Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din

No description
by

Hüseyin Araslı

on 8 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din

Mülkiyet hakkı:
Dinimize göre helal yoldan olmak şartıyla herkesin mülk
edinme hakkı vardır.

Iş ve çalışma hakkı:
Herkesin çalışma ve iş kurma hakkı vardır. Çünkü dinimiz çalışmayı teşvik eder.

Ücret ve adaletli gelir dağılımı:
Dinimizde emek ve alın teri çok değerlidir. Bu sebeple herkes emeğinin karşılığını alma hakkına sahiptir. Peygamberimiz "Işçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz." buyurmuştur.

Nafaka hakkı:
Nafaka kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin normal bir yaşam sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları ve mükellefin de bunları temin etmek zorunda olduğu şeylerdir. Islam'da nafakayı temin etmek babanın görevidir.
Hak:
Sözlükte "gerçeğe
uygunluk, adalet, hukukun
gerektirdiği şey, doğruluk ve emeğin karşılığı olan ücret" anlamlarında kullanılır. Bu kelime Kur'an'da
birçok ayette yer alır.
Özgürlük:
Serbestçe kendi kendine hareket etmek ve karar verebilmektir. Özgürlük aynı zamanda insanın dilediğini seçme hakkına
sahip olmasıdır.
Yaşama ve Saglık Hakkı
Yaşama, hakların en önemlisidir. Çünkü diğer hak ve özgürlükler ancak yaşama hakkına sahip olmakla kullanılabilir. Dinimizde insan öldürmek en büyük günahlardan sayılır. Bunun yanında intihar etmek de büyük günahtır. Çünkü hayat Allah'ın bize emanetidir. Islam dini inanç farkı gözetmeksizin bütün insanların hayat hakkını koruma altına alır.
Egitim Hakkı
Dinimizde eğitim doğum öncesinden başlar ve hayat boyu devam eder. Anne babaların çocuklarına karşı en önemli görevleri onları eğitmeleridir. Peygamber Efendimiz anne babanın çocuğuna bırakacağı en değerli mirasın güzel ahlak olduğunu söylemiştir. Ayrıca Kur'an'ın ilk emrinin "Oku!" olması da dinimizde eğitime verilen önemin bir göstergesidir.
"...Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?..." (Zümer suresi, 9. ayet)
"Kadın erkek herkese ilim öğrenmek farzdır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
"İlim Çin'de bile olsa gidiniz ve alınız." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Düşünce ve Ifade Özgürlügü
Düşünce ve ifade özgürlüğü kişinin serbestçe düşünebilmesi, düşündüklerini de sözlü veya yazılı olarak her türlü vasıtayla ifade edebilmesidir. Düşünce özgürlüğü başka insanların da görüşlerine değer verip dinlemeyi gerekli kılar. Bu sebeple dinimizde istişare (danışma) teşvik edilmiştir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı toplumlarda yeni ve özgün fikirler ortaya konamaz, gerçekler dile getirilemez. Düşünceler dile getirilirken iyi niyetli ve saygılı olunmalı, genel ahlak kurallarına uyulmalı, vatanın ve milletin menfaatleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Inanç Ozgürlügü
Inanç özgürlüğünün kapsamı; serbestçe inanmak, inandığını uygulamak, öğrenmek, öğretmek ve yaymak şeklindedir. Inanç özgürlüğünde kişi bir dine inanıp inanmamakta serbesttir. Kişiye asla zorlama yapılmaz. Çünkü inanmak gönül işidir ve insan bir dine inanacaksa özgür iradesiyle karar verip inanmalıdır.
"Eğer Rabb'in dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi. O halde inanmaları için insanları sen mi zorlayacaksın?" (Yunus suresi, 99. ayet)
Birleşmiş Milletler (18. madde) ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nde (9. madde) kişinin inandığı dinin eğitimini ve öğretimini alması, dinini açıklaması din ve vicdan özgürlüğünün unsurlarından biri olarak yer almıştır.

Ibadet Hakkı
Ibadet hakkı kişinin mensup olduğu dinin emirlerini yerine getirebilmeyi, ibadethane açmayı ve bunları isteme haklarını kapsar. Islam dini diğer din mensuplarının ibadet haklarına her zaman saygılı olmuştur. Müslümanlar tarih boyunca fethettikleri topraklardaki diğer dinlerin ibadethanelerine hiç dokunmamışlar, hatta onları korumaya özen göstermişlerdir.
Haklar, Özgürlükler ve Din
www.huseyinarasli.com
Ozel Yaşamın Gizliligi Hakkı
Özel yaşam, kişinin kendisine ait olan hayat alanıdır. Her birey özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Yasal bir dayanağı olmadan hiç kimse bir başkasının telefonlarını dinleme, mektuplarını veya e-postalarını okuma, sırlarını yayma vb davranışlarda bulunamaz. Dinimizde başkasının özel yaşamına müdahale etmek, onun kusurlarını araştırmak, evine izinsiz girmek, sırrını yaymak gibi hususlar yasaklanmıştır.
"...Birbirlerinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın..." (Hucurat suresi, 12. ayet)
EKONOMIK HAKLAR
Yapım: Hüseyin Araslı
Full transcript