Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Guerrilla marketing a knihovny

Knihovny a rock´n´roll - 15. 6. 2010 v Národní technické kníhovně v Praze. Guerrilla Readers - Eva Güntherová a Eliška Sovová
by

Eva Guntherova

on 15 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Guerrilla marketing a knihovny

VÝHLED DO BUDOUCNA MARKETING A KNIHOVNY GUERRILLA A KNIHOVNY Knihovna jako
guerrilla instituce Knihovník jako guerrilla podnikatel GUERRILLA V PRAXI GUERRILLA MARKETING Výzkum stavu marketingu v knihovnách v ČR odpovědělo 54 knihoven
ze všech krajů, všech typů zřizovatele
Ucelený způsob jednání organizace vůči zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům a měla by být v souladu s celkovou strategií organizace. Zahrnuje:
• orientaci na určité segmenty zákazníků
• výběr marketingových nástrojů
• výběr marketingového mixu
• způsoby marketingové komunikace.
Pojmy O výzkumu: Marketingová strategie: Marketing: "Marketing je funkcí firmy, která identifikuje nenaplněné potřeby a požadavky, definuje a měří jejich velikost; určuje, kterým cílovým trhům může organizace nejlépe sloužit, rozhoduje o vhodných výrobcích a službách, programech, které mají sloužit těmto trhům. Marketing je výzvou pro všechny pracovníky v organizaci k tomu, aby „myslel na zákazníka a sloužil mu.“ (P. Kotler) Výzkumná zjištění 94% knihoven zjišťuje potřeby uživatelů. Marketingová strategie? Půlka knihoven má, půlka nemá. 61% knihovníků: "Nevyužíváme dostatečně možnosti marketingu." Na marketing padne průměrně pouze 1, 6 % rozpočtu! 30% knihovníků nemá žádné zkušenosti/školy/školení v marketingu. 86% osobním dotazováním 37% přes sociální sítě 59% dotazníky Proč ji knihovny mají? 86 %, aby informovalo o sobě. "Méně důležité" pro knihovny např.:
Uspokojit potřeby uživatelů. udržet si stávající uživatele, konkurovat. Jen 55% knihoven chápe marketing jako prostředek pro uspokojování potřeb uživatelů. 96% knihoven zveřejňuje informace na webu knihovny a v prostorách knihovny. 6% knihoven blogguje. Proč?! •Negativní asociace: marketing = reklama, marketing = prodej.
•Knihovna žije v omylu: "na rozdíl od komerčního sektoru máme homogenní cílovou skupinu".
• Poslání knihoven je tradiční, lidé o nabízených službách knihovny vědí a uživatelů je dostatek.
Obavy knihovníků: více práce, novot, uživatelů.
Srovnání klasického a guerrilla marketingu vítězství prostřednictvím momentu překvapení a flexibility •nízkonákladový
•vysoce efektivní
•inovativní
•kreativní
•originální
•promyšlený
•zacílený
•překvapivý
•nekonvenční
•šokující
•nečekaný
•nezapomenutelný
•vyvolává sekundární publicitu
HISTORIE

Proč historie? Skvěle vystihuje, jak GM funguje!

•1965 - spojení termínů „guerrilla“ a „marketing“
= boj malých a středních firem proti velkým koncernům
•1984 - publikoval Jay Conrad Levinson knihu Guerrilla Marketing
•1990 - ambientní média
•1996 - virální marketing
•2000 - Buzz marketing
Projekt GR STOJÍM = SOUHLASÍM SEDÍM =
NESOUHLASÍM
používá GM


způsob myšlení
způsob jednání image aktivní tvořivý osobně angažovaný loajalní má a pěstuje "silné lidské zdroje" nevadí nedostatek financí GM jako trend v marketingu Proč budeme v GM dobří?
Věříme ve vlastní služby/poslání. nápadů a zkušeností: inpirace zdrojů: finance, čas, lidé úspěchů: společný cíl sdílení Co všechno je guerrilla? ... a kdo to má jako dělat? Jak/kde dělat guerrillu? Reálně Virtuálně Služby Marketing-PR služeb/sebe/čtenářství PAMATUJME SI:
SOC. MÉDIA = transparentnost GM = manipulace?
Nechtějme MÍT VŠECHNO.
Nechtějme MÍT VŠECHNY.
Naučme se COPYWRITING.
Sociální média jsou nejen "nové noviny", ale "virtuální prostor knihovny" = NOVÉ SLUŽBY.
INTEGROVANÝ MARKETING = marketing a PR
Pečujme s láskou, OSOBITOSTÍ, ale ne na úkor ostatního (např. web knihovny).
Já - knihovník Oni - čtenáři My - knihovníci "V mysli začátečníka je tolik možností.
V mysli experta jich zbylo jen pár." Crowdsourcing 150 KNIHOVEN Z ČR 12 KNIHOVEN Z ČR "Osobní zkušenost (ne názor instituce) - knihovníci začínají vnímat prezentaci na FB jako nutnost - něco co musí dělat. Nevím, zda je to dobře, nebo špatně." Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků (M. Vetchý) Co chceme?
vyzkoušet, které techniky a metody v tomto prostředí fungují,
které technologie zapojit,
předávat zkušenosti, znalosti a dovednosti dále,
iniciovat vzájemnou spolupráci knihoven v této oblasti. Co nás zajímá?
marketing/public relations,
trendy v oblasti technologií,
sociální sítě a média.
mobilní marketing rozšířená realita responsible marketing další technologie ???? PROBLEM SOLVING GUERRILLA =
NO PROBLEM "SOCIÁLNÍ MÉDIA jsou jako sex, když vám je -náct.
Každý to chce dělat. Nikdo neví jak. A když to nakonec uděláte,
čeká vás překvapení; není to lepší."
Full transcript