Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perspektivtagande

No description
by

Jens Nyman

on 25 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perspektivtagande

Perspektivtagande
Vad är det vi pratar om egentligen?
(Normal)utveckling
Autism
Olika nivåer av perspektivtagande
Nivå 1: enkel visuell
Varför intressant att studera perspektivtagande?
Viktig förmåga för att kunna förstå och förutsäga andra människors handlande
Förspråklig grund
Språkutvecklingen tar fart
Språklig utveckling och utvecklingen av förmågan till perspektivtagande följer en tydlig gemensam bana
Väl utvecklad förmåga till perspektivtagande
-Theory of Mind
Vid åldern 4-6 år: explicit förmåga som kan testas
Diagnoskriterier
Nedsättningar i komunikation
Theory of Mind
Utvecklingsmässig försening avseende nivå 5
Theory of Mind
Mentalisering
En nedsatt förmåga i vissa kliniska grupper
- främst undersökt vid autism och schizofreni
- en utvecklingsrelaterad förmåga
Empati
Perspektivtagande
Nivå 2: komplex visuell
Nivå 3: Att se leder till att veta
Nivå 4: Om jag har kunskap om världen kan det styra mitt handlande
Nivå 5: Felaktig kunskap kan styra handlingar
Viktig för att kunna skapa föreställningar, låtsas och ljuga
Viktig för att förstå kommunikation
Utvecklas i samspel med andra
Från födseln: intresse för sociala stimuli, imitation
Från ca 3 mån: urskiljer mänsklig rörelse, söker vårdnadshavarens blick
Från ca 6 månader: basal förståelse för agentskap, börjar i större utsträckning uppmärksamma objekt
Från ca 9-13 mån: börjar använda sig av socialt refererande
Från ca 12 mån: börjar använda sig av delad uppmärksamhet
JAG - DU
HÄR - DÄR
NU - DÅ
Sally och Ann
Vid ca 6 år: förståelse för hur tankar och föreställningar samspelar med känslor
Nedsättningar i socialt samspel
Begränsade, repetetiva beteenden
Vissa lär sig en form av explicit förmåga, dock tycks "online-versionen" vara nedsatt
Hög grad av alexitymi
Preverbala avvikelser
Fantastisk förmåga att skapa relationer mellan stimuli
Full transcript