Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språken i norden

No description
by

Charlotte Helgsten

on 21 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språken i norden

Språkens ursprung
Språkförståelse
Språklagstiftning
Svenska minoritetsspråk
Svenska dialekter
Danska
Norska
Hur började det?
Språk i norden
Länge hade Sverige inget officiellt huvudspråk då svenskans ställning ansågs som självklar. Detta ändras 2009.
För en tid sedan beslutade svensk riksdag att erkänna samer, sverigefinnar, tornedalingar och judar som kulturella minoriteter i Sverige.
De nordiska språken
Språkhistoriska studier pekar på att svenska, norska och danska härstammar från urspråket Indoeuropeiska.
Tidigare trodde man att språkets spridning berodde på de olika folkvandringarna men den andra tesen har nu blivit att de beror på jordbrukets utbredning.
Man menar att man ibland flyttade gården för att jorden inte längre var så fruktsam som tidigare. Även att nya generationer bygger en gård några km bort.
Då jordbruket möjliggör en befolkningsökning bidrar det till att Europa fylldes på med både jordbruksekonomi samt ny befolkning.
Först pratade vi i norden ett och samma språk, Urnordiska.

Dialekter började utvecklas till olika språk
Östnordiska: danska, svenska
Västnordiska: norska, färöiska, isländska
Icke-nordiska språk i Norden:
uralska: finska, samiska
eskimåiska: grönländska
invandrarspråk
Hur var det nu med finskan?
Norrmän och danskar förstår svenska bättre än vad vi förstår dem. Danska uttalet är besvärligt för oss samtidigt som vi förstår dansk text hyfsat bra.
Vi ger ofta direkt upp och går över till engelska, ett språk som är mycket olikt vårt.
Ju mer man kommer i kontakt med ett språk så förstår man.
Danska är närmare släkt med svenska än norska.
Danska och svenska = östnordiska språk
Norska, isländska och färöiska = västnordiska språk
Varifrån kommer riksspråket?
Dör dialekterna?
Vi talar mer och mer standardsvenska
Vi flyttar från landsbygden in i städerna och träffar människor som talar annorlunda.
Alla möter riksspråket i skolan
Påverkan av radio och tv.
Nu handlar det snarast om regional färgning istället för de stora skillnader som fanns förr.
Vissa tror att dialekter är förvanskad och sämre svenska när det egentligen är dialekterna som är äldre än rikssvenskan.
Rikssvenskan växte fram under 1600-talet ur det talspråk som användes vid hovet och i ämbetsverken.
En variation av språket med geografisk bas, ofta inom ett landskap eller annat område.
Fyra nivåer inom dialekter
Neutralt standardspråk; rikssvenska
Regionalt standardspråk; TV-uppläsare
Utjämnad dialekt: Skiljer sig men förstås av andra
Genuin dialekt: Svår att förstå för andra
Dialekt VS språk
Hur gör man skillnad mellan språk och dialekt?
Förstår du en dansk bättre om du bor i skåne?
1. Historia (Norges bokmål/nynorsk som exempel)
2. Politik
- skriftspråk, grammatik, ordböcker
- egen stat
- officiella dokument
- undervising i skolorna
Anledningen är att bokmål är grundat I danskan, då danmark okuperade och gjorde norge till sitt under en lång period. Bokmål har samma skriftspråk som danskarna, men talar inte likadant. Så när man senare blev av med danskarna så skapades ett eget nytt norsk språk; nynorsk. Det sattes ihop av olika dialektala norska ord och sattes helt enkelt ihop till ett eget språk. Där finns det alltså två olika spåk även om det används i samma land.
Ganska lätt att förstå.
90% av orden i dansk normaltext är
hyfsat igenkännbara.
Grammatiken skapar inte heller några större problem.
Det svåra är uttalet.
u
uttalas som svenskt långt
o
, träna på hus.
a
är öppnare och bredare än i svenskan
.
Två officiella språk, bokmål och nynorska.
Norge tillhörde Danmark 1450-1814.
Bokmål bygger på det danska skriftspråket och är den vanligaste språkformen.
Nynorskan skapades i mitten på 1800-talet och bygger på västnordiska dialekter.
Idag får varje kommun välja administrationsspråk och skoldistrikten väljer undervisningsspråk.
Bokmål: Norge, jeg, ikke, hvem, se, kaster, en
Nynorsk: Noreg, eg, ikkje, kven, sjå, kastar, ein
Norska:
Danska
Vilken är vilken?
vanliga kombinationer är ei, au,(ö)y.
Norskan (som svenskan) har p, k, t i ord där danskan har b, d, g.
Hittar du orden eg, ikkje och etter är det norsk text.
Finns det många ae är texten sannolikt dansk.
Danskans gab, fod, rig istället för gap, fot, rik.
Hittar du orden I=ni eller jeres= är det en dansk text.
Sammanfattning av svensk språklag:
Svenskan ska vara huvudspråk i Sverige.
Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
Den officiella svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.
Alla ska ha rätt till språk:
Utveckla och tillägna sig svenska språket
Utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket
Möjlighet till att lära sig främmande språk
Ge språken stöd för att de ska hållas levande.
Rätten att använda språket i kontakter med domstolar och myndigheter samt förskoleverksamhet och äldreomsorg.
Förenklade villkor
Det ska vara ett språk och inte en dialekt.
Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär hundra år.
språkets talare behöver själva önskar att språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk.
Full transcript