Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bavaria I Scrummasters en Agilecoaches deel 1

Minke Buizer
by

Gidion Peters

on 21 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bavaria I Scrummasters en Agilecoaches deel 1

'Water Werkt!' @
Beek en Ubbergen
PROJECTMANAGEMENT IN FASEN:
WATERVAL

scrum: praktijk
corporate
#scrum users

Inmiddels brede toepassing van scrum
fysieke projecten
communicatie
beleid
financiën
organisatieontwikkeling
innovatie
Randvoorwaarden voor toepassing scrum
fysieke projecten: Maximabrug
communicatie: Pop-Up Ontmoetingsweek
Het Agile Portfolio
coaching en faciliteiten
afgebakend project
opdrachtgever en team
aanleiding
PROGRAMMA
TRAINING & OPLEIDING
van olietankernaar catamaran
* benutten energie van omgeving
* doel bekend, snel bijsturen mogelijk
* fail fast, fail often
ACHTERGROND SCRUM
| Een framework voor het managen van complexe projecten;
| Voor het eerst beschreven in de Harvard Business Review (1986);
| Groot geworden in de softwareontwikkeling;
| Opmars in niet-IT gerelateerde projecten.
Het Scrumbord
bevat in ieder geval sprint backlog, DOD en TO DO/BUSY/DONE
hangt centraal in de scrum room
vormt de agenda voor elke standup
Gemeente Tilburg
Uitdaging:
Aantrekken van ondernemers en investeerders tijdens het aanbestedingsproces door middel van een on- en offline campagne
Organiseren van interactie tussen ontwikkelaars (gemeente, VolkerWessels) en nieuwe doelgroepen die passen in profiel Spoorzone
Start scrumproject op 13 maart; sluiting aanmeldingstermijn op 27 juni 2014


Organisatie
Directie communicatie als trekker, projectmanagementbureau als klant
Diverse interne en externe stakeholders
Leveranciers (mediaproducenten, juridisch specialisten)
Wild card: journalistiek
Hoe om te gaan met het projectmanagement-bureau als klant?
kant & klare opleveringen + feedback (moodboards, advertentieteksten etc.)
verantwoordlijkheid geven aan klant in scrumteam

Hoe om te gaan met leveranciers, stakeholders, buitenwereld?
afstemmen van (aanlever)termijnen van bijvoorbeeld vakbladen
ruimte benutten binnen aanbestedingsprocedure
luisteren naar buitenwereld via (social) mediakanalen, bij elke sprint kleinschalig onderzoek

Uitkomsten – campagne
Snelle ontwikkeling van een narratief
Bijsturing campagne op basis van kwantitatieve en kwalitatieve feedback
Pageviews en downloads boven verwachting
4 solide bids vanuit verschillende windstreken

Uitkomsten - proces
Intensieve samenwerking tussen trekker en klant
Benutten energie omgeving: betrokken burger in scrumteam
Kwaliteit van producten verbetert door scherpe gezamenlijke focus
Minder mailverkeer, snellere afstemming


Onderste laag
De onderste laag...
bevat ambities over de gehele doorlooptijd
mogen enigszins vaag zijn, want zijn bijstelbaar
Aan de slag...
zet een einddatum op de product backlog
bedenk met de groep wanneer jullie tevreden zijn
schrijf elke ambitie in trefwoorden op een post-it
hang deze in de bodem van de ijsberg
check op het geheel
Bovenste en middelste laag
De bovenste laag...
bevat werk dat binnen 1 of 2 sprints te realiseren is
de onderdelen leiden zoveel mogelijk tot testbare producten
Aan de slag...
begin met het bedenken van een heleboel mogelijke onderdelen voor de bovenste laag
plak die op
onderdelen die te groot zijn om te kunnen uitvoeren in 2 sprints hang je in de middelste laag
doe een check op de hele ijsberg: is er een goede verbinding tussen de onderste laag en de lagen daarboven?
De middelste laag...
bevat onderdelen die te groot zijn om binnen 2 sprints uit te voeren
deze onderdelen kunnen dus nog iets vager zijn en iets verder weg liggen in de tijd
SCRUM ROLLEN
SCRUM MASTER:
Laat het team optimaal presteren;
Zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie;
Bewaakt het proces.
PRODUCT OWNER:
Draagt product verantwoordelijkheid;
Bepaalt prioriteiten, geeft richting.
SCRUM TEAM:
Zelf organiserend multidisciplinair team;
Leden voelen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat.
SCRUM THEORIE
Wanneer gebruik je Scrum?
Bij
complexe
projecten:
het is niet mogelijk om het verloop van het proces vooraf tot op taakniveau te plannen
...plan
Reorganisatie-
Communicatie-
Beleids-
Actie-
Individuele vragen?
De kern van scrum
onzekerheid omarmen
werken in korte cycli (sprints)
doen als de beste manier van denken
WAT DOET EEN SCRUM TEAM?
|
Gefocust werken
: teamleden maken tijd beschikbaar;
| Kort,
staand vergaderen
bij een bord waarop zichtbaar is wie wat doet;
| Tussentijdse resultaten die met het team worden behaald,
vieren
.

SCRUM ROLLEN
Product backlog: voorbeeld
-> brokken werk: concreet en dichtbij
-> brokken werk: vaag en ver weg
-> ambities: tot einddatum
overzicht van alle acties
vormt de agenda voor elke standup
Scrumbord: TO DO/BUSY/DONE
Sprint Backlog & Definition of Done
-> voor de komende sprint: hoe zien onze resultaten er precies uit?
ONTWIKKELINGEN IN HET COMMUNICATIEVAK
digitalisering
herwaardering kanalen
organisatie > zender > boodschap > doelgroep
maatschappelijk
in organisaties
wetenschappelijk
informeel & ontmanagen
ontstaan nieuwe rollen
opkomst cyclische / arena modellen
een overzicht van het hele project
'anker': waar doen we het ook alweer voor?
dynamisch: verandert met het project mee
is 'eigendom' van de product owner
PRODUCT BACKLOG

4 rollen
4 bijeenkomsten
4 lijstjes
PROJECTEN & PROGRAMMA'S
PROJECTEN
| Sterk samenhangende inhoud;
| Eén hoofdproduct;
| Een team dat het meeste werk doet.

PROGRAMMA'S
LENGTE CEREMONIES
COMPETENTIES SCRUM MASTER
STRUCTUUR
| Procesinzicht
| Analyse
| Timemanagement
AGILITY
| Flexibiliteit
| Agile coaching
VERBETERKRACHT
| Reflectie
| Oplossingsgericht
| Coaching team en individu
INTAKE, EENMALIGE CEREMONIE 1
Doelstelling:

scherp krijgen opdracht en randvoorwaarden

Stappen:
| Aan tafel met (beoogd) product owner en eventueel teamleden;
| Check op randvoorwaarden;
| Scrumproces in steigers zetten.
.
Eénmalige ceremonie 2: Kickoff
Doelstelling: iedereen heeft basiskennis over scrum en product backlog staat klaar
Stappen:
product owner, teamleden en evt. stakeholders komen naar sessie (ong. 4 uur)
presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig)
inleiden opdracht, opstellen product backlog
VORMEN VAN SCRUM
Dedicated:
fulltime

Part-time dedicated:
specifieke dagen fulltime

Pressure cooker:
fulltime, min. 2 dagen max. 1 week

Huiswerkmodel:
minstens 4 uur per week werktijd, werk niet tegelijkertijd

Hybride model:
fulltime op specifieke dag, daarnaast extra werk gedurende week

TRAJECT & PORTFOLIO
ORGANISATIEONTWIKKELING
WIJ MAKEN ORGANISATIES
WENDBAAR
EN
FLEXIBEL
DE KERN VAN SCRUM
| Onzekerheid omarmen;
| Werken in korte cycli (sprints);
| Lerend ontwikkelen;
| Doen als de beste manier van denken.
AGILE MANIFEST
Mensen & Relaties Protocollen & Tools

Functionaliteit Documentatie

Samenwerking Onderaanneming

Inspelen op verandering Volgen van een plan

Uitvoering
Ontwerp
Definitie
Initiatief
Voorbereiding
| Verschillende inhoudelijke sporen;
| Meerdere (hoofd)producten;
| Gevarieerd gezelschap.

KICK-OFF, EENMALIGE CEREMONIE 2
Doelstelling:
iedereen heeft basiskennis over scrum en de product backlog staat klaar.

Stappen:
| Product owner, teamleden en eventueel stakeholders komen
naar sessie (ong. 4 uur);
| Presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig);
| Inleiden opdracht en opstellen product backlog.
Wanneer kan ik starten met scrum?
p. 192
CHECKLIST DOORNEMEN
Dank! Vragen?
@scrumco | @MinkeBuizer

OPBOUW
Dag 1 - Introductie, scan en start Scrum
Dag 2 - Scrumproces doorlopen en Scrummaster
Praktijk (zelf aan de slag als Scrummaster)
Dag 3 - Agile coach

Dagdelen - Intervisie en expertise uitbouwUSER STORY
| Wat is jouw leerbehoefte?

| Als ... wil ik ... zodat ...
Als
krachtige tijger
wil ik
weten hoe ik scrum kan inzetten voor mijn organisatie
zodat
...
Learning Agility
Scan
Inventarisatie
leerdoelen
Scrum
Wendbaar
werken
Oefenen
Valideren
& afsluiten
Als
scrum master in spe
wil ik
me verrijken met theorie en inspiratie
zodat
...
SCRUM PROCES
SPRINT BACKLOG | DEFINITION OF DONE

SCRUM BOARD

4 LIJSTJES
LUNCH
TEAM BLAUW
TEAM ROZE
MASH UP GAME
DOEL
Zoveel mogelijk opdrachten afkrijgen binnen 10 minuten.
REGELS
Er zijn twee teams;
Trainers zijn de opdrachtgevers;
Het team met de meeste punten wint.
Houd retrospectives leuk door variatie in tooling;
Schrijf leerpunten op en check die bij de volgende retrospective;
Zorg ervoor dat je verbeteringen realiseert.
RETROSPECTIVE
Smiley


Sailboat


Radar
TOOLS
Lever (fysiek) op;
Vier het resultaat;
Beoordeel de producten gezamenlijk, hele scrum team is aanwezig;
Betrek zo mogelijk stakeholders en klanten.
REVIEW
Staande vergadering;
Update met het hele team: 'hoe staan we ervoor'.
STAND UP
Wat gaan we deze sprint precies realiseren?
En wie doet wat?
SPRINTPLANNING
Scummaster & Agile coach deel 1
Minke Buizer
Dag 1 | 15 juni 2016
FOCUS
DOORLOOPTIJD
TO DO
BUSY
DONE
INVENTARISEREN LEERBEHOEFTE
HET BALLENSPEL
HET DOEL
Punten scoren: elke bal die in het mandje landt is 1 punt waard.

DE REGELS
Je vormt samen één team;
Elk teamlid moet de bal 1 keer aanraken;
De bal moet bij het doorgeven even in de lucht zijn geweest;
Je mag de bal niet doorgeven aan de persoon direct links of rechts naast je;
Een gevallen bal telt niet meer mee;
Elke bal moet eindigen bij de persoon waar die begonnen is.

VORM
2 minuten voorbereidingstijd
2 minuten speeltijd
1 minuut verbetertijd

WAT DOET EEN SCRUM TEAM?
| Werkt
gefocust
in korte cycli die we
sprints
noemen;
| Is
zelf organiserend
en
gezamenlijk verantwoordelijk
voor het resultaat;
|
Stuurt
continu
bij
op resultaat en proces;
|
Viert
tussentijdse resultaten.

Bron: Big Data rapport
VOORBEELDEN VAN EEN SCRUMWEEK
Huiswerkmodel
Part-time dedicated
HUISWERK
STRUCTUUR
| Procesinzicht
| Analyse (doorvragen)
| Timemanagement
AGILITY
| Flexibiliteit
| Agile coaching
VERBETERKRACHT
| Reflectie
| Oplossingsgericht
| Coaching team en individu
Houd retrospectives leuk door variatie in tooling;
Schrijf leerpunten op en check die bij de volgende retrospective;
Zorg ervoor dat je verbeteringen realiseert.
RETROSPECTIVE
Smiley


Sailboat


Radar
TOOLS
AGILE OP ALLE NIVEAUS
CASE BEDENKEN &
PITCH VOORBEREIDEN
VOORBEELDEN
BOEK SCRUM IN ACTIE
Klant
Stuurgroepen
Wendbaar werken
LEARNING AGILITY SCAN
LEARNING AGILITY
LEARNING AGILITY - 5 dimensies
SELF-AWARENESS
STUREN OP LEARNING AGILITY
DE TEST
Normaal verdeling
Kunnen - willen - doen
Zelfdeceptie & impressiemanagement
5
2 - 3
overwaardering eigen effectiviteit

2 - 3
rapporteren van bewust wenselijk gedrag
Kunnen
Aanleg (intelligentie en persoonlijkheid)

Willen
In ontwikkeling (drijfveren, voorkeursrollen, interesses)

Doen
Performance (vaardigheden, gedrag, kennis, ervaring)
TOTAALBEELD BAVARIA
TOTAALBEELD BAVARIA (2)
JOUW LEARNING AGILITY
Vragen?Hoe ga jij je verder ontwikkelen?
Full transcript