Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teknopedagoji

No description
by

Nuh YAVUZALP

on 1 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teknopedagoji

TEKNOPEDAGOJİ
Pedagojik Formasyon Eğitimi
TPİB’e ilişkin birkaç göstergeyi şu şekilde sıralamak mümkündür.
Farklı öğretme-öğrenme yöntemlerini (grup çalışması, iş birliğine dayalı yöntem, problem çözme vb.) uygulamada teknolojiyi kullanabilme
Öğretim sürecinde kavramsal bilgiler arasındaki ilişkiyi teknolojiyi kullanarak aktarabilme
Konu alanına ilişkin öğrenci başarısını değerlendirmede teknoloji tabanlı bir değerlendirme süreci yürütebilme
Derin bir pe­dagojik bilgiye sahip olan öğretmen;
Öğrencilerin öğrenmesi,
Beceri kazanması,
Bilgi inşa yapıları
Öğrenmeyle ilgili zihinsel alışkanlıkları gibi,
konularda bilgi sahibi olmalı ve bu bilgileri öğrenmeye karşı olumlu zihinsel alışkınlar ve eğilimler geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanabilmelidir.

Bu anlamda
Pedagoji
;

Öğretim sürecinin planlanma, yürütme ve değerlendirme aşamalarıyla ilişkili olan bilgi ve becerileri kapsamaktadır.

Genel olarak öğretmenlik meslek bilgisi olarak nitelenmektedir.
Teknolojik içerik bilgisi: Öğretmenin konu alanına ilişkin belirli bir içeriğin etkili bir şekilde öğretimi için teknolojiyi kullanma bilgisini kapsar.
- Klasik öğretim yaklaşımı içerisinde bulamayacağı imkânları sunarak onların içerik ile farklı türlerde iletişim kurabilmelerini ifade etmektedir.

Teknopedagojik eğitimi yapabilmesi için öğretmen;
Öğrencilerin öğrenmelerine yardım etmek için teknolojinin kullanıldığı öğretimi her yönüyle anlamalıdır.
Öğretim stratejileri ve buna uygun sunum tekniklerini bilmelidir.
Öğrencilerin teknoloji ve içerik konusunda ne derece bilgisi olduğunu bilmesi gerekir.

Teknolojik pedagoji bilgisi belirli teknolojiler kullanıldığı zaman öğretimin ve öğrenmenin nasıl değiştiğiyle ilgilenmektedir.
Öğretmenin,içerisinde bulunduğu öğretim ortamının değişik dinamiklerine
öğrencilerin seviyeleri,
yaşam tecrübeleri,
sınıf mevcudu,
gelişmişlik düzeyi
konunun anlaşılabilirlik derecesine göre geliştirmiş olduğu pedagojik yaklaşımın, teknoloji ile desteklenip desteklenemeyeceğidir.
Öğretmene ders planı hazırlama konusunda yardım eder,
Öğretim programlarının sistematik olarak tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ve öğretim tekniklerinin kullanılması konularında öğretmene bilgi sunar.
Öğretim teknolojisi alanındaki araç ve gereçler, konuyu anlatma, öğrencileri sınavdan geçirme, sınav kağıtları ile ödevleri değerlendirme gibi öğretmenin sıradan işlerini yapabilirler. Böylece öğretmen, her öğrencisinin özel durumu ile ilgilenmeye ve onlara öğretim kılavuzluğu yapmaya daha çok zaman bulabilir.
Eğitim ve öğretim ortamına teknolojiyi almak, öğretim sürecine teknoloji entegre etmek anlamına gelmektedir. Eğitim teknolojileri kullanımı konusunda öğretimi yönlendirecek ve öğretime rehberlik edecek öğretmenlerin teknolojiyi kullanım becerileri oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle özellikle aday öğretmenlere eğitim teknoloji kullanımı konusunda hizmet öncesi dönemde uygulamalı olarak eğitim verilmesi gerekir.
Diğer bir ifadeyle ise belirli bir içeriğin öğretilmesi sürecinde planlamadan değerlendirmeye bütün öğretim sürecinde öğretimin etkililiğini ve niteliğini arttırmak için teknolojinin etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına ilişkin bilgidir.
İçerik bilgisine ilişkin örnek bir kaç göstergeyi şu şekilde sıralamak mümkündür:
Konu alanını oluşturan alt boyutlar arasındaki ilişkileri görerek örgütsel çerçeveyi oluşturabilme.
Gerçek yaşamda karşılaşılan problemi alan bilgisi ile çözebilme.
Konu alanıyla ilgili güncel yayınları takip edebilme.
Öğretmenin sınıf yönetimi, ders planları, değerlendirme yöntem ve teknikleri ile ilgili becerilerin olması gerekir.

Bir öğretmende olması gereken bilişsel, sosyal ve gelişimsel bir takım öğretim teorilerini bilme ve bunları uygulamada belli bir bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir.
Yapılan bir çok çalışma, öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi türleri arasında yer alan pedagojik alan bilgisinin, mesleki alan bilgisi kadar önemli bir bilgi türü olduğunu vurgulamaktadır.
Neler yapılabilir
Gerçekçi ve ilgi çekici öğrenme etkinliklerini sağlar,
Aktif katılımı sağlar,
Müfredatın ve teknolojik araçların öğrenciye öğrenme sürecinde üretme, yansıma ve dönüt alma imkânları sunan bir öğrenme ortamı sunmaktadır.
Teknoloji kullanımı ne işe yaramıştır?
Öğretimin bireysel farklılıklara göre düzenlenmesi sonunda sınıftaki öğrencilerin çoğu, eşit şekilde öğrenebilir.
Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha nesnel şekilde olur.
Küçük yerleşim birimlerinde yaşayan öğrencilerin de yetenek ve potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirerek, ülke çapında eğitim eşitliğinin gerçekleşmesine ve bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmesine olanak sağlar.
Öğretmen Teknolojiyi Kullanmayı Neden İyi Bilmelidir?

TPACK Neden Bir Eğitim Sorunudur
İçerik bilgisi
, öğretimi gerçekleştirilecek olan konu alanına ilişkin bilgidir.
Aynı zamanda alan bilgisi olarak da ifade edilen bu bilgi türü öğretimi gerçekleştirilecek konu alanına ilişkin kavram, teori, fikir, örgütsel yapı, kanıt ve ispatlarla birlikte belirli bir alandaki bilgiyi geliştirme yaklaşımı ve uygulamalarını da kapsamaktadır.
3) İçerik Bilgisi (İB)

Öğretmen eğitimi programlarındaki kavramsal karmaşıklığı en aza indirgemek için, Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) kavramı, ilk defa 1983’de Amerika Birleşik Devletleri’nde Lee Shulman tarafından ortaya atılmıştır.
2) Pedagoji Bilgisi (PB)
Teknoloji insan yaşamında her alanda vardır.Bir bireyin teknoloji konusunda iyi yetişmesi için eğitim alanında iyi eğitim alması ve teknolojiyle iç içe olması gerekmektedir.
Teknoloji: İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların  yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir.

-Yunanca sanat ve bilmek kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.
1) Teknoloji Bilgisi (TB)
Teknolojik pedagojik içerik bilgisi genel olarak, belirli bir konu alanındaki öğretime teknolojiyi entegre etmede gereksinim duyulan birleştirilmiş bilgi olarak tanımlanmaktadır.
Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi
Öğretmene sağladığı yararlar:
Teknolojik Pedagoji Bilgisi
TEKNOLOJİ
PEDAGOJİ
3) Teknolojik Pedagoji Bilgisi
4) Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi (TPACK-TPİB)
Eleştirel Bakış !
Eğitimde Bilgisayar Kullanımı
Yrd.Doç.Dr. Nuh YAVUZALP
Full transcript