Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN

No description
by

Văn Sang Ngô

on 1 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN

Đinh Tiên Hoàng là vị vua sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông là người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc. Đại Cồ Việt là nhà nước mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ, xây dựng chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam.
I. BƯỚC ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP THẾ KỶ X.
- Tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê là nhà nước quân chủ sơ khai , chính quyền trung ương có 3 ban:
-Chia nước thành 10 đạo
-Tổ chức quân đội theo chế độ ngụ binh ngư nông.
Ngô Quyền còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương , là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỉ Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, trị vì từ năm 939 đến năm 944.
Bài 17: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
THẾ KỶ X -XV
II. PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN CHỈNH NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN Ở ĐẦU THẾ KỶ XI đến XV.
Bản đồ phong kiến Việt Nam TK XV
Lớp 10A11
Tổ 1

- Năm 981 Lê Hoàn lên ngôi vua-Lê Đại Hành, đổi niên hiệu là Thiên Phúc ( gọi là Tiền Lê )
* Ban Văn
* Ban Võ
* Tăng Ban
Trong thế kỷ X nhà nước độc lập tự chủ treo thiết chế quân chủ chuyên chế đã được. Còn sơ khai, song đã là nhà nước độc lập tự chủ của nhân dân ta.
tượng đài vua Lý Thái Tổ
thành viên: Trần Tâm Trí Minh
Ngô Văn Sang
Đoàn Phương Vy
Trần Lê Thùy Dương
Nguyễn Minh Thuận
Lê Phạm Thế Huy

Sơ đồ bộ máy nhà nước triều Lý
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần
Trong lịch sử, cha ông ta cũng đã có nhiều phương cách để giải quyết khiếu nại, tố cáo, oan sai cho nhân dân. Vua Lý Thái Tổ, là vị vua đầu tiên của nhà Lý, đã cho xây cung Long Đức ở ngoài Hoàng thành Thăng Long, cho thái tử Lý Phật Mã ở, để thái tử gần dân, “ý muốn cho thái tử hiểu biết mọi việc của dân”.
TIỂU SỬ VUA LÝ THÁI TỔ
Lý Thái Tổ, húy là Lý Công Uẩn , là vị Hoàng đế sáng lập nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời năm 1028.
CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
Sơ đồ tổ chức chính quyền thời Lê sơ (1428-1527)
Tổ chức bộ máy nhà nước
-Năm 1009 ,Lý Công Uẩn lên làm vua, thành lập nhà Lý
- Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (thủ đô Hà Nội nay).
- Năm 1045 Lý Thánh Tông đặt quốc hiệu là Đại Việt.
- Năm 939 Ngô Quyền xưng vương, thành lập chính quyền mới, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh -Hà Nội).Mở đầu xây dựng nhà nước độc lập tự chủ.
==> Mở ra thời kì phát triển mới của dân tộc
* Bộ máy nhà nước Lý, Trần, Hồ
Đứng đầu nhà nước là vua , vua quyết định mọi việc quan trọng, giúp vua có tể tướng và các đại thần, bên dưới là sảnh, viện, đài.
Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được cải tiến hoàn chỉnh hơn.
Cả nước chia thành nhiều lộ, trấn do các hoàng tử (thời Lý) hay an phủ Sứ (thời Trần, Hồ), đơn vị hành chánh cơ sở là xã.
* Bộ máy nhà nước thời Lê sơ:
Những năm 60 của thế kỷ XV, Lê Thánh Tông tiến hành một cuộc cải cách hành chính lớn.
Vua Lê Thánh Tông bỏ chức tướng quốc ,đại hành khiển ; trực tiếp làm tổng chỉ huy quân đội , cấm các quan lập quân đội riêng .
Vua nắm mọi quyền hành , giúp vua có 6 bộ (là Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công ), đứng đầu mỗi bộ có quan Thượng thư , bên cạnh bộ có Hàn Lâm Viện (công văn) ,Quốc sử viện ( biên soạn lịch sử ),Ngự sử đài ( kiểm tra ).
Vua Lê Thánh Tông chia cả nước ra làm 13 đạo thừa tuyên do 3 ty cai quản là Đô ty ( quân sự ), Hiến ty (xử án ), Thừa ty ( hành chánh ); dưới có phủ , huyện, châu ( miền núi ), xã .
Khi giáo dục phát triển, những người đỗ đạt làm quan , giáo dục thi cử trở thành nguồn đào tạo quan lại .
Với cương vị Hoàng đế sáng lập vương triều, nhà vua trước hết lo xây dựng vương triều, củng cố chính quyền trung ương.
Vua Lý Thái Tổ được chính sử đánh giá là "khoan thứ, nhân từ, tinh tế, hoà nhã, có lượng đế vương"
Dưới thời Lê bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, hoàn chỉnh.
Lược đồ hành chính nước Đại Việt thời Lê sơ 1428-1527
Luật pháp và quân đội
* Luật pháp:
1042 Vua Lý Thái Tông ban hành Hình thư (bộ luật đầu tiên).
Thời Trần: Hình luật.
Thời Lê biên soạn một bộ luật đầy đủ gọi là Quốc triều hình luật( luật Hồng Đức ).
Luật pháp nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, an ninh đất nước và một số quyền lợi chân chính của nhân dân
* Quân đội:
Cấm binh (bảo vệ kinh thành) và quân chính quy bảo vệ đất nước.
được tổ chức quy củ:
Ngoại binh (lộ binh): tuyển theo chế độ ngụ binh ngư nông.
Hoạt động đối nội và đối ngoại
* Đối nội:
Quan tâm đến đời sống nhân dân.
Chú ý đoàn kết đến các dân tộc ít người.
* Đối ngoại:
- Với nước lớn phương Bắc:
Quan hệ hòa hiếu
Đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
- Với: Chămpa, Lào, Chân Lạp có lúc thân thiện, có lúc xảy ra chiến tranh.
TIỂU SỬ VUA LÝ THÁNH TÔNG
Lý Thánh Tông là vị hoàng đế thứ 3 của nhà Lý, cai trị 17 năm (1054 - 1072).
Lý Thánh Tông là người tài kiêm văn võ. Ông còn nổi tiếng là một minh quân có nhiều đức độ trong lịch sử Việt Nam. Ông tận tụy công việc, thương dân như con, được biết đến vì đã đối xử tốt với tù nhân.
Tượng Lý Thánh Tông tại Văn miếu-Quốc tử giám
" Trẫm ở trong cung ngự sưởi than thú, mặc áo hồ cừu mà còn rét thế này. Huống chi những tù phạm giam trong ngục, phải trói buộc, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc; vả lại có người xét hỏi chưa xong, gian ngay chưa rõ, nhỡ rét quá mà chết thì thật là thương lắm.
Lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy, hiềm vì trăm họ ngu dại, làm càn phải tội, trẫm lấy làm thương lắm. Từ rày về sau tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi.
VUA LÝ THÁNH TÔNG
DI TÍCH THÀNH THĂNG LONG XƯA
DÂN QUÂN THỜI TRẦN
HÌNH PHẠT TỨ MÃ PHANH THÂY
hình phạt lăng trì là hình phạt dành cho những phạm nhân phạm tội phản quốc, nổi loạn chống vua, sát nhân hay giết cha mẹ v.v... đều bị pháp luật thời đó( có trong Hình thư thời Lý, Hình luật thời Trần và phổ biến nhất ở luật Hồng Đức thời Lê ) luận án và xử lăng trì.
Tội nhân sẽ bị trói chặt vào cột, khi nghe tiếng hiệu lệnh phát ra đều đặn như tiếng trống, đao phủ sẽ xẻo một miếng thịt trên cơ thể phạm nhân xong lại dừng lại chờ tiếp hiệu lệnh tiếp theo. Phương pháp tử hình này cũng được các vua chúa Việt Nam dưới triều Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức thi hành đối với những kẻ phản loạn, các vị thừa sai cũng như những người theo đạo Ki-tô (đạo Cơ-đốc) v.v...
HÌNH PHẠT LĂNG TRÌ
HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
Năm 1306, khi gót ngà của Trần Huyền Trân tiến về phương Nam là lúc công chúa Đại Việt đã biến thành một danh nhân diệu kỳ nhất trong lịch sử Việt Nam. Một sứ giả hòa bình xinh đẹp cho mối giao hảo Việt Chiêm, cũng là khởi nguồn để dân Việt mở rộng giang sơn đến mũi Cà Mau. Gót hồng ấy không khác một Nữ hoàng dùng “Đế đạo” để chinh phục một phần nước Chămpa mà không tốn một sinh mạng của quân binh hai nước.
thi cử thời Lê sơ
“Bé thì chăn nghé, chăn trâu
Trận bày đã lấy bông lau làm cờ
Lớn lên xây dựng cơ đồ
Mười hai sứ tướng bấy giờ đều thua”

AI LÀ NHÂN VẬT ĐƯỢC NÓI ĐẾN TRONG BÀI THƠ
Mạc Đĩnh Chi là người làng Lũng Động, huyện Chí Linh (nay thuộc xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Ông có tướng mạo xấu xí nhưng trí tuệ thông minh.
Năm 1304 đời vua Trần Anh Tông niên hiệu Hưng Long thứ 12, triều đình mở khoa thi lấy 44 người đỗ Thái học sinh (tiến sĩ). Mạc Đĩnh Chi đỗ đầu, chiếm học vị trạng nguyên. Ông được cử giữ việc coi sóc thư khố của nhà vua, rồi chức Tả bộc xạ (Thượng thư)
Đặc biệt hai lần đi sứ Trung Quốc, ông đã dùng tài năng và phẩm chất thông minh của mình khiến người nước ngoài phải khâm phục. Về sau ông được cháu 7 đời là Mạc Đăng Dung truy tôn là Kiến Thủy Khâm Ninh Văn Hoàng Đế.
TIỂU SỬ VỀ MẠC ĐĨNH CHI
CÓ 1 VỊ VUA DƯỚI TRIỀU NHÀ LÝ NỔI TIẾNG VỚI TẤM LÒNG NHÂN TỪ, THƯƠNG DÂN NHƯ CON, SỐNG HẾT LÒNG VÌ NƯỚC, VÌ DÂN. ĐÓ CHÍNH LÀ VỊ VUA...
- Năm 968 sau khi dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi,( Đinh Tiên Hoàng ) đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Chuyển kinh đô về Hoa Lư (Ninh Bình).
TIỂU SỬ CỦA NGÔ QUYỀN VÀ ĐINH BỘ LĨNH
Lúc nhà Ngô suy yếu, một số thủ lĩnh địa phương nổi dậy cát cứ không thần phục triều đình.
Từ 966 hình thành 12 sứ quân cát cứ, sử sách gọi là loạn 12 sứ quân.
Thời kỳ này kéo dài đến năm 968 thì bị Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong và lập ra nhà Đinh
BẠN CÓ NHỚ VÌ SAO LÊ HOÀN LẠI LÊN NGÔI GÓP PHẦN MỞ RA TRIỀU ĐẠI TIỀN LÊ KHÔNG ?
CON ĐƯỜNG LÊN NGÔI CỦA VUA LÊ ĐẠI HÀNH
Lê Đại Hành là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê, trị vì từ 980 đến 1005. Ông là vị hoàng đế nằm trong danh sách 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất ở Việt Nam.
Tháng 10 năm 979, cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại, Vệ vương Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vua.
Thấy triều đình Hoa Lư rối ren, nhà Tống bên Trung Quốc có ý định cho quân tiến vào đánh chiếm Đại Cồ Việt
Trước tình hình đó, Thái hậu Dương Vân Nga cùng tướng Phạm Cự Lạng và các triều thần tôn Lê Hoàn lên làm vua.
CÂU HỎI TRÍ TUỆ
Lê Đại Hành khi làm vua cho xây dựng nhiều công trình, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp để chấn hưng đất nước. Ông là vị vua mở đầu cho lễ tịch điền nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp dưới chế độ phong kiến Việt Nam, mở đầu cho một lễ nghi trọng đại mà các vương triều sau tiếp tục noi theo để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp.
NGÔ QUYỀN LÊN NGÔI VUA VÀO NĂM BAO NHIÊU?
- NĂM 939
LÝ THÁNH TÔNG

LÝ THÁNH TÔNG ÔNG VUA NHÂN ĐỨC,
LÒNG THƯƠNG DÂN TIẾNG NỨC SỬ XANH.
MỘT HÔM VUA DẠO QUANH THÀNH,
THẤY MỘT XÁC CHẾT XÁM XANH MẶT MÀY.
ÁO QUẦN RÁCH CHE THÂN KHÔNG ĐỦ,
DÃI GIÓ SƯƠNG NẰM RỦ BÊN ĐƯÒNG.
NGẬM NGÙI VUA ĐỘNG LÒNG THƯƠNG,
CỞI NGAY ÁO NGỰ ĐẮP CHOÀNG LÊN CHO.
GƯƠNG NHÂN ĐẠO NGÀN THU SÁNG TỎ.
NGƯỜI ĐỜI NÊN LẤY ĐÓ SOI CHUNG.
GIÚP NHAU NHỮNG LÚC KHỐN CÙNG,
THƯƠNG NHAU NHƯ THỂ TÌNH THÂN MỘT NHÀ.

Full transcript