Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İDEAL TOPLUM ARAYIŞLARI

No description
by

Merve Gencturk

on 6 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İDEAL TOPLUM ARAYIŞLARI

Toplumlar bir devlet düzenine sahip olduktan sonra da, daha farklı bir devlet isteği ile yeni düşünceler geliştirme denemelerinde bulunmuşlardır. Bu düşünceler ile ideal devlet tasarımları doğmuştur.
Sofistlere
göre,

“Her şeyin ölçüsü insandır.” ve insanların ortak bir toplum ve
devlet düzeni meydana getirmeleri, insanın özelliği ile bağdaşamaz. Bu nedenle, insan özelliğine dayanan ideal bir devlet düzeni de tasarlanamaz.
İdeal toplum var mıdır?
Sizce ideal toplum oluşturulabilir mi?

İDEAL TOPLUM ARAYIŞLARI
Nihilist
anlayış da devleti, insanın özgürlüğünü kısıtladığı ve bu nedenle insanın doğasına aykırı gördüğü için ilke bakımından sosyal düzeni ve devleti reddeder. Bu anlamda nihilizm, kimi düşünürlerde anarşizmle özdeşleşir.
İdeal düzenin olamayacağı, sofistler ve nihilistler tarafından savunulmuştur.
İdeal düzenin olabileceğini öne sürenler, ideal düzeni farklı ölçütlere göre savunmuşlardır. Bu ölçütler özgürlük, eşitlik ve adalet kavramlarıdır.
Özgürlüğü Temel Alan Yaklaşım
: Bu görüşe göre, ideal düzenin temel ilkesi özgürlüktür. Bu sağlandığı takdirde ideal düzen gerçekleşebilir. Liberalist düzen olarak savunulan bu görüşte, bireysel özgürlük bireyin en önemli hakkı olarak değerlendirilmiştir. Bu görüşün temsilcisi Adam Smith ve J. S. Mill’dir.
Eşitliği Temel Alan Yaklaşım :
Özgürlüğü öngören liberal anlayış, liberal ekonomiyi doğurmuştur. Bu ekonomi toplumlarda farklı gelir düzeyinde sosyal sınıfların doğmasına yol açmış ve buradan da kapitalist sınıf ile işçi sınıfı arasında bir mücadele başlamıştır.

İşte bu düzene karşı çıkanlar yeni bir devlet düzeni arayışına başlamışlar ve amaçlanan yeni devlette sosyal sınıflar arasında eşitliği sağlayacak bir düzeni öngörmüşlerdir. Bu yolda yapılacak iş, üretim araçlarının kamulaştırılmasıdır. İdeal devlet bu anlamda bir sosyalist devlet olacaktır. S. Simon, Proudhon, K. Marx böyle ideal bir devlet modelini savunurlar.
Adaleti Temel Alan Yaklaşım :
Bu görüşe göre, hem özgürlüğün hem de eşitliğin toplumda tam olarak kullanılamayacağı, oysa bünyesinde özgürlük ve eşitliği birleştiren bir kavram olan adalet ile ideal düzen gerçekleşebilir. Böyle bir devlet anlayışı hukuka dayalı bir düzen gösterir. Böyle bir ideal düzende özgürlük deyince bireyin çalışma, düşünce ve yaratma özgürlüğü, eşitlik deyince de bütün yurttaşların yasaların önündeki eşitliği anlaşılmaktadır.

Böyle bir ideal düzen devleti, günümüzün demokratik hukuk devletinde örneğini bulmaktadır.
İdeal bir düzende ölçütler olarak ayrı ayrı öne sürülen özgürlük, eşitlik ve adalet kavramları aslında birlikte ideal düzeni belirleyen temel ölçütlerdir. Bu üç kavram birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu durum gerçek bir demokrasi anlayışını ifade eder. Demokratik devlet, içerdiği bu kavramlar nedeniyle bir hukuk devleti olur.
"Bir miIIetin değeri, o miIIeti meydana getirenIerin değerIeriyIe öIçüIür."
"MutIuIuğumu, istekIerimi gidermekte değiI; onIarı kısıtIamakta buIdum."
-John Stuart Mill

"Her birey kendi karını arttırmaya çalışırken amacı hiç de bu olmadığı halde bütün toplumun zenginliğinin artmasına hizmet eder. Bunu yaptıran piyasanın gizli elidir."
"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler."
-Adam Smith
"On beş gündürɾ kurɾu ekmek yiyorɾum. Odamda ateş yok. Kitabımın kopya masɾaflaɾrını karɾşılamak için elbiselerɾimi de sattım. İlim aşkı, insanlığı mutluluğa kavuştuɾmak, Avɾupa’yı buhɾandan kurɾtaɾmak arɾzusu beni bu hale düşüɾrdü. Niçin yüzüm kızarɾsın? Eseɾrimi tamamlamak için yarɾdım istiyoɾrum."
-Claude Henri de Saint Simon
"Mükemmel olana ortalama muamelesi yapmak da eşitsizliktir."
"Büyük olanlar yalnızca biz diz çöktüğümüz için büyüktürler."
-Pierre-Joseph Proudhon
"Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterli."
"Dünyanın kurtuluşu sosyalizmdedir."
"Madem ki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar; koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir."
"Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.
Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı."
-Karl Marx
Merve Gençtürk
Full transcript