Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Регионална география. Регионална география на България

No description
by

Dimitar Zhelev

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Регионална география. Регионална география на България

Регионална география. Регионална география на България
П Л А Н
1. Понятие за регионална география и регионализъм
2. Методи на регионализация (районизация)
3. Традиционни регионални деления на България
4. Настояща регионализация на България
Цели
Да се разбере същността на регионалния подход на географски изследвания.

Да се осъзнае необходимостта от регионализация на географското пространство за целите на стопанското и административното управление и планиране.

Да се запознаят с настоящата схема за регионална подялба на Република България, както и с традиционни такива.

Регионална география
Регионалната география се занимава с географията на определен регион или страна. Може да се нарича, в частност, странознание. Изследва така наречените природно-териториални комплекси(ПТК) и териториално-прозводствени комплекси(ТПК) в дадена страна или регион - Комплексна география.

Хорологизъм (Хетнер, връзки между географските феномени на определена територия), Географски посибилизъм (Ла Блаш, социалните характеристики над обществото надделяват над географските фактори), географски детерминизъм (географските фактори предопределят развитието на обществото.), Пространствена диференциация (Хартшорн, всеки регион се отличава със собствена специфика)
Понятие за регион и район
1. район = регион

2. район x регион

Регионализъм
Научен подход

Управленски подход

Административен подход

Европейски подход

Регионализъм vs глобализъм
Методи на регионализация
Природни ресурси и условия

Социално-икономически условия

Културно-исторически фон

Статистическо-административен

Комбиниран подход
Регионални подялби на България
Географският регион...
...е исторически формирала се територия, която носи характеристиките на социално-икономическото й развитие.
...се развива стопански благодарение на географското си положение, природните условия и ресурси.
...е уникален. Отделните региони се отличават помежду си по степен на развитие.
...е с определени социално-икономически, административни, културни и образователни функции.
...се развива самостоятелно на принципа на относителната географска самостоятелност.
...винаги има характерни особености по отношение на своето развитие и проблеми, които трябва да се разрешават.
...носи белезите на съвременното икономическо състояние на цялата страна.
Хував ден!
Full transcript