Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Resultaten groepen

No description
by

M.P. Scheerder

on 26 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Resultaten groepen

TOEKOMSTDIALOOG NOORDWIJK
ALGEMENE OPINIE
Wendbaar i.p.v. wenkend

Noordwijk = 1
Faciliteiten, gezondheidszorg
Uitgaan + cultuur doelgroep jongeren
Rapport mag uitgebreider. Er gebeurt meer.

Kleinschalige voorzieningen daar waar nodig
Evenementen voor het
hele
dorp
Cultuur nog meer onder de aandacht brengen
Verschillende communicatiemiddelen, o.a. Social Media
Aandacht voor alle leeftijden
PROJECTEN
PROJECTEN
Beweging in de omgeving

Wandel-, fietsroutes met culturele organisaties
Wandelroutes beter promoten

TOP (Toeristisch Overstap Punt)

Trimbaan 2.0

Accomodaties meer open in de dalmomenten
ALGEMENE OPINIE
PROJECTEN
1. Andere horecabeleving De Grent. Gezond voedsel. Verbindng naar KWB

2. Muziekvoorziening op vuurtorenplein. Openbaar, spontaan.

3. Bouw appartementen voor iedereen

4. Blvrd weerbestendig maken /P ondergronds?

Appartementen voor ouderen en jongeren.
ALGEMENE OPINIE
PROJECTEN
ALGEMENE OPINIE
PROJECTEN
OV binnen Noordwijk beter regelen. bv. Regiotaxi
Parkeren aan de rand van het dorp (op meerdere plekken p-voorziening, verder met fiets of OV)
Reguleren van stadslogistiek en bevoorrading. Bloktijden. Vrachtwagens tot aan locatie buiten het dorp.
ALGEMENE OPINIE
PROJECTEN
Biennale
Projectorganisatie om zee 1 te laten worden (niet vuurtorenplein Palaceplein evt. uit elkaar trekken
Hoogteverschil Vuurtorenplein, Quarles enz. aan elkaar breien.
ALGEMENE OPINIE
PROJECTEN
Vertrouwen -> keuze maken -> uitvoeren
1. Blue Zone. Innovatie, vitaal, 2030 generatie
Verbind met het heden.
Gaat om leeftijd tussen de oren
Bijpassende infrastructuur
Gastvrij en flexibel
ALGEMENE OPINIE
ORGANISATIE
ORGANISATIE
ORGANISATIE
1,5 mio bezoekers duingebied
Beleven, beschermen, benutten

Maak verbindingen, keuze en gun elkaar de ruimte
Gezondheid als thema. Cultuur, kruiden.
ORGANISATIE
ORGANISATIE
ORGANISATIE
ORGANISATIE
ENERGIEKE SAMENLEVING 2
HOOGSTAANDE SPORTBEOEFENING EN -BELEVING 4
SFEERVOLLE DORPSKERNEN 6
AANTREKKELIJKE ONDERSCHEIDENDE LEEFOMGEVING 8
RIJKE NATUUR, MOOI LANDSCHAP EN VITALE GREENPORT 10
UITSTEKEND BEREIKBAAR VANUIT DE HELE RANDSTAD 12
VEELZIJDIGE ECONOMIE EN TOERISME MET INNOVATIEF ONDERNEMERSKLIMAAT 14
Keuzes maken. Als je niet kiest wordt je niet gekozen.
Noordwijk eenduidig profileren.
Met fantastische sportfaciliteiten kun je bewoners en bezoekers bedienen.
Ambitieus.

Bewegen (sport) is de hefboom van een gezonde samenleving.
Schoolzwemmen

Ga soepeler om met evenementen
Sport- en buurtcoaches (betaald)
Leefomgeving is meer dan wonen

Te ambitieus, prioriteiten stellen binnen 7*
Noordwijks Vondelpark Middengebied voor ontmoeten, wandelen etc.
Geen hoge torens. Menselijke maat. Variatie.
Minder paaltjes
Meer groen / bomen openbare ruimte bijv. parallelblvrd, rotondes
Toegankelijke infrastructuur mensen met functiebeperking (bv. Raadhuis(plein)
Menselijke maat voor bewoners en bezoekers

Krijtlijnen is de neerslag van heel veel meningen. Een optelsom.
Enige concrete aanvulling: hoogte van de bebouwing.
De ziel van de culturele beleving in Noordwijk
Er ontbreekt een Biennale
Wandelroute van plein naar plein
Cultuur -> DNA. Wel 2x DNA. Trots op heel Noordwijk
Geschiedenis. Bedevaart
Cultuur <-> space
space = extra kern?
Aanzuiging steden
Concentratie detailhandel
Uitvoering vraagt keuzes!

Parkeerplaatsen aan de rand van het dorp met pendelfaciliteit.
Aan het strand parkeren ontmoedigen. Kostendekkende businesscase.

Betere fietsvoorzieningen (fietsoplaadpunten)
'OV-fietsplan'
Kwaliteit openbare ruimte belangrijker dan parkeren bij de voordeur
Bewoners moeten hun woon-werkroute zo efficient mogelijk kunnen afleggen
Anders zijn in plaats van beter.
Noordwijk moet kleur bekennen. Waar staan we voor?
Geen marketing maar 'Heartketing'.

NOV: Hoe gaan we verdienen? --> heeft aanvulling op Visie.

Onsamenhangend
Doen ipv praten
Maak keuzes (sport = showcase)
Onduidelijk besluitvormingsproces -> dit belemmert innovatie
Mist nieuwe Horeca-concepten

Verbinden van zorg / economie / vitaliteit
Wat is de kapstok van alle sterren
Betrek generatie " z" in de besluitvorming van nu en geef ze verantwoordelijkheid
Vind een nieuwe vorm van samenwerken op basis van de 'kapstok'
Leer van het proces in Katwijk
Menselijke maat in overleg met elkaar
Jong van geest (NOV, Achmea)
(Kinder)kruidenroute Veldzicht -> aardappellandjes
Atlantic Wall route
Snel te realiseren
Wat als KNVB vertrekt? --> geweldig aanbod voor
sportbonden. Beter benutten wat we al hebben.
Noordwijkse 4-daagse. 3x per jaar
Sportraad, Oranjever. Jongerenraad organiseert
Combi organisaties om evenementen te organiseren.
Visitor-center Energie en Duurzaamheid. PPS.
Thermische, getijdenenergie.
De Grent als poppodium voor Noordwijks talent.
Jongeren
Toegankelijkheid naar Noordwijk
Veiligheid voor fietsers / jongeren
Component jongeren meer bij sterren betrekken
Behoud horeca
Jongeren moeten politici voorzien van ideeen
Full transcript