Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

04 ált2gyak - önéletrajzi emlékezet

No description
by

Bálint Novák

on 11 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 04 ált2gyak - önéletrajzi emlékezet

Önéletrajzi emlékezet
“Remembrance of things past is not necessarily the remembrance of things as they were.”

/Marcel Proust/

milyen tár az önéletrajzi emlékezet?
nem egyenlő az epizodikussal

komplex emlékezeti terület, amelyben a szemantikai és epizodikus elemek és egyéb, önmagunkkal kapcsolatos történések és információk integrálódnak

szubjektív és narratív
"Önéletrajzi emlékezet: az életunk során előforduló specifikus eseményekre és önmagunkkal kapcsolatos információra történő emlékezés."
(Williams, Convay és Cohen, 2008):
direktív (nincs rá bizonyíték)
szociális
önreprezentáció
hangulatkongruens emlékezet
def:
"Egyoldalúság az emlékek felidézésekor. Negatív hangulatban a negatív emlékek hozzáférhetőbbek, mint a pozitívak, és fordítva. A hangulatfüggő emlékezettől eltérően nincs hatással a semleges emlékek előhívására."

(TALE - Block, Alea, Habermas & Rubin, 2005) valóban vannak ezek a típusú emlékek, de nem biztos, hogy a csoportosítás szükséges és értelmes
önéletrajzi emlékezet funkciói
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
naplóvezetés
szondázás (kulcsszavak)
esemény illetve időszak-szelektív (9/11, szalagavató, óvoda)
NAPLÓZÁS
Linton, 1975 - naplózás
napi 2 esemény kártyákra
véletlenszerűen teszteli (mely napon történtek? milyen sorrendben?)
egy emlék minél korábbi és minél többször tesztelt, annál valószínűbben emlékezett
Wagenaar, 1986 - hasonló
ki? milyen esemény? hol? mikor? kiemelkedőség? gyakori vagy ritka? kellemes vagy kellemetlen? - 2400 esemény
hívószavak segítettek (1, 2 vagy 3 db), de az időpont nem
összességében: gazdagság, pontosság, relatív fontosság vizsgálata
DE: események kiválasztása és lejegyzése megzavarja az objektív vizsgálatot
HÍVÓSZAVAS MÓDSZER
(Galton, 1879; Crovitz & Shiffman, 1874)
ló, boldog emlék
időben célzottan pl. tavaly, oviban stb.
infantilis amnézia - kevés emlék az első 5 évből
(de érdekes kulturális eltérés - (Conway, Wang, Hanyu & Haque, 2005; Leichtman, Wang & Pillemer, 2003; Wang, 2001)
40 év fölöttiek emlékei 15 és 30 közöttről - reminiscence bump (Rubin, Wetzler, Nebes, 1986)

módszertani nehézségek: honnan tudom, hogy valami jó hívószó?
ESEMÉNY-IRÁNYÍTOTT MÓDSZER
villanófény-emlék (flaslight-memory)
def: "egy drámai élmény hatására kialakuló részletes és nagyon pontosnak tűnő emlék."
pontosságát, részletgazdagságát és élénkségét mérni rendkívül nehéz, de egyes eredmények szerint nagyon pontatlan (módszer - ugyanazokat a személyeket később is megkérdezni)
DE pontosabb, mint a hétköznapi emlékeké (.77 vs. .33 korreláció egy év elteltével) - VAGY csak pontosabbnak érzik?
élettörténeti narratíva:
"koherens és összefüggő élettörténet, amely az önéletrajzi emlékezet alapjául szolgál."
önéletrajzi tudásbázis:
"tények magunkról és a múltunkból, amelyek az önéletrajzi memória alapját képezik."
Conway - a működő szelf szerepe az önéletrajzi emlékezetben (mi van, mi volt és mi lehet?) - ha bibi van: konfabulációk
önéletrajzi emlékek és a szelf
autonoetikus tudatosság
: "Tulving által javasolt fogalom, egyfajta öntudatosság, amely lehetővé teszi a visszaemlékező számára, hogy reflektáljon az epizodikus memória tartalmára."
az önéletrajzi emlékezet sajátságai és zavarai
"olyan lelki zavar, amely egy erősen felzaklató, érzelmileg megterhelő esemény (például nemi erőszak) hatására jön létre, állandó szorongással és az átélt esemény élénk emlékképeinek válatlan felbukkanásával jár együtt."
flashback fogalma
kisebb hippocampus?
PTSD
"újramegjelenési hipotézis: bizonyos körülmények között (pl. villanófény-emlékek és PTSD esetén) olyam emlékeket hozunk létre, amelyek később pontosan ugyanolyan formában jelennek meg."
akaratlan emlékek
konfabuláció
téveszmék
spontán vagy előidézett
általában frontális sérülés: diszexekutív zavar szindróma
paranoid skizofréniában vagy téveszmés zavarban (pszichózis)
egy vagy több domináns rendező elv, ami alapján az önéletrajzi emlékeket önkényesen interpretálja
bizarr, semleges vagy hangulat-kongruens
főleg grandiózus vagy üldözéses
Capgras-téveszme - neurológiai háttér
disszociatív személyiségzavar
a személyiségek emlékei között gyarkan nincs átjárás
organikus eredetű zavarok
amnézia!
kettős disszociáció az epizodikus és szemantikai elemek között
saját életünk eseményei és közéleti események közötti disszociáció
elválnak egymástól a tárgyakról, emberekről és állatokról képzett emlékek (sérüléses és PET-es adatok)

téves emlékezet szindróma
"azokban az - elsősorban gyermekbántalmazási - esetekben használjuk ezt a fogalmat, amikor az emlékeit felidéző alany meg van győződve arról, hogy az esemény megtörtént, holott valójában nem történt meg."
mesterségesen generálható - irányított kérdések, tanúemlékezet
H. W. 61 éves, kétoldali frontális infarktus, mediális-temporális lebeny károsodás
Bartlett - szellemek háborúja
egy történet felidézése az önéletrajzi emlékek felidézésével analóg folyamat (vajon mennyire?)
mi segíti/befolyásolja az önéletrajzi emlékek felidézését?
sémák
forgatókönyvek
milyen típusú hibákhoz vezethet ez?
segítségül hívja a számára ismerős történetstruktúrák sémáját
idői egymásutániság helyett
kauzális kapcsolatok
felidézése
jellegzetes nyelvi, népmesei elemeket visznek a szövegbe
racionalizáció
szándéktulajdonítás (attribúció)
REKONSTRUKCIÓ
SÉMÁK és FORGATÓKÖNYVEK
sémák
: szervezett memóriastruktúrák, melyek észlelés és gondolkodás eredményei, előzetes
tudásunkat és elvárásainkat
tartalmazzák
• tárgyakat, embereket, eseményeket és helyzeteket
osztályozunk
a sémák segítségével
• az újonnan beérkező információt a már meglévő sémáink segítségével dolgozzuk fel, azokba szortírozzuk

a
forgatókönyvek
olyan
sémák
, amelyek
tartalmazzák az általános tudásunkat a jól ismert, kategóriába illeszthető szituációkban várható történésekről (pl. hogyan zajlik egy bevásárlási rutin, látogatás a fodrásznál stb.)
példák
eredeti mondat:
• „Amikor a nap felkelt, a földre zuhant. Valami feketeség jött ki a
szájából. Arca eltorzult. Az emberek felugráltak és sírtak. Halott volt.”

felidézett mondatok:
• „Amikor a nap felkelt, a földre zuhant. Felkiáltott, s ahogy kinyitotta
a száját, valami fekete dolog szállt ki abból.”
• „Egészen másnap napfelkeltéig nem voltak fájdalmai, amikor is,
mikor megpróbált felállni, egy nagy fekete dolog jött ki a szájából.”
• „Még túlélte ezt az éjszakát s a következő napot, naplementekor
azonban lelke feketén elhagyta a száját.”
• „Még élt az éjszaka során s a következő napon, naplementekor
azonban meghalt, s lelke eltávozott a száján keresztül.”
• „Szelleme elhagyta a világot.”

(Válogatás Bartlett, 1932/1985, 192-193. o., ford. Pléh Cs.)
„Szó szerinti értelemben a pontos emlékezeti
reprodukció ritka kivétel és nem szabály.”

/Frederic Bartlett/
Full transcript