Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Peer education

L'educació entre parells o entre iguals...
by

Ajo Monzó

on 24 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Peer education

L'educació entre parells o entre iguals fa referència a l’educació entre persones que comparteixen alguna característica important des de la identitat.
Les diverses experiències d’educació entre parells s’assenten sobre la base de
que el tracte entre iguals és directe i que es comparteix un mateix llenguatge.
l’educació entre parells implica la participació de membres d’un grup determinat per produir canvis en els altres membres del mateix grup.
Promou
canvis a nivell individual
mitjançant el treball sobre els coneixements, actituds, creences o comportaments d’una persona.

canvis en l’àmbit social o grupal, a través de la modificació de les normes socials il’estimulació d’accions positives.
Fonaments teòrics de l’educació entre iguals
Teoria de l’aprenentatge social: Sosté que una persona pot actuar com a
model de comportament. Algunes persones, afectivament properes,
serien capaces de produir canvis de conducta en d’altres, a partir dels
valors i el sistema d’interpretació individuals (Bandura, 1986).
Teoria de l’acció raonada: és considerar com allò que persones significatives fan o pensen d’una situació o comportament particular, influeix en la percepció que una persona desenvolupa, i per tant, en el desenvolupament
d’estratègies de promoció de canvis conductuals (Fishbein & Ajzen,1975).
Teoria de la difusió de la innovació: Afirma que algunes persones influents d’una determinada població actuen com a agents de canvi de
comportament a través de la difusió d’informació i de la seva influència en les normes grupals de la seva comunitat (Rogers, 1983).
Teoria de l’educació participativa
el canvi de comportament generat per accions entre iguals es vincula directament amb els processos d’horitzontalitat en
que les persones comparteixen amb els seus iguals i determinen el curs de les seves accions (Freire, 1970).
Avantatges del treball entre iguals
Els programes amb iguals es basen en l’evidència que una font d’accés a
informació fonamental de les persones, especialment entre les més joves, en la
pràctica són els seus iguals.
Els avantatges del treball entre iguals s’associen amb la facilitat de vincle entre
les persones que comparteixen vivències o situacions similars.
La credibilitat de les activitats pot veure’s facilitada per la major percepció de
proximitat.
La similitud cultural dels iguals ajuda a assegurar que el llenguatge i els
missatges utilitzats siguin rellevants i apropiats.
Els programes encapçalats per iguals poden aconseguir canvis en les normes
socials i comunitàries, que donarien suport a la reducció de conductes de risc.
Els programes d’iguals permeten a les persones involucrar-se directament amb
els seus propis programes.
Generalment els programes d’iguals no només arriben al grup objectiu, sinó
també a altres persones properes.
Els iguals promotors poden beneficiar-se de les seves experiències com a tals
(desenvolupament personal, de comportament preventiu i lideratge).
Característiques del promotor entre iguals
Interès marcat per a treballar amb els seus iguals i a la comunitat
Ser respectuós, tenir la ment oberta i ser capaç de mantenir la
confidencialitat
-

Ser acceptat entre els iguals que seran convocats
Tenir l’habilitat d’establir bones relacions entre els individus i dins un
grup
- Tenir l’habilitat per actuar com a model i com a líder
- Tenir l’habilitat per manejar informació rellevant i els continguts dels
programes
- Estar compromès amb el grup i tenir cura de si mateix
Full transcript