Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kotrollü ilaç salınımı

No description
by

Ahmet Özgür Ak

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kotrollü ilaç salınımı

Kontrollü ilaç salınımı
Almanya'da yapılan bir araştırmada;
Hastaların %35 inin ilaçları zamanında almadığı,
%14 ünün reçetelerinde yazılanlardan daha düşük doz aldığı
%3 nün günlük dozu aştıkları,
%15 inin tedaviyi sonlandırmadıkları
ABD de ise;
Beş hastadan ikisinin ilaçlarını doğru şekilde kullanmadıkları
1.2 milyon kanser hastasından 500 000 inin hayatını kaybettiği
sonuçları elde edilmiştir.

Kontrollü İlaç Salım Sistemleri
Hastaların yaşamını kolaylaştıran ve yaşam kalitesini arttıran ilaç şekillerine ihtiyaç vardır ve kontrollü ilaç salım sistemleri bu ihtiyaca cevap verebilmektedir. Bu sistemler de ilaç, taşıyıcı içine yerleştirilir ve bu taşıyıcı ile ilacın salınım hızı ve süresi ayarlanabilir. Sonuçta ilacın plazma düzeyi önceden belirlenmiş süre boyunca sabit kalır.
Uzun yıllar ilaç şirketleri ve araştırma yapan kuruluşlar ilaçla ilgili çalışmalarını yeni bir etken madde geliştirme üzerine yoğunlaştırmıştır. Ancak bu araştırmaların, uzun zaman alması, pahalı olması ve her zaman beklenilen sonuçları vermemesi, yeni arayışları gündeme getirmiştir.
Alışıla gelmiş ilaç şekillerinde vücuda verilen doz önemlidir.İlaç şekli ne olursa olsun, ilacın kısa zamanda absorbe olup istenilen plazma düzeyin sağlaması beklenir.
Polimerlerin Sınıflandırılması
Biyoparçalanabilenler
Biyoparçalanamayanlar
Bütün bu belirlenmeler başlıca taşıyıcı sistem ile yapılır. Taşıyıcı sistem olarak;
Polimerler
Polimer Karışımları
Lipidler
MOF lar
Amaca uygun başka maddeler
kullanılabilir.
Bu maddeler, ilacın salınım mekanizmasını ve hızını kontrol eder.
adem arat - ahmet özgür ak
Biyoparçalanan Polimerler
Biyoparçalanan polimerler suda çözünmezler fakat biyolojik sıvılarla temas edince kimyasal ve fiziksel değişime uğrarlar.
Biyolojik parçalanmada özellikle yığın parçalanmada iki aşama vardır.
Birinci aşama, moleküler bağların rasgele kopmasıdır ve bunun sonucunda değişen molekül ağırlığı, polimerin mekanik özelliklerinde ve morfolojisinde değişimlere neden olur ama ağırlık kaybı olmaz.
İkinci aşama, zincir kopması yanısıra ölçülebilir ağırlık kaybıdır. Bu aşamada polimerin molekül ağırlığı iyice azalır ve yapıdan koparak çözünen en küçük birim oligomerler oluşur. Bu oligomerler en yakın dokuya difüze olacaklarından biyolojik olarak uyumlu olmaları istenir.
Poli(laktik asit)
Poli(glikolik asit)
Poli(kaprolakton)
Poli(alkil2-siyanoakrilat)
Polianhidrit
Poli(ortoester)
Poli(aminoasitler)
Poli(laktik asit) (PLA) ve Poli(glikolik asit) (PGA)
PGA yaklaşık 20 yıldır absorbe olabilen cerrahi iplik olarak kullanılmaktadır. Uzun yıllar yapılmış araştırmaların sonuçları her iki polimerin toksik olmadığını göstermektedir.
PGA’ler kristal yapılı katılardır, erime dereceleri yüksektir ve bilinen çözücülerde çözünmezler. Fakat %30- %50 oranında PLA ile oluşan kopolimerinin çözünürlüğü ve fiziksel özelliği makul boyutlarda olur. PLA, PGA ve kopolimerleri kontrollü salım sistemlerinde yaygın olarak kullanılırlar
Poli(-E-kaprolakton) (PCL)
PCL ilaç taşıyıcı polimer olarak ilk incelenen polimerlerden biridir. PCL biyolojik olarak geçimli ve yavaş parçalanan kısmen kristal yapılı, yüksek molekül ağırlıklı ve oldukça hidrofobik bir polimerdir.
PCL’lerin bozulması sırasında zincirlerin kopması sonucu molekül ağırlığı azalır ancak kristalliği artar. Zincir kopması polimerin amorf bölgesinde olur ve büyük bir hareketlilik kazanan polimer zincirler sonuçta tekrar tekrar yönlenip şekillenerek yeniden kristallenirler ve böylece kristallik artar.
Poli(ortoester) (POE)
POE’ler biyolojik olarak aşınabilen hidrofob polimerlerdir ve belli şartlarda yüzeyden heterojen aşınmaya uğrarlar. POE, ana zincirinde pH ya hassas bağlar olduğu için alkali ortamda dayanıklı fakat asit ortam hidrolizine açıktır. Polimere asit veya bazik yardımcılar ilave ederek aşınma hızı kontrol edilebilir, örneğin sitrik asit ilavesi matriksin hızla parçalanmasına, kalsiyum hidroksit ilavesi ise daha yavaş parçalanmasına neden olur
Bir POE matrikse ilave edilen etkin maddenin fizikokimyasal özellikleri hem salım hızına hem de polimer matriksin aşınmasına etkilidir. Eğer matrikse hidrofilik bir etkin madde ilave edilirse, polimerin hidrofob özelliği azalır, etkin madde salım hızı ve polimerin bozulması çok hızlanır. Oysa matrikse hidrofobik bir etkin madde ilavesi, polimere suyun penetrasyonunu engeller ve sonuçta parçalanma hızını azaltır. Fakat ilave edilen maddenin bazik veya asit özellikte olmasına bağlı olarak bu özellik değiştirilebilir.
Hidrojeller
Hidrojeller üç boyutlu, çok miktarda su veya biyolojik sıvı tutabilen hidrofil polimer yapılardır.
Hazırlanma yöntemlerine göre homopolimer veya kopolimer yapıda olabilirler.
Bağlı yan gruplarının yapısına göre nötral veya iyonik olarak,
Fiziksel yapılarına göre, amorf, yarı kristal, hidrojen bağlı, süper molekül ve hidrokolloit agregatlar olarak sınıflandırılabilirler.
Ayrıca mukozaya yapışabilen ve bulunduğu ortama göre şişme gösteren hidrojeller vardır. Bu hidrojeller bulundukları fizyolojik ortamın pH’sına, sıcaklığına ve iyonik gücüne göre davranırlar.
Hidrojellerin İlaç Salım Mekanizmalarına Göre Sınıflandırılmaları
Difüzyon kontrollü
Şişme kontrollü
Kimyasal kontrollü
Çevresel faktörlere duyarlı (pH, sıcaklık, iyonik güç gibi)
Fonksiyonel hidrojeller
Yıldız hidrojeller
PHEMA
PHEEMA
PHDEEMA
PMEMA
PMEEMA
PMDEEMA
PEGDMA
NVP
PNIPAAm
PVAc
PAA
PMAA
PHPMA
PEG
PEGA
PEGMA
DA
PEGDMA
Poli(hidroksietil metakrilat)
Poli(hidroksietoksi etil metakrilat
Poli(hidroksidietoksietil metakrilat)
Poli(metoksietil metakrilat)
Poli(metoksietoksietil metakrilat)
Poli(metoksidietoksietil metakrilat)
Poli(etilen glikol dimetakrilat)
Poli(N-vinil-2-pirolidon)
Poli(N-izopropil akrilamit)
Poli(vinil asetat)
Poli(akrilik asit)
Poli(metakrilik asit)
Poli(N-2-hidroksipropil metakrilamit)
Poli(etilen glikol)
Poli(etilen glikol akrilat
Poli(etilen glikol metakrilat
Poli(etilen glikol diakrilat)
Poli(etilen glikol dimetakrilat
MOF ( Metal-Organic Framework )
Dalağa enjekte edilmiş MOF örneklerinin bir gün sonra ki TEM görüntüsü (A) Kontrol (B) MIL-88A, (C) MIL-100 and (D) MIL-88B_4CH3 nanopartiküller.Kırmızı oklar makrofaz içindeki nanopartiküllerin varlığını göstermektedir. (E,F,G,H) A, B, C, D görüntülerinin büyütülmüş halleridir.
Full transcript