Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Právo - Prezentace

No description
by

Vojtěch Domanský

on 31 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Právo - Prezentace

Okruh C - BYDLENÍ
OZ § 1158-1222
ZOK § 727-757
Téma č.13:
bytové spoluvlastnictví, jednotka, společné části

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

§ 1158-1162

tištěný čtvrtletník

od roku 2012

distribuován bezplatně

www.okolobytu.cz
Ukázka odborného časopisu:
"Bytové spoluvlastnictví"
§ 1158

Spoluvlastnictví nemovité věci

Pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma byty
"Jednotka"
§ 1159

Zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu

Dále podíl na společných částech nemovité věci

Věc nemovitá
"Společné části"
§ 1160

Části nemovité věci, které mají sloužit vlastníkům jednotek společně.

Vždy pozemek, nebo věcné právo mít na pozemku dům

Stavební části podstatné pro zachování domu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu.

§ 1161

Podíly jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě (Neurčí-li se jinak)
§ 1162

Pokud se určí jinak než dle podlahové plochy, vlastník jednotky má právo domáhat se změny určení podílu, pokud se podstatně změnily okolnosti

Tři stavebníci postavili dům, 9 bytových jednotek

Pan Malina, pan Borůvka a paní Nováková. Každý vlastnil 3 jednotky.

Všichni se rozhodli pro nový kamerový systém

Cena 25 000 Kč, 3 splátky dodavateli
První dvě splatili Malina i Borůvka dle dohody. Třetí splátku Nováková nezaplatila.

Malina i Borůvka odmítli doplácet.

Dodavatel vymáhal peníze po Malinovi. Ten se bránil - ať nárokují peníze po Novákové.

Dodavatel kamer byl neústupný.

Pan Malina se obrátil na právní poradnu.
RADA PRO PANA MALINU

Pan Malina měl a má povinnost založit s ostatními vlastníky společenství vlastníků.

Společenství vlastníků nebylo založeno. Je možné na ně aplikovat obecnou úpravu spoluvlastnictví včetně uplatnění solidární odpovědnosti za dluhy související se správou společných prostor.

Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu po panu Malinovi a ten je povinen částku uhradit.

Kdyby existovalo SV, ručil by každý vlastník za své závazky pouze podle velikosti svého podílu


Děkuji za pozornost
Zdroje

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

www.pravnilinka.cz

www.okolobytu.cz
BV007 Právo

Vojtěch Domanský, B4E1
Příklad z praxe
Příklad z praxe
Příklad z praxe
Příklad z praxe
Bytové spoluvlastnictví a jeho úskalí
Zákon č. 89/2012 Sb.
Full transcript