Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kısım 2 / Bölüm 4>11

No description
by

H. İbrahim Özmen

on 4 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kısım 2 / Bölüm 4>11

C17NOW
Mobile
Kısım 2: Uluslararası İşletmeciliğin Çevresi
Bölüm 4 : Uluslararası İşletmeciliğin Kültürel Çevresi
Bölüm 5 : Uluslararası İşletmecilik ve Etik
Bölüm 6 : Uluslararası Ticaret ve Yatırım Teorileri
Bölüm 7 : Ulusal Çevrelerde Politik ve Yasal Sistemler
Bölüm 8 : Uluslararası İşletmecilikte Devlet Müdahaleleri
Bölüm 9 : Uluslararası Ekonomik Entegrasyon
Bölüm 10: Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler ve Gelişmiş Ekonomiler
Bölüm 11: Uluslararası Parasal ve Finansal Çevre

Bölüm 4: Uluslararası İşletmeciliğin Kültürel Çevresi
Kültür Şoku: Japonya
Kültür Şoku: Çin
Kültürler
Arası
Farklılaşma
Finansal
Risk
Ülke Riski
Uluslararası
Ticarette
Riskler
Ticari Risk
Kültürel Farklılıklar
Müzakere Kalıpları
Karar Verme Tarzları
Etik İlkeler
Etnosentrizm
Uluslararası işletmelerin, bağlı kuruluşlarında ve ana işletmede ana ülkeden yönetici görevlendirmeleridir.
Polisentrizm
Uluslararası işletmenin ana ülke dışı faaliyetlerinde ev sahini ülke uyruklu yönetici görevlendirmesidir.
Geosentrizm
Uluslararası işletmenin yöneticilerinin ana ülke ve evsahibi ülke dışında üçüncü bir ülkeden olmasıdır.
Kültür Ne Değildir?
Doğru veya yanlış değildir...
Bireysel davranışa dair değildir...
Miras değildir...
Üst Kültür
Halk
Kültürü
Güzel Sanatlar
Tiyatro
Edebiyat
Mizah
KÜTÜRÜN BOYUTLARI
İnanç
Yeme-İçme
Giyinme
Görgü Kuralları
Halk-dansları
Tören ve Kutlamalar
Derin Kültür
Cinsiyet Rolleri
Kutlama Adetleri
Cinsiyet Rolleri
Ast-üst ilişkileri
Sözsüz İletişim
Konuşma Kalıpları
Aile İlişkisi
Güzellik Kavramı
Karar-Verme Kalıpları
Doğru ve Yanlış Kalıpları
Ulusal, Profesyonel ve Kurumsal Kültür
Ulusal Kültür
Milliyet

Etnik köken

Cinsiyet

Din

Sosyal kurumlar

Sosyal Sınıflar

Eğitim Sistemleri
Profesyonel Kültür
Akademik Camia

Ticaret

Bankacılık

Mühendislik

Bilgisayar Programlama

Yasal

Sağlık

Askeri
Kurumsal
Kültür
Uluslararası İşletmecilikte Kültürün Rolü
Ürün ve hizmet geliştirme

Reklam ve promosyon malzemelerinin hazırlanması

Yurtdışı fuar ve sergi için hazırlık

Yabancı distribütör ve diğer ortaklar seçilmesi

İletişim ve yabancı iş ortakları ile etkileşim

Müzakere ve uluslararası iş girişimlerini yapılandırılması

Yurt dışından mevcut ve potansiyel müşteriler ile etkileşim
Kültürün Yorumlanması
Güven kazanmak önceliklidir
Kişisel ilişkiler ve iyi niyet kıymetlidir
Sözleşmeler güven esaslıdır
Müzakereler yavaş ve ritüellere bağlıdı
r
Düşük Bağlam
Yüksek Bağlam
Kültürler Arası Farklılaşmanın Yaratabileceği Zorluklar
Takım çalışması
Hayatboyu istihdam
Performansa göre ücretlendirme
Örgütsel hiyerarşi ve yapı
Sendikal ilişkiler
Belirsizliğe ilişkin tutumlar
• Uzmanlık ve performans kıymetlidir
• Anlaşmalar belirli vurgulamak, hukuki sözleşme
• Müzakereler mümkün olduğunca verimli
Çin
Kore
Japonya
Vietnam
Arabistan
İspanya
İtalya
İngiltere
Kuzey Amerika
İskandinavya
İsviçre
Almanya
Hofstede'in Ulusal Kültür Araştırması
Bireycilik (Kolektivizm):
Bir toplumun, insanlar arası bağlılığın yüksek olduğu bir toplumsal yapı yerine, ayrışmış toplumsal yapıyı tercih etme derecesi

Erillik (Dişillik):
Bir toplumun, bağlılık, diğerlerini düşünme, şefkat ve fedakarlık gibi (dişil) değerler yerine, kararlılık, maddi başarı elde etme, bağımsız yaşama gibi eril değerleri benimseme derecesi

Güç Mesafesi (Otoriteden Çekinme):
Bir toplumun örgütlerdeki güç dağılımı eşitsizliğini kabullenme derecesi

Belirsizlikten Kaçınma:
Bir toplumun belirsizliğe katlanamama ve bu gibi durumlardan çeşitli katı davranış kalıpları ve yazılı kurallar aracılığıyla kaçınma derecesi

Zaman Boyutu:
Toplumsal olarak kısa veya uzun vadeli hedefleri gerçekleştirme, zamanın insanlar açısından değeri ve aynı anda farklı şeylere odaklanabilme derecesi
Kültürün Nesnel ve Öznel Boyutları
Nesnel Boyutlar
Semboller
Maddesel Üretimler
Öznel Boyutları
Değerler
Tutumlar
Önyargılar
İnanç
Zaman ve Mekan Algısı

Kültürel Risklerin Üstesinden Gelme
Olgusal ve açıklayıcı bilgi sahibi olmak

Kültürel önyargı önlemek

Kültürlerarası beceriler geliştirmek
Belirsizliğe tolerans gösterme

Anlayışlılık

Kişisel ilişkilerin değerlendirilmesi

Esneklik ve uyum yeteneği
Kurumsal Düzey
Bireysel Düzey

Bölüm 5 : Uluslararası İşletmecilik ve Etik
Öğrenme Amaçları:
Uluslararası İşletmecilikte Etik
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Uluslararası Faaliyetlerde Sürdürülebilirliğin Rolü
Kurumsal Yönetişim ve Yöneticiler İçin etkileri
Etiksel Karar Verme için Kavramsal Çerçeve

E T İ K
TDK
1. Töre bilimi.
2. Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü.
3. Etik bilimi.
4. sf. Ahlaki, ahlakla ilgili.
1. Ahlak felsefesi.
2. Felsefenin ödev, yükümlülük, sorumluluk ve erdem gibi kavramları analiz eden,
doğru
luk veya
yanlış
lık ile
iyi
veya
kötü
yle ilgili
ahlaki yargı
ları ele alan, ahlaki eylemin doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalı.


Uluslararası Faaliyet Gösteren İşletmeler;
Doğal çevreye zarar verici faaliyetlerde bulunmak...
Finansal tablolarını veya anlaşmaları yanlış sunabilir veya tahrif edebilir,
Uygun olmayan hediye, komisyon veya rüşvet verebilir veya alabilir,
Yanlış/sahte/uydurma reklam verebilir veya aldatıcı pazarlama kampanyası yapabilir,
Yıkıcı, ayrımcı veya aldatıcı fiyatlandırma uygulayabilir,
Uluslararası bağlantılardaki aracıları zorlamak veya istismar etmek,
Ülkeler Arasında
Etik Standart Farklılıkları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Etik ikilem
Kar
Maliyet
SGK Standartları
İşgücü Maliyeti
Uluslararası Ticarette Sosyal Sorumluluğun Rolü
Uluslararası Ticarette Sürdürülebilirlik
Kurumsal Yönetişim ve
Yöneticiler Açısından Etkileri
Faydacı Yaklaşım
Hakklar Yaklaşımı
Adalet Yaklaşımı
Ortak İyi Yaklaşımı
Erdemlilik Yaklaşımı
Müşterileri, çalışanları, ilişkide olunan diğer firma ve kurumları
aldatma
mak.
Kişileri fiziksel veya ruhsal olarak
taciz etme
mek.
Doğruluk, dürüstlük ve adalet
ilkeler
in
e

uy
mak.
İşletme faaliyetlerinde
verimlilik ilkesini
etik sınırları aşmadan
gerçekleştir
mek.
Çevreye
zarar verme
mek.
Tüketicilerin, çalışanların ve paydaşların
haklarına

saygılı ol
mak.
Yolsuzluk
, rüşvet, torpil ve kayırmacılıktan
kaçın
mak.


Etiksel Kararlar Verme Çerçevesi
Etik Sorunun Belirlenmesi
Gerçeklere Ulaşma
Alternatif Faalyetleri Değerlendirme
Uygulama ve Kararları Değerlendirme
Kısım 6:
Uluslararası Ticaret ve Yatırım Teorileri
Uluslararası ticaret ve yatırım teorileri
Ülkeler neden uluslararası ticaret yapar?
Ülkeler rekabet avantajlarını nasıl geliştirebilir?
İşletmeler neden ve nasıl uluslararasılaşmaktadır?
Uluslararasılaşan firmaların rekabet avantajı kazanması ve sürdürmesi nasıl mümkün olabilir?

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Teorileri
Ülke Düzeyinde
İşletme Düzeyinde
Ülkeler neden ticaret yapar
Ülkeler rekabet avantajlarını nasıl geliştirebilir?
Klasik Teoriler
• Merkantalizm
• Mutlak Üstünlükler
• Karşılaştırmalı Üstünlükler
• Faktör Donatımı Teorisi
• Uluslararası Ürün Yaşam Döngüsü Teorisi
• Yeni Ticaret Teorisi
Çağdaş Kuramlar
• Ulusların Rekabet Avantajı
• Michael Porter'ın Elmas Modeli
• Ulusal Sanayi Politikası
İşletmeler neden ve nasıl uluslararasılaşmaktadır?
Uluslararasılaşan firmaların rekabet avantajı kazanması ve sürdürmesi nasıl mümkün olabilir?
Firma Uluslararasılaşması
• Firmanın Uluslararasılaşma Süreci
• Küresel Doğmuş ve Uluslararası Girişimcilik
DYY Tabanlı Açıklamalar
• Tekelci Üstünlük Teorisi
• İçselleştirme Teorisi
• Dunning'in Seçmeli Paradigması
DYY Dışı Tecrübeye Sahip Açıklamalar
• Uluslararası İşbirlikçi Girişimler
• Ağlar ve İlişkisel Varlıklar
Uluslararası Ticaret ve Yatırım Teorileri
(ÖZET)
Merkantalizm
Merkantilizme göre, yönetim ekonomide korumacı bir rol oynamalı,
dış satımı desteklemeli
ve
dış alımı sınırlandırmalı
dır. Bu fikirler üzerinde duran ekonomik sisteme merkantilist sistem denir.
Mutlak Üstünlük
Bir ülke karşı ülkeye göre hangi malları daha düşük maliyetle üretiyorsa o malların üretiminde uzmanlaşmalı ve bunları ihraç ederek pahalıya üretebildiklerini dış ülkeden ithal etmelidir.
Karşılaştırmalı Üstünlük
bir ülke diğer ürünlerden daha fazla verim aldığı bir ürünün üretiminde uzmanlaşırsa (diğer ülkelerin aynı ürünü daha etkin üretip üretmediğine bakılmaksızın) ticaretten elde edilen toplam verim artacaktır. Serbest ticaret, ticarete katılan tüm taraflar için yarar sağlayacaktır.
Faktör Donatım Teorisi
dünya ülkelerinden bazıları emek zengin, bazıları da sermaye zengin ülkelerdir. Üretilen malların da bazıları Emek - Yoğun Mal, bazıları da Sermaye - Yoğun maldır. Malların bu özelliğini teknoloji belirler. Bu durumda Faktör Donatımı Teorisine göre, emek zengin ülkeler emek-yoğun, sermaye zengin ülkeler de sermaye - yoğun malları daha ucuza üretirler.
Uluslararası Ürün Yaşam Döngüsü Teorisi
Gelişmiş ülkelerde satışı düşüşe geçmeye başlamış malların gelişmekte olan ülkelerde satışa çıkması ve devamında gelişmemiş ülkelerde aynı döngünün gerçekleştirilmesidir.
Gelişen Ekonomiler
Gelişen Ekonomiler
Gelişmiş Ekonomiler
Net İhracat
Yeni Ürün
Olgunlaşmış Ürün
Standartlaştırılmış Ürün
Zaman
Diğer Gelişmiş Ülkeler
Ürünün Piyasaya Sürüldüğü Ekonomi
Yatırımcının
Ülkesi
Ulusların Rekabet Avantajı
KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK
Bir ülkenin küresel rekabette kendisine eşsiz fayda sağlayan üstün özellikleri. Ayrıca "konuma özgü avantaj" olarak da bilinir. Bir ülkedeki şu zenginliğin türemesidir:
Değerli doğal kaynaklar
Değerli inşaa edilebilir arazi
Uygun iklim
Düşük maliyetli emek
Nitelikli işgücü
Ucuz sermaye
Yenilikçi kapasite veya üretkenlik gibi bir çok firma işletmede yaygın olarak bulunan organizasyonel yetenekler
REKABET AVANTAJI
İşletmeleri raküplerindenyıran taklit etmesi dor varlıklar ve yeterlilikler. Bir İşletmenin bünyesindeki bir zenginliğin artırılmasıdır:

Belirli bilgi
Belirli özellikler
Belirli beceriler
Üstün stratejiler
İşletmenin değer zincirinin kilit üyeleriyle güçlü bağlantılar
İşletmenin etkili bir şekilde rekabet edebilmesini sağlayan diğer varlıklar
Bir ulus belirli bir endüstride karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olduğu ve bu endüstrideki firmaların topluca bol rekabetçi avantajlara sahip olduklarında, ulus bu endüstride

ULUSAL REKABET AVANTAJI
'na

sahiptir.
Porter Elmas Modeli
Ulusal Sanayi Politikası
Ulusal Ortamlarda Siyasi ve Hukuk Sistemleri
Ülke riskinin doğası
Uluslararası ticarette siyasi ve hukuki çevre
Siyasal sistemler
Hukuk sistemleri
Siyasi ve hukuksal sistem katılımcıları
Siyasi sistemler tarafından üretilen ülke riski türleri
Hukuk sistemleri tarafından üretilen ülke riski türleri
Ülke riskini yönetmek

Kısım 7:
Ülke Riskinin Doğası
Ülke riski;
Bir ülkenin siyasi / yasal çevrelerindeki gelişmelerin neden olduğu şirket faaliyetleri ve karlılık üzerindeki olası kayıp veya olumsuz etkilere maruz kalma riskidir.
Ülke Riskinin Boyutları
• Zararlı veya kararsız siyasi sistem
• Yabancı işletmelere yönelik olumsuz kanunlar/düzenlemeler
• Yetersiz hukuk sistemi
• Bürokrasi ve kırtasiyecilik
• Yolsuzluk ve diğer etik dezavantajlar
• Devletin müdahalesi, korumacılık ve ticaret ve yatırım engelleri
• Ulusal ekonominin yanlış yönetimi veya başarısızlığı
Politik bir sistem, hükümeti oluşturan resmi kurumların bir bileşimidir.
Totaliterizm
Sosyalizm
Demokrasi
Uluslararası İşletmede Siyasi ve Hukuki Çevreler
Ülke Riski KaynaklarıPolitik sistem
• Hükümet
• Siyasi partiler
• Yasama organları
• Lobi grupları
• Sendikalar
• Diğer siyasi kurumlar
Yasal sistem
• Ticari faaliyetleri düzenleme
• Anlaşmazlıkları çözmek
• Fikri mülkiyetin korunması
• Ekonomik Kazancın Vergilendirilmesi
Güdümlü Ekonomi
Piyasa Ekonomisi
Karma Ekonomi
Politik Sistem Ekonomik Sistem İlişkisi
Hukukun üstünlüğü
Kuralların açıkça görülebildiği, herkes tarafından ifşa edildiği, uygulandığı ve bireylerin, organizasyonların ve hükümetin saygı gördüğü yasal bir sistem.
Genel Hukuk Esaslı
Avustralya
Kanada
İrlanda
Yeni Zelanda
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri

Medeni Hukuk Esaslı
Pek çok Avrupa ve Latin Amerika Ülkeleri
Amerika
Japonya
Rusya
Güney Kore

Dini Hukuk Esaslı
Çoğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri
Afganistan
Moritanya
Pakistan
Sudan

Karışık Sistemler
Bangladeş
Hindistan
Endonezya
İsrail
Kenya
Malezya
Filipinler
Yasal sorunlar

Fikri malların mülkiyeti

Anlaşmaları UygulamaSözleşmelerin Özgünlüğü


Sözleşmelere Uyma


Medeni Hukuk

Tescille belirlenir.

Ticari anlaşmalar yalnızca düzgün bir şekilde noter onaylı veya kayıtlı olması durumunda uygulanabilir hale gelir.

Sözleşmelerin kısa olması eğilimindedir, çünkü birçok olası sorun medeni hukukta zaten kapsanmaktadır.

Uygunsuzluk, işçi grevleri ve ayaklanma gibi öngörülemeyen insan fiillerini içerecek şekilde genişletilmiştir.
Genel Hukuk

Önceki kullanım ile belirlenir.

Anlaşmanın imzalanması, sözleşmeleri uygulamak için yeterlidir.


Sözleşmeler, olası tüm olası olasılıkların açıklandığı çok detaylı olma eğilimindedir. Genellikle bir sözleşme hazırlamak pahalıdır.

Sözleşmeler hükümlerine uyulmaması için sadece haklı gerekçeler (sel, yangın, kasırga vs.).
Siyasi Sistemler Tarafından Üretilen
Ülke Risk Türleri
Kurumsal Varlıkların Devletin Devralması (Kamulaştırma
Ambargo ve Yaptırımlar
Firmalara veya Uluslara Karşı Boykotlar
Savaş, Ayaklanma ve Şiddet
Terörizm
Ev Sahibi Ülke Yasal Düzenlemelerinden Kaynaklanan
Ülke Riskleri
Yabancı Yatırım Kanunları
Çalışma Şekilleri ve Uygulamaları Üzerindeki Kontroller
Pazarlama ve Dağıtım Kanunları
Geri Alma Hakkındaki Kanunlar
Çevre Kanunları
Sözleşme Hukuku
İnternet ve E-Ticaret Mevzuatı
Yetersiz veya Az Gelişmiş Hukuk Sistemleri
Ana Ülke Yasal Çevresinden Kaynaklanan Ülke Riskleri
Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası
Anti-boykot Yönetmeliği
Muhasebe ve Raporlama Kanunları (TMSF-SPK)
Finansal Raporlamada Şeffaflık
ÜLKE RİSKİNİ YÖNETMEK
Proaktif Çevresel Tarama

Etik Standartlara Tam Uyum

Nitelikli Yerel Ortaklarla Ortak Girişim

Hukuki Sözleşmelerle Koruma
Uluslararası Ticarete Devlet Müdahaleleri
Devlet müdahalesinin doğası
Hükümetin müdahalesinin gerekçeleri
Hükümet müdahalesi araçları
Hükümetin müdahalesinin sonuçları
Hükümet müdahalesinin evrimi
Müdahale ve küresel finansal kriz
Firmalar devlet müdahalesine nasıl tepki verebilir?

Kısım 8:
Devlet Müdahalesinin Yapısı
Kota

Tarife

Gümrükler

Ulusal Korumacılık

Ticari Olmayan Engeller
Ulusal Korumacılık
Serbest ticareti sınırlamak ve yerli sanayileri yabancı rekabetten korumak için tasarlanmış ekonomik politikalar.

Tarife
İthal ürünlere uygulanan bir vergi, müşteri için satın alma maliyetini etkin bir şekilde artırır.

Ticari olmayan bariyer
Açık bir tarife dışında başka yollarla ticareti engelleyen bir hükümet politikası, düzenlemesi veya prosedürü.

Gümrük
Hükümet yetkililerinin ithal ürünleri denetlemek ve tarifeleri almak için her bir ülkedeki giriş limanlarındaki kontrol noktaları.

Kota
Belirli bir süre boyunca belirli bir ürünün ithalatına yönelik nicel bir kısıtlama.
Korumaya Yönelik Gerekçeler

Ulusal Ekonominin Korunması
Bebek Endüstrisinin Korunması
Ulusal Güvenlik
Ulusal Kültür ve Kimlik
Geliştirmeye Yönelik Gerekçeler

Ulusal Stratejik Öncelikler
İstihdamın Artırılması
Devlet Müdahalelerinin Gerekçeleri
İşletmeler Hükümet Müdahalesine Nasıl Cevap Verebilir?
Bölgesel Ekonomik Entegrasyon
Bölgesel entegrasyon ve ekonomik bloklar
Bölgesel entegrasyon düzeyleri
Başlıca ekonomik bloklar
Bölgesel entegrasyonun avantajları
Bölgesel entegrasyon başarı faktörleri
Etik ikilemler ve bölgesel entegrasyon dezavantajları
Bölgesel entegrasyon yönetsel etkileri

Kısım 9:
Bölgesel Entegrasyon ve Ekonomik Bloklar
Ticaret ve yatırım engellerini azaltmak amacıyla bir coğrafi bölgedeki iki veya daha fazla ülkenin anlaşma ile ortaklık oluşturduğunda ortaya çıkan ekonomik işbirliğidir.
Bölgesel Ekonomik Entegrasyon:
Bölgesel Ekonomik Blok:

Birden fazla ülkenin, ekonomik olarak entegrasyona giderek, diğer ülkelere karşı ekonomilerini korumak için oluşturdukları coğrafik alanlardır.
Ticaret yönünün değişmesi

Ulusal kimliğin ortadan kalkması

Küresel serbest ticaretin azalması

Küçük veya zayıf firmaların küçülmesi/iflası

Rekabet gücünün gelişmişmiş/büyümüş işletmelerde olması

İşletmelerin kurumsal yapılanmalarını yeniden düzenlemeleri


Bölgesel Bütünleşmenin Dezavantajları
ve Etik İkilemler
Yükselen Piyasalar, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmiş Ekonomiler
Gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan ekonomiler, gelişmiş ekonomiler
Gelişmekte olan piyasaları uluslararası ticaret için çekici yapan şey nedir?
Gelişmekte olan piyasaların gerçek potansiyelini değerlendirme
Gelişmekte olan piyasaların riskleri ve zorlukları
Gelişmekte olan piyasalardaki stratejiler
Gelişmekte olan ülkelerdeki ve gelişmekte olan ülkelerdeki kurumsal sosyal sorumluluk
Afrika'nın özel durumu

Kısım 10:
Gelişmiş Ekonomiler, Gelişmekte Olan Ekonomiler,
Gelişmekte Olan Piyasalar
İleri ekonomiler
Kişibaşı gelir seviyesi yüksekliği, rekabetçi endüstrilere sahip ve geliştirilmiş ticaret altyapısı ile karakterize edilen post-endüstri ülkeleri.

Gelişmekte olan ekonomiler
Sanayileşme seviyesinin ve ekonomik harekliliğin düşük olduğu düşük gelirli ülkeler.
Gelişen piyasalar
1980'lerden beri önemli sanayileşme, modernleşme ve hızlı ekonomik büyümeyi başarmış olan eskiden gelişmekte olan ekonomi olarak adlandırılan ülkeler.
Gelişmekte Olan Piyasaların Riskleri

Siyasi dengesizlik
Zayıf Fikri Mülkiyet Koruması
Bürokrasi, Kırtasiyecilik ve Düşük Şeffaflık
Fiziksel Altyapı Eksikliği
İş Ortağı Nitelikleri
Aile İşletmelerinin Hakimiyeti

Uluslararası Parasal ve Finansal Çevre
Uluslararası ticarette döviz kurları ve para birimleri
Döviz kurlarının nasıl belirlenir?
Modern döviz kuru sisteminin ortaya çıkışı
Parasal ve finansal sistemler
Parasal ve mali sistemlerde kilit oyuncular

Kısım 11:
Uluslararası Ticarette Döviz Kurları ve Para Birimleri
Döviz kuru:
Bir para biriminin, başka bir para birimi cinsinden fiyatını ifade eder. Bir para biriminin başka bir para birimiyle değiştirilebileceği birim sayısı anlamına gelir.
Gelecek tarihli, işlemlerde döviz kuru nasıl belirlenecek?
Satın alma sözleşmesinde hangi para birimi kullanılacak?
Döviz kurundaki dalgalanmalar, bilançoyu nasıl etkileyecek?
Kur riski:
Bir para biriminin fiyatındaki değişikliklerden kaynaklanan potansiyel zarar.
Uluslararası Ticarette Döviz Kurları ve Para Birimleri
Satıcının parası değerlenirse;
Satın alım işlemi için daha büyük miktarda para ödemeniz gerekebilir.
Alıcının parası değer kaybederse;
Para biriminizde daha düşük bir ödeme tutarı alabilirsiniz.
Convertible ve Nonconvertible Para birimleri
Döviz Kurlarının Belirlenmesi
Bir para birimi arzı arttıkça, fiyatı düşer.
Bir dövizin arzı ne kadar düşükse, fiyatı o kadar yüksek olur.
Bir para biriminin talebinin ne kadar yüksek olursa fiyatı da o kadar yüksek olur.
Bir para biriminin talebi ne kadar düşük seviyede tutarsanız o kadar fiyatı düşer.
Ekonomik büyüme
Enflasyon ve Faiz Oranları
Pazar Psikolojisi
Hükümet Eylemi
Uluslararası Organizasyonlar Düzeyi
Ulusal Devlet Düzeyi
Ulusal Alt Düzeyi
Firma Düzeyi
Uluslararası Para Fonu
Uluslararası Ödemeler Bankası
Dünya Bankası
Merkez Bankası
Ulusal Hisse Senedi Piyasası
Ticari Bankalar
Şirket
Para ve Finansal Sistemlerde Önemli Aktörler
Full transcript