Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Profetisch perspectief Daniël

Uitleg bij de hoofdstukken 6 t/m 12 / Bijbelkring Gouda 2016
by

BS Romijn

on 3 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Profetisch perspectief Daniël

Belsazar
Darius de Meder
Kores de Perziaan
Nebukadnezar regeerde over Babel van 605-562
Belsazar regeerde als laatste koning van Babel (namens Nabonidus) van 556-539.
Hij regeerde 10 jaren, tot de val van Babel
Het Babylonische rijk gaat in 539 over in handen van de
Meden, die dan geregeerd worden door Darius de Meder
Het rijk gaat over in handen van Kores de Perziaan en we spreken verder over het Medo-Perzische rijk, waarvan ook Babel deel uitmaakt
Nebukadnezar
Babylonische periode
Medo-Perzische periode
1
2
3
4
7
8
5
9
6
10
11
12
Daniël en zijn vrienden aan het hof
De droom van Nebukadnezar over het beeld
Het beeld in het dal van Dura
De droom van Nebukadnezar over de boom
1e jaar Belsazar
Gezicht van de vier dieren
3e jaar Belsazar
Gezicht van raam en geitenbok
Het teken van de hand op de wand
1e jaar Darius
Schuldbelijdenis, voorbede en voorzegging
Daniël in de leeuwenkuil
3e jaar Kores
Koning van het zuiden en noorden en eindtijd
Koning van het zuiden en noorden en eindtijd
Koning van het zuiden en noorden en eindtijd
3e jaar Kores
3e jaar Kores
Daniël in Babel
2:38
Het hoofd van goud

2:39
De borst en armen van zilver

2:39
Buik en dijen van koper

2:40
Benen van ijzer

2:41-43
Voeten van ijzer en leem

2:44-45
De steen die het beeld verplettert
Babylonische rijk
– Nebukadnezar - 606-538

Medo-Perzische rijk
- 538-331

Griekse rijk
- 331-168

Romeinse rijk
- 168-476

Verdeeld koninkrijk

Een periode waarin de eerdere rijken vertegenwoordigd worden

Aanbreken van het eeuwige koninkrijk
van de God van de hemel
rijk 1
Babylonische rijk
rijk 2
Medo-Perzische rijk
rijk 3
Griekse rijk
rijk 4
Romeinse rijk
rijk 5
Verdeeld rijk
rijk 6
Eeuwige rijk
chronologische ordening
historisch te duiden
toekomstig
Het eerste dier
- de leeuw met adelaarsvleugels


Het tweede dier
- de beer die zich half opricht


Het derde dier
- de panter met vier vleugels


Het vierde dier
- een gruwelijk dier
Babylonische rijk
- Majesteit en macht.
De leeuw was geliefd beeld in Babel.

Medo-Perzische rijk
- Perzen verhieven zich boven Meden.
De drie ribben -> verovering van Lydië, Babel en Egypte.

Griekse rijk
- De snelheid waarmee het een wereldrijk werd.
Alexander de Grote en zijn vier generaals als zijn opvolgers.

Romeinse rijk
- Wreedheid, vernielzucht, roofzucht, heerszucht.
De ijzeren wetten van de Romeinen en hun grote invloed.
de 4 dieren
historie...?
Rijken die zúllen opkomen (7:17). Als Daniël dit gezicht ontvangt, is Nebukadnezar al overleden en is de macht van Babel bijna op het einde.

Daniël kende de uitleg van de droom uit hoofdstuk 2, maar bij het gezicht uit hoofdstuk 7 heeft hij uitleg nodig (7:16; 8:15). Nieuwe openbaring.

De rijken in hoofdstuk 2 bestaan na elkaar. In hoofdstuk 7 gaat het over 4 dieren die gelijktijdig uit de zee opkomen en bestaan (7:7 en 7:12).

De tien koningen waarover in hoofdstuk 7 gesproken wordt zijn niet te herleiden op Romeinse heersers.

Deze profetie reikt tot aan de komst van het koninkrijk van God (7:9, 22, 27)

In tegenstelling tot hoofdstuk 8 en 11, worden in hoofdstuk 7 geen namen van rijken genoemd.

Interpretatie

De dieren uit hoofdstuk 7 stellen vier rijken voor, die tegelijkertijd zullen bestaan. Deze rijken zullen bestaan ten tijde van de komst van Gods koninkrijk en zij zullen het oordeel ondergaan.

Als we een link zoeken met het tijdpad vanuit hoofdstuk 2, dan zou die kunnen liggen bij het vijfde rijk (van de voeten van ijzer en leem), wat ook de confrontatie met het koninkrijk van God zal meemaken.

...toch toekomst
rijk 1
rijk 2
rijk 3
rijk 4
Koninkrijk van het volk van de heiligen van de Allerhoogste
Profetisch perspectief
profetische ordening
rijk 2
Medo-Perzische rijk
rijk 3
Griekse rijk
De focus van deze profetie ligt op het vierde dier en de laatste machthebber daaruit (7:11-12). De machthebber van de elfde hoorn van het vierde dier zal zich op een vreselijke manier tegen God en Zijn volk keren (7:23-25). Over deze koning wordt ook geschreven in hoofdstuk 9:26-27 en 11:36 e.v.

De Griekse heerser Antiochus IV Epifanus is een type van hem. Meer info over Antiochus bij hoofdstuk 8 en 11.
Profetie over de machtswissel tussen M-P rijk en het Griekse rijk (8:20-21).

Ram met twee ongelijke horens
: Medo-Perzische rijk. Perzische deel heerste over het Medische deel.

Geitenbok met een horen
: Alexander de Grote.

Uit deze horen komen
vier horens
, de vier rijken die ontstaan als Alexander sterft.

De kleine horen
, die uit een van de vier voortkomt, is Antiochus Epifanus.
historie...
...en voorvervulling
Hoe belangrijk is dit om te begrijpen?
Het Profetische Woord geeft licht op ons pad (2Petr.1:19)
Jezus duidt deze hoofdstukken (Matth.24:15; Dan.11:31)
Het betreft hier de toekomst van Gods volk Israël (9:24)
Daniëls reactie...(7:28; 8:27) ... hij weet dat dit toekomst is
Het lijkt erop dat Daniël ten tijde van het ontvangen van de boodschap zoals beschreven in hoofdstuk 10-12, niet meer aan het hof werkte (1:21)
Vertegenwoordiging van de eerste vier rijken
Gelijke opbouw
Tijdstip
Plek
Visioen
Uitleg
Reactie
Antiochus IV Epifanus
• Regeerde van 175 tot 164 voor Chr. over de Seleuciden.
• Geen recht op de troon.
• Lage afkomst; poos gevangen gezeten in Rome.
• Invoeren Griekse godendienst
• Ontwijding tempel: beeld van Zeus en offers
• Verbod om de offers voor de HEERE te brengen
• Liet het wetboek verbranden (8:12).
• Joodse groeperingen gaan in verzet (Makkabeeën)
• Sterft een mysterieuze dood, door een ziekte (8:25).
2:38
2:44-45
breukprofetie
rijk 2
rijk 3
Herstel van het heiligdom
8:20-21
8:17
...tijd van het einde...
(11:35 en 40; 12:4 en 9)
3 ribben in zijn muil
Informatie bij hoofdstuk 9

70 zevens = 490 jaren

Het doel van deze periode

Startpunt: Kores of Nehemia

Gezalfde: doop in Jordaan of intocht Jeruzalem

Tijdgat

Een andere vorst en volk

Typologie van Antiochus IV Epifanes

De tweede helft van de laatste zeven
historisch ... ... toekomstig
Woord met
betrekking
tot terugkeer
en herbouw
7 zevens
62 zevens
de Messias,
de vorst
Het doel wat in vers 24
verwoord wordt
uitroeiing
van de
Messias
1 zeven
3 1/2 jaar
3 1/2 jaar
= 70 zevens
62 zevens
1 zeven
2
5
= 70 zevens
Koninkrijk,
Handelingen-periode
vervolg
Koninkrijk
TUSSENBEDELING GEMEENTE
9:26a
Met betrekking tot volk en stad -> volk Israël en Jeruzalem
Overtreding beëindigen
Zonden verzegelen (chatam -> (met een zegel) afsluiten, beëindigen)
Ongerechtigheden verzoenen
Eeuwige gerechtigheid tot stand brengen
Visoen en profeet verzegelen
Heiligheid der heiligheden zalven (verwijzing naar 8:14)
Een halve zeven (9:27)
1260 dagen (Op.11:2 en 12:6)
42 maanden (Op.11:2 en 13:5)
Tijd, tijden en een halve tijd (7:25; 12:7; Op.12:6, 14)
Informatie bij hoofdstuk 10

Over grote strijd...

De man van vers 5-6

De 'gezondene' van vers 10-21

De persoon die Daniëls lippen aanraakt

Een onzichtbare strijd

Perzië en Griekenland
rijk 2
m.b.t.
(Medo-)
Perzische rijk
rijk 3
m.b.t.
Griekse rijk
Op.1:12-16
van tussen de 7 kandelaren
gewaad tot op voeten
borst met gouden gordel
?
hoofd en haar wit
ogen als vuur
voeten blinkend koper
stem als geluid v. vele wateren
zeven sterren in rechterhand
tweesnijdend scherp zwaard uit mond
gezicht als de zon
Dan.10:5-6 en 12:6-7
boven het water
linnen gewaad
heupen omgord met goud
lichaam turkoois
?
ogen als vuurfakkels
armen en voeten als koper
woorden als geluid van een menigte
?
?
uiterlijk van de bliksem
10:13 en 20
rijk 2
Perzische rijk
rijk 3
Griekse rijk
11:1-35a
rijk 2
rijk 3
Herstel van het heiligdom
Informatie bij hoofdstuk 11-12

Vers 1 t/m 35a
Perzische koningen: Kores, nog 3, een vierde
Griekenland: Alexander, de 4 Diadochen
Strijd tussen Ptolemeeën (zuidrijk) en Seleuciden (noordrijk)
Vers 21-35a Antiochus IV Epifanes (zie ook 8:23-25)

Vers 35b t/m 12:3
De tijd van het einde
Noorden tegen zuiden
Benauwdheid voor het Sieraadland
Michaël
12:1-3
historisch ... ... toekomstig
voorvervulling
1e groep
keert
terug
De zeventig jaarweken
<- bovennatuurlijk
zichtbaar ->
2300
dagen lang geen mogelijkheid om offers te brengen (8:13-14).
'Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Ongenoemde Die sprak: Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden'
(8:13-14).
(42 ofwel 3 1/2 jaar + 35 maanden = 77 maanden)

Na 1260 (Op.11:3 en 12:6) dagen (de laatste 3 ½ jaar van de 70e zeven) daalt Christus neer met Zijn legermacht.

Na
1290
dagen (Dan.12:11) wordt de gruwel verwijderd uit de tempel.
'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen'
(12:11).
(42 maanden ofwel 3 1/2 jaar + 1 maand)

De 45 dagen die de periode zullen overbruggen tot aan de
1335
e dag (Dan.12:12) zullen waarschijnlijk in het teken staan van schifting (Matth.13:36-43 – de voleinding van de aioon).
'Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt'
(12:12).
(42 maanden ofwel 3 1/2 jaar + 2 1/2 maand)

Vanaf de 1290e dag vindt tot de
2300
e dag het herstel van de tempeldienst plaats (Ezech.40-44).
Dit wordt waarschijnlijk ook bedoeld met
‘het zalven van het allerheiligste’
(Dan.9:24).
getallen
van het
einde
1290
1335
2300
Full transcript