Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fellestrekk ved samlingen av Europa på 1800-tallet

No description
by

Oddvin Østmo

on 29 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fellestrekk ved samlingen av Europa på 1800-tallet

Nasjonalismens utvikling Italias samling Sammenligning Europeisk nasjonalisme på 1800-tallet - Håkon-Filip & Oddvin Tyskland og Italia Den “kulturelle befolkningen” var fordelt på flere småstater

Sterk dominans fra sterke naboland, eksempelvis Frankrike, Østerrike og Preussen.

Nasjonalromantikken og målet om å nå tilbake til en storhetstid sto sterkt

Italia og Tyskland ville ha Romertidens sterke rike tilbake

Tysklands samling, nøye planlagt med beviste politiske avslutninger i en langsiktig plan. Staten til verkes med våpenmakt, politisk styring og fasthet.

I Italia var folkeavstemninger en stor del av samlingen i Nord, og i sør var bondeopprør med på å prege endringene. Det vil med andre ord si at befolkningen i stor grad var delaktig i samlingen. Politisk nasjonalisme:
Opprørsideologi for undertrykte folkegrupper


Forening av folk med felles kultur Kilder Lærebok på nett
http://menneskeritid2.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=34783
http://historievg3.cappelendamm.no/c308132/sammendrag/vis.html?tid=325552
Sammendrag lærerboka, kap 2
http://historie.cappelen.no/historie2/kap2/
Tyskland – splittelse og samling 1848–70
http://www.snl.no/Tyskland/splittelse_og_samling_1848%E2%80%9370, SNL
Imperialisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Imperialisme, wikipedia
Italias samling
http://www.snl.no/Italia/historie, SNL
http://no.wikipedia.org/wiki/Italias_samling, Wikipedia
Mazzini
http://no.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini, Wikipedia
Metternich
http://www.snl.no/(Metternich-Winneburg)_Metternich, SNL
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/378934/Klemens-prince-von-Metternich, Britannica
Nasjonalisme
http://www.snl.no/nasjonalisme, SNL
http://fuv.hivolda.no/prosjekt/synnovenesvik/, S. Nesvik, HiV
Nasjonaltetsprinsippet
http://www.caplex.no/web/ArticleView.aspx?id=9324268, Caplex
Skandinavisme
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9332366, Caplex
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7562164, NRK, 23.03.11
http://snl.no/skandinavisme, SNL
Det tyske forbund
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9338803, Caplex Nettressurser Litteratur Verdens Historie - Det sterke Europa, Bind 11
Helle, Simensen, Tågil og Tønnesen, Aschehoug, 2001
- kapitlene “Et samlet Europa” og “Nasjonene fødes”

Mennesker i tid 2 - verden og Norge etter 1750
Hansen, Bakkerud, Hagen, Hamran, Jacobsen og Heum, Cappelen Damm, 2008, 1.utg

Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon
Bind 8 (It-Kol), 1997, Italia
Bind 15 (Tys-Å), 1998, Tyskland Eks: Slavere i det Osmanske riket
og italienere og tyskere i Østerrike. Eks: Italia og Tyskland Tysklands samling Det tyske spørsmålet Starten av 1800-tallet - vanskelig å samle seg til én nasjonalstat:
1. Russland, Storbritannia og Frankrike ønsket ikke et sterkt og forent Tyskland midt i Europa

2. Liten interesse for samling blant tyskere (spesielt innen hoffsirklene i mange tyske stater)

3. Maktkamp mellom Østerike og Preussen - ingen ville gi fra seg makt til et stramt tysk organisert statsforbund

4. Østerike og Preussen besto av store ikke-tyske områder Samlingen 1863 - ledet av Stor-Preussen
Gjennomført ovenfra med millitære maktmidler
Otto von Bismarck (1815-98): langsiktig og genial plan
Tre avgjørende kriger for et samlet Tyskland: 1864: Preussen og Østerrike erobret Slesvig-Holstein fra Danmark
1866: Krig mellom Østerrike og Preussen
1870-71: Krig mot Frankrie. Fr. avstod Elasass-Lothringen Analyse og refleksjon Russland, Storbritannia og Frankrike fryktet et sterkt Tyskland - med god grunn for ettertiden

Sterk nasjonalisme førte til rasistiske ideologier som preget nazi-tyskland

"Det disiplinerte Tyskland" opphav fra samlingen av Tyskland Overblikk over resten av Europa Polen Balkan Forsøkt frigjøring i 1830, 1846 og 1863
Resulterte i mindre frihet Frihetskamper mot det Osmanske riket
Hellas, Serbia og Romania fikk sin selvstendighet Pangermanisme Skandiavisme Stemningsbølge i studentkretser oglitteraturen
- NRK onsdag 16. mars 2011: Den svenske historikeren Gunnar Wetterberg mener det er på tide “å slå sammen de 5 nordiske landene til en forbundsstat.” Ønske om et yttligere større Tyskland som rommet: Benelux-landene, Østerrike, Ungarn, Polen, Romania og deler av Serbia
Antisemittiske og antislaviske trekk Hvorfor vokste nasjonalismen frem? Dype røtter i opplysningstiden og den franske revolusjon

Inspirert av romantikken, en motreaksjon på opplysningstiden

Forening av to motstridende perioder Folkesuvereniteten og selvbestemmelsesrettenTanken om en felles folkesjel og minnerik fortid Tyskland og Italia splittede riker
Sterk innflytelse av andre, sterkere stater
Nasjonalromantikken ga grobunn for nasjonalismen
Nasjonalfølelsen spredte seg i Europa Sterk kontrast til grunntanken fra Wienerkongressen i 1815


Metternichs system
1848 var et urolig år, og nasjonalistene begynte å røre på seg
Bygge opp et fredelig, samlet Europa


Motsette seg alle territoriale endringer og revolusjonsforsøk for å stabilisere Europa
Symbol på fyrstenes underkuelsespolitikkMetternich måtte flykte fra Wien
Februarrevolusjon i Paris Bestod av mange små stater og fyrstedømmer
Den østerriske kongen Metternich undertrykkt tyske frihetsbevegelser Mot et samlet Tyskland - Bakgrunn - "Lilletyskland" 1834: 18 tyske stater gikk sammen om et frihandelsområde (Zollverein) der Østerrike ikke var representert
1848-revolusjonene i Berlin og Wien
Samlingen av folkevalgte representanter fra alle de tyske statene for et alltysk parlament
Frigjøringskamper i Slesvig-Holstein (DK) "Il Risorgimento" - gjenreisningen Felles mål å gjenreise det sterke Italia fra Romertiden, fritt fra småfyrster og østerriksk dominans

Uenighet om veien til målet: De liberale monarkistene ville stelle seg bak kongen i Sardinia
En gruppe konservative ønsket en Italiensk forbundsstat under ledelse av paven
En radikal gruppering som ønsket samlingen av en all-italiensk stat gjennom folkelig masseoppstandelse. Camillo di Cavour Sentral blant de liberale monarkistene
Regjeringssjef i Sardinia fra 1852
Jobbet hardt for Italiensk samling
Økonomiske reformer Samlingen 1859-1861 1859
Krig mellom Sardinia, med fransk støtte, og Østerrike
Lombardi blir overgitt til Sardinia
Folkeavstemniger --> Nord-Italia forent
Venezia fortsatt under Østerriksk kontroll

1860
Giuseppe Garibaldi til Sicilia med 1000 mann
Møtte jubel hos en utsultet befolkning
Bondeopprør på fastlandet
Bourbonregimet i Napoli bli felt

1861
All-italiensk parlament samles i Torino
Erklærer Italia som et samlet kongerike under ledelse av Viktor Emanuel II
Venezia og Roma innlemmet senere Før 1859 1860 1861 1870 Problemstilling Hvordan gjorde nasjonalismen seg gjeldende i Europa på 1800-tallet? Hvordan har nasjonalismen utviklet seg?
Hvordan gikk samlingen av Italia og Tyskland for seg?
Hvilke likheter og ulikheter finner man i tysk og italiensk samlingshistorie?
Full transcript