Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

класификация на картите, елементи на картите

No description
by

Radoslava Bocheva

on 21 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of класификация на картите, елементи на картите

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАРТИТЕ.
ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩОГЕОГРАФСКИТЕ КАРТИ

1. Видове географски карти
а/ Според мащаба
-едромащабни -топографски
-средномащабни- 1:200 000 до 1: 1 000 000
-дребномащабни - над 1:1 000 000

б/ Според съдържанието си
-тематични
-общогегорафски

2. Елементи на картите
а/Картографски условни знаци-
предават съдържанието на картата, като разкриват вида на обекта и някои негови количествени и качествени характеристики, както и местоположението му.

б/ Видове картографски условни знаци:

-
Немащабни усл. знаци
- за обекти чиято площ не позволява мащабно да се нанесат: знак за паметник, хижа, чешма и др.л
-
Линейни условни знаци
- използват се за обекти с линеен характер,
чиято дължина се изразява мащабно, а ширината може да се преувеличи: пътека, тръбопровод, жп мрежа.
-
Площни условни знаци
-състоят се от гранична линия, определяща площта на обекта и обозначения които запълват този контур. Обозначенията не са мащабни и не дават информация за точно местоположение.
3. Стандартизирана система от условни знаци в България-групи от еднородни обекти се представят с 1 цвят:
- реки, езера и др. със син цвят
-трайна растителност със зелен цвят
-релеф- кафяв цвят
-изкуствени форми на релефа с черен цвят
3. Избор на условните знаци
-зависи от мащаб, цел на картографирането, предназначение, особености на района и явлението...
-генерализация: обобщаване на контури и количества, подбор на обекти
4.
Легенда на картата
-система от условни знаци и обозначаващите ги знаци, които са ключът за четене на картата.

а/ изисквания към легендата
-да включва всички обозначения /пълнота/
-да има точно съответствие
-яснота
-логична последователност при групиране на знаците
5. Съдържание на общогеографската карта
а/
релеф
-изобразява се с хоризонтали
б/
хидрографски елементи
-задължителен елемент, мащабно изобразяване на бреговата линия , дължината на реките и каналите.
-растителност
на топографските карти с точков или контурен способ
при общогеографските карти-силно генерализирана
-населени места
-транспортна мрежа
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ
немащабни
линейни
площни
-
пояснителни знаци
:
големина на шрифта, стрелки....
в/Стандартизация
-водни обекти- син цвя
-трайна растителност-зелен цвят
-релеф-кафяв цвят
в/
Растителност
-площни и точкови знаци
г/ Социално-икономически елементи
-населени места
-транспортна мрежа
-политически граници
Обяснете понятиети "ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ". Защо е необходимо?
Full transcript