja se dogodila
prije
ostalih prošlih radnja.
Takvu,
pretprošlu radnju
izražavamo
pluskvamperfektom.

Pluskvamperfekt je pretprošlo vrijeme , tvori se od svršenih i , rjeđe , nesvršenih glagola.


Futur prvi
Dječak: Objasni mi što znači taj san.
Starica: Prije se zakuni. Zakuni se da
ćeš
mi
dati
destinu svoga blaga u zamjenu za ovo što
ću
ti
reći
... Ako
budeš vjerovao
,
naći ćeš
svoje blago.

Futur prvi je složeni glagolski oblik kojim se izriče buduća radnja.
Futur drugi(futur egzaktni)
Oblik budeš
vjerovao
, koji se odnosio na radnju koja prethodi nekoj budućoj radnji. Znači da dječak treba prvo vjerovati , a tek onda može naći blago.

Futur drugi
je složeni glagolski oblik , označava predbudućnost, odnosno radnju koja prethodi nekoj budućoj radnji.
Perfekt
Pluskvamperfekt
Futur
prvi
Futur drugi
Jednog ponedjeljka ujutro njegova
se
majka
rasplakala
prije doručka , a on
se
zbog toga
prestrašio
. Jutarnje plakanje
bilo je
nešto posve novo , a to
je bio
loš, loš znak. To
je značilo
da bi se sada mogla rasplakati u bilo koje doba dana , bez ikakva upozorenja , sigurnih razdoblja više nema...
N.Hornby , Sve zbog jednog dječaka
Događaji i osjećaji o kojima priča zabrinuti dječak Marcus zbivaju se u prošlosti.
Koje glagolsko vrijeme prevladava u rečenicama?

Perfekt je složeni glagolski oblik koji označava radnju u prošlosti.

Od svih prošlih vremena ,
perfekt
koristimo najčešće i najviše , osobito u pripovijedanju.
Tvorba perfekta
-
prezent pomoćnog glagola
biti
+glagolski pridjev radni(dobije se tako da se od
infinitiva
glagola ukloni nastavak
-ti
ili
-ći
te dodaju nastavci
-o,-la,-lo,-le,-li
ovisno o
rodu
i
broju
)

plakao sam(plakala,plakalo)
plakao si
plakao je
plakali smo
plakali ste
plakali su
Glagol biti u perfektu

*Kada se nađu zajedno nenaglašeni
akuzativ
zamjenice
ona
-
je
i
3.l.
prezenta pomoćnoga glagola
biti
-
je
, upotrebljavamo oblik
ju
.

Npr.
Sreo

ju

je već prvog dana.
NE-
Sreo je je već prvog dana.

Naglašeni oblik glagola
biti
,
jesam
, koristimo kada želimo istaknuti neku radnju , stanje ili zbivanje.
Ja jesam predala dokumente.Ako izostavimo pomoćni glagol
biti
, takav perfekt zovemo
krnji perfekt
. Sastoji se od glagolskog pridjeva radnog i čest je u pripovijedanju.

-Stana
narasla
, ali se nije mijenjala.
1.Upotrebljavamo ga za izricanje radnje koja je završila u prošlosti i radnje koja je trajala u prošlosti.

-Jučer smo generalno sredile kuću , danas me sve boli.
-Prošlo ljeto proveli smo na Hvaru.


2.
Futurskim perfektom
izražavamo budućnost.

-Krenimo na sat dok nismo zakasnile.
-Ako ne kupimo poklon , osramotili smo se.

3.
Imperativnim perfektom
izražavamo zapovijed.

-Da si se vratila do dva!
4.
Gnomski
ili
poslovični
perfekt ne odnosi se na neko određeno vrijeme , već na sva vremena.

-Došli divlji pa istjerali pitome.
Kada i kako upotrebljavamo perfekt?
Kao i kod prezenta , postoji relativna uporaba perfekta.
Pluskvamperfekt
Tvorba pluskvamperfekta

-perfekt
ili
imperefekt
pomoćnoga glagola
biti
+ glagolski pridjev radni:
-Bio je naredio.

jednina


bio sam svirao bijah/bjeh svirao

bio si svirao bijaše/bješe svirao

bio/bila/bilo si svirao/svi- bijaše/bješe svirao/
rala/sviralo svirala/sviralo
množina


bili smo svirali bijasmo/bjesmo svirali

bili ste svirali bijaste/bjeste svirali

bili/bile/bila su bijahu/bjehu svirali/svirala/
svirali/svirale/svirala sviralo

*Radnja izrečena
pluskvamperfektom
događa se prije radnje izrečene
perfektom
.

-Bili smo već stigli u grad kad su oni nazvali.
Tvorba futura prvog
-prezent pomoćnog glagola
htjeti+
infinitiv

jednina množina

ja ću govoriti mi ćemo govoriti

ti ćeš govoriti vi ćete govoriti

on/ona/ono će govoriti oni će govoriti
-futur prvi
pomoćnih glagola
:

jednina

ću biti/bit ću ću htjeti/htjet ću

ćeš biti/bit ćeš ćeš htjeti/htjet ćeš

će biti/bit će će htjeti/htjet će


množina
ćemo biti/bit ćemo ćemo htjeti/htjet ćemo

ćete biti/bit ćete ćete htjeti/htjet ćete

će biti/bit će će htjeti/htjet će
U ćemu najčešće griješimo?
Negaciju glagola
htjeti
nije pogrešno pisati sastavljeno, ali ni rastavljeno. Znači, može i-
ne ću doći
, ali i
neću doći
.

Ako infintiv dolazi ispred nenaglašenog oblika pomoćnoga glagola htjeti , gubi se
-i
u infinitivu. Znači, ovdje nema biranja,zato pripazi:
ima
t
ću ima
t
ćemo
ima
t
ćeš ima
t
ćete
ima
t
će ima
t
će

No kada pomoćni glagol dolazi ispred infinitiva ,
-i
ostaje:
ću imat
i
ćemo imat
i
ćeš imat
i
ćete imat
i

će imat
i
će imat
i


Tvorba futura drugog
-
dvovidni prezent
pomoćnoga glagola
biti=budem, budeš, bude, budemo, budete , budu
+glagolski pridjev radni


jednina

množina

budem crtao budemo crtali
budeš crtao budete crtali
bude crtao budu crtali

Futur drugi
upotrebljavamo samo u zavisnim rečenicama, u kojima najčešće imamo
futur prvi
:
-Ako
budete trčali
,
osjetit ćete
kako vam rade mišići.
ili
prezent
:
-
Budeš li
u susjedstvu,
navrati
.

U čemu najčešće griješimo?
1.
Čestica
ne
i glagol pišu se rastavljeno:

-ne volim
-ne učim
-ne stvaram
-ne budu došli
-ne govoreći...

2.

Čestica
ne
piše se sastavljeno u oblicima-

nemam , nemajući, nemaš.
3.

Glagole koji ne znače negaciju, već s česticom
ne
tvore novo značenje također pišemo sastavljeno s česticom
ne
:
-nestati
-nedostajati
-negirati
4.

Česte su pogreške u pisanju
kondicionala
:

-došao bi umjesto
došao bih!
-došli bi umjesto

došli bismo!

Futur prvi

također se učestalo izgovara i piše na ovaj način:

-Biti ćemo,gledati ćemo, umjesto

Bit ćemo, gledat ćemo!
Full transcript