Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

informatieavond

No description
by

sjoerd sijbesma

on 4 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of informatieavond

Inleiding TOM onderwijs. TOM Onderwijs Anders is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing: het geeft invulling aan eigentijds onderwijs.
Met meer individuele aandacht voor leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam. Digitale school. veel werkplekken
instructie digitaal
nieuws digitaal
mijnschoolinfo.nl stilteruimte samenwerkruimte computerplekken weektaak.com lumière Zelfst. Naamw. [vrouwelijk]
[lymj]

1 ce qui permet de voir - licht

'la lumière du jour'
het daglicht

' allumer éteindre la lumière'
het licht aandoen/uitdoen

Onze school draagt de naam It Lemieren, het Friese woord voor ochtendgloren. De zonsopgang wordt symbolisch in het schoollogo weergegeven. Deze naam weerspiegelt de symboliek dat ieder kind aan het begin staat van zijn of haar leven... De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat.
Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.

Certificering op 19 juni om 15.15 uur! Wat hebben we voor ogen bij deze onderwijsvernieuwing?

•Meer onderwijs op maat
•Betrokkenheid van de kinderen vergroten bij het leren
•Leerhouding van de kinderen verbeteren
•Meer tijd creëren leerkrachten voor gesprekken met kinderen en instructie op maat
•Meer variatie aan leervormen Vakkenadoptie Verschillende pleinen.
Taal-/spellingplein
rekenplein
speelwerkplein
stilteplein
samenwerkplein 3 basisgroepen
- In deze groepen worden gezamenlijke activiteiten gehouden. De inrichting van de school.
Restylen. 3 groepenstructuur
8.30 start in de basisgroep
9.00 werkblok hele school
10.15 pauze
10.30 start werkblok 2
11.30 terug in de basisgroep: terugkijken, sociale activiteiten
11.45 lunchpauze
13.15 lezen door de hele school
13.45 zaakvakken en creatieve vakken
15.15 in basisgroep terugkijken en sociale activiteiten Activiteiten in de basisgroep:
- dagopening
- actualiteit
- bijbelverhaal
- zingen
- vooruitkijken en terugkijken
- verjaardag vieren Presentatie TOM en ELO onderwijs op it Lemieren De e.l.o., elektrische leeromgeving van basisonline.

http://plaza.basisonline.nl/ Voor wereldoriëntatie gebruiken wij:
www.maandtaak.nl http://www.maandtaak.nl/ MAANDTAAK is een digitale methode voor wereldoriëntatie en is voornamelijk opgebouwd rond de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Daarnaast zijn ook de vakgebieden techniek, natuurkunde en handvaardigheid geïntegreerd. De kinderen van groep 4 hebben een eigen tablet.
Dit is een proef via www.snappet.org http://www.snappet.org/Home/Index https://itlemieren.mijnschoolinfo.nl/users/login Differentiatie in de weektaak, klaaropdrachten
Tot nu toe vaak ELO opdrachten vanuit maandtaak, WO.
Nu ook Engels. Alles vooral platte vlak.

Doel: uitbreiding klaaropdrachten: andere vormen van leren, tegemoet komen aan Meervoudige Intelligentie. (andere manieren van leren)

Op de weektaak komt bij klaaropdrachten werken in hoeken (we noemen het om aan te geven wat het is decors)
• Techniekdecor Knexx: Margriet – materialen - opdrachten – stappenplan – in lokaal ob
• Nieuwshoek: Sjoerd – inrichten hoek – opdrachten – stappenplan - taallokaal
• Laboratorium: Yvonne – inrichten hoek – materialen – stappenplan -
• Verhalen- gedichtenhoek: Ineke levert materiaal –
Vakkenadoptie is gerealiseerd, de leerkrachten kennen de leerlijnen van ‘hun’ vak, meer onderwijs op maat kan daardoor gerealiseerd worden De vakken binnen het middagcircuit worden meer ingevuld vanuit leerlijnen;

De motivatie en betrokkenheid van kinderen bij het leren is vergroot; De leeromgeving is adequaat ingericht, kinderen maken er doelmatig gebruik van; Reflecteren met kinderen is verankerd in de organisatie (schriftelijke reflectie op weektaak, minimaal 2x per week in de basisgroep); Kwaliteitsdenken is vergroot: voor alle genoemde punten is systematisch de voortgang gevolgd en de doelen en opbrengsten gemeten (te noemen valt: onderzoek directeur naar motivatie van kinderen, vragen ouders en externen over uitstraling gebouw, check op aanschaf en gebruik extra materialen, ‘bewijzen zichtbaar in TOM kwaliteitskaart); Er is een keuze gemaakt voor een andere manier van wereldoriënterend onderwijs; Ouders zijn geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen Het portfolio van de schoolontwikkeling met behulp van de TOM kwaliteitskaart is voor alle pijlers klaar; Domein personeel.
Indicator 1 Structuur van de organisatie
Kernkwaliteit 1.1 Werken in bouwen of units

Er wordt gewerkt in units met gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de organisatie/planning en de onderwijsinhoud.
Per 1 januari 2013 is er een spellings en taal unit, een rekenunit. Voor de kinderen is er een stilte unit en een samenwerk unit.
De spellings en taal unit worden beheerd ( de instructies gegeven) door Hendrik en Sjoerd. De reken unit door Yvonne en Rick. De begrijpend lezen unit door Fia, Margriet en Rick.
Full transcript