Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PIAGAM MADINAH SEBAGAI ROLE MODEL DALAM HUBUNGAN ETNIK

No description
by

Nurfayyadhahtul Syafawani

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PIAGAM MADINAH SEBAGAI ROLE MODEL DALAM HUBUNGAN ETNIK

PIAGAM MADINAH SEBAGAI ROLE MODEL DALAM HUBUNGAN ETNIK & APLIKASINYA DI MALAYSIA
Pengenalan
Piagam Madinah telah digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622M bersamaan tahun pertama Hijrah.
Merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia.
Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal.
23 fasal piagam membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu antara Ansar dan Muhajirin.
24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu Yahudi.
Masyarakat
Perlembagaan
Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara.
Berperanan menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sesebuah kerajaan dan hak-hak rakyat.

Profesor Dicey
(dalam Tun Mohd. Salleh Abas, 1997) berpendapat bahawa undang-undang perlembagaan mengandungi dua prinsip sahaja, iaitu prinsip kedaulatan parlimen dan prinsip undang-undang.
Menurut
Md. Bohari Ahmad (1997)
, perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua undang-undang asas negara.
JUN 2012, SOALAN 3
Mengapakah perlembagaan sangat penting dalam pembentukan sesebuah negara ?
i) Bagi menentukan kuasa kerajaan dan rakyat
ii) Sebagai sumber rujukan dalam penggubalan undang-undang
iii) Untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan menjamin kesejahteraan
iv) Bagi menentukan status sesuatu kawasan sebagai wilayah yang merdeka
A) i,ii dan iii
B) i, iii dan iv
C) ii, iii dan iv
D) Semua di atas
Disediakan oleh :
Nurfayyadhahtul Syafawani Binti Kamsani
Nur Atiqah Bt Ab Salam
Muhammad Luqman Bin Abdullah
Muhammad Haziq Bin Mohd Zulkepli

Masyarakat Majmuk
Piagam Madinah
Perkara utama yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah:
Nabi Muhammad s.a.w. adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertelingkaran hendaklah merujuk kepada baginda.
Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri, sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa iaitu bangsa Madinah.
Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacara keagamaan masing-masing.
Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan Kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah.
Keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut.
Perlembagaan Malaysia
Dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan mengandungi
183 perkara
.
Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
dan
Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957
.
CABARAN HUBUNGAN INTER-INTRA ETNIK DI MALAYSIA

POLITIK
EKONOMI
SOSIAL
TEKNOLOGI DAN GLOBAL
Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing.
Menyuara, menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing.
Sukar menerima pemimpin dari kaum lain.
Mengukuhkan semangat perkauman yang menebal.

Perbezaan pekerjaan

Menghalang interaksi yang lebih kerap.
Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama.
Semangat perkauman terus menebal
Dominasi sektor ekonomi
Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan.
Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud


Pemisahan penempatan
Akibat dasar pecah perintah British.
Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi.
Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme
Pemisahan juga dapat dilihat dari segi pakaian, agama, pendidikan, bahasa dan sebagainya
Pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi, politik dan sosial barat
Pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi dan politik barat
Contoh tamadun mereka lebih tinggi
Membawa masuk pengaruh budaya hedonisme, nilai negatif, ekonomi bebas, sain dan teknologi yang memusnahkan

AGAMA, KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT
Setiap etnik mempunyai agama, adat istiadat bahasa dan kebudayaan yang berlainan:
Mudah terjadinya konflik.
Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri.
Mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, memilih sahabat dan mencari teman hidup

CABARAN GLOBALISASI
Proses globalisasi atau pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi & politik Barat sejagat.
Oleh sebab penjajahan tidak lagi diterima dalam rangka nilai & kebebasan manusia masa kini, maka kuasa Barat memperjuangkan pula hak asasi manusia.
Pengaruh Barat dari segi ideologi, budaya hedonisme & nilai negatif, ekonomi bebas, sains & teknologi yg memusnahkan, serta sistem politik yg dianggap terbaik bagi semua manusia dieksport / dibawa masuk ke seluruh dunia.
Malaysia tidak terkecuali daripada pengaruh arus pembaratan dan globalisasi yang mendesak. Globalisasi menjadi faktor perubahan budaya yang amat kuat & deras, mengakibatkan lenyapnya nilai2 luhur secara tidak disedari dan pemikiran Barat diterima secara halus ke dalam masyarakat

APLIKASI PIAGAM MADINAH DI MALAYSIA
Perkara 3 dan 11 diaplikasikan daripada Fasal 25 Piagam Madinah iaitu, kesamarataan antara semua kaum.

Perkara 8 diaplikasikan daripada Fasal 17 dan 45 iaitu dasar persamaan dan keadilan.

Perkara 12(1) juga menyatakan kesamarataan di antara semua kaum melalui pendidikan.

Perkara 5 diaplikasikan daripada Fasal 43 dan 21 iaitu hak dan tanggunjawab rakyat dalam mempertahankan Negara serta seseorang tidak boleh dihukum sehingga dibuktikan dia bersalah.
Perkara 7 diaplikasikan daripada Fasal 37 di mana seseorang itu mempunyai hak untuk mempertahankan dirinya sendiri.

SESI SOAL JAWAB
JAN 2012, SOALAN 6
Manakah antara penyataan yang berikut merupakan kandungan Piagam Madinah ?
i) Mewujudkan persefahaman antara pelbagai kaum di Madinah
ii) Menjamin keselamatan semua kaum di Madinah
iii) Menyediakan tempat berniaga khusus kepada kaum Yahudi
iv) Menjamin kebebasan beragama di kalangan penduduk Madinah
A) i,ii dan iii
B) i, ii dan iv
C) i, iii dan iv
D) ii, ii dan iv
JAN 2013, SOALAN 32
Perpaduan masyarakat berbilang etnik merupakan intipati Perlembagaan Madinah. Apakah di antara berikut menyentuh mengenai perkara tersebut ?
i) Kebebasan beragama
ii) Memberi perlindungan harta dan nyawa
iii) Kebebasan membuat hubungan diplomatik
iv) Rasulullah sebagai ketua negara dan sumber rujukan utama
A) i, ii dan iii
B) i, ii dan iv
C) i, iii dan iv
D) Semua di atas
JUN 2013, SOALAN 11
Perkara yang menguntungkan orang Melayu dalam Perlembagaan Malaysia diimbangi oleh peruntukan lain yang memberi kelebihan kepada kaum bukan Melayu.
Apakah perkara UTAMA yang mengimbangi perkara tersebut ?
A) Hak penglibatan dalam pilihan raya bagi orang bukan Melayu
B) Hak mendapatkan pendidikan bagi orang bukan Melayu
C) Hak mendapatkan kerakyatan bagi orang bukan Melayu
D) Hak bersuara dan berpolitik bagi orang bukan Melayu
A) i, ii dan iii
B) i, ii dan iv
B) i, ii dan iv
C) Hak mendapatkan kerakyatan bagi orang bukan Melayu
Sekian, terima kasih.
Masyarakat boleh juga didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu.

Definisi masyarakat majmuk mengikut Furnival merujuk kepada pelbagai jenis manusia yang bercampur tetapi tidak bersatu.
Mereka hidup berdekatan tetapi terpisah dalam sistem politik yang sama. Masing-masing berpegang kepada kebudayaan,agama, bahasa, idea dan kaedah sendiri.
Mereka berinteraksi secara minima dalam urusan tertentu seperti di pasar tetapi kemudian balik ke kelompok masing-masing. Pekerjaan juga dibahagikan mengikut garis perkauman.
Full transcript