Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mission and Trust

Strategy article
by

enkhbayar enkhbaatar

on 2 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mission and Trust

MISSION and TRUST

Хураангуй
Хураангуй тайлбар ойлголт
Хэлэлцүүлэг
Twitter, Facebook, Youtube болон бусад мэдээллийн хэрэгслийн цаг үе:
2010 оны Дэлхийн шилдэг компани
Жишээ: Эрхэм зорилго ба хямралын менежмент
Дампуурсан компаниуд
Жишээ: Эрхэм зорилго ба хямралын менежмент
Удиртгал
Дэлгэрэнгүй тайлбар ойлголт
Хэлэлцүүлэг
Twitter, Facebook, Youtube болон бусад мэдээллийн хэрэгслийн цаг үе:
Дүгнэлт
Хямралаас гарах зөвлөмж дүгнэлт
Conclusion
Асуудал гарсан нь
Олон алдартай компаниудын хувьд 2000-2009 оны үеэр тийм ч сайхан байгаагүй юм. Зарим нь дампуурч, худалдагдаж, дампуурлын ирмэгт ирж, асуудлуудтай тулгарж байсан үе билээ. Ихэвчлэн эдгээр байгууллагууд гүн хямралыг дайран өнгөрч зарим нь давж гарч зарим нь чадаагүй юм. Эдгээр хямралуудын нийтлэг зүйл нь оролцогч талууд эдгээр байгууллагын дээд удирдлагад итгэхгүй байсан явдал байв.
Асуудалд хэрхэн хандах вэ ?
Эрхэм зорилго ба Алсын Хараа нь корпорацид ирээдүйн ижилсэл болон чиглүүлэгч болж өгч байдаг. Энэ өгүүлэл Ахлах менежерүүд бэрхшээлтэй тулгарсан үед Эрхэм Зорилгын Тунхаглалаа дахин боловсруулж тухайн асуудлын амжилттай даван туулхад удирдлага болгож ашиглах тухай задлан шинжлэх юм.
Ямар үр дүнд хүрэх вэ ?
Энэ өгүүлэл байгууллагууд оролцогч талуудтайгаа үнэн бодит харьцаа тогтоогоогүйгээс үүдсэн асуудлуудыг задлан шинжлэх ба гүн хямралын үед удирдамж болох үүднээс Эрхэм Зорилгын Тунхаглалаа дахин боловсруулах тал дээр зөвлөмж өгнөө.
Асуудал гарсан нь
Тоyota-г гажигтай хаазнаас болж үүссэн ослуудын талаар хэргээ хүлээхгүй байна гэсэн шалтгаанаар буруутгасан. 2010 оны намар гэхэд Тоyota хааз гишгэхэд гишгүүр нь гацдаг ойролцоогоор 8,5 сая суудлын болон ачааны машинаа эргүүлэн татжээ. Toyota-н асуудал нь гүнзгийрэх болсон шалтгаан нь алдаатай хаазны улмаас тохиолдож буй ослуудын талаар компанид мэдээллэснээс хойш зургаан сарын дараа л гүйцэтгэх захирал нь хүлээн зөвшөөрсөнтэй холбоотой. Үүний үр дүнд 2010 оны 2 сар гэхэд Toyota-н агуу их нэр хүнд нь итгэл найдвар хүлээх чадваргүй, ашгаа аюлгүй байдлын өмнө тавьдаг гэсэн ойлголтоор солигдсон байлаа
Асуудал гарсан нь
2010 оны хавар BP-н Deepwater Horizon нэртэй газрын тосны цамхаг Мексикийн буланд орших газрын тосны худагт дэлбэрэлт дэгдээж АНУ-н түүхэн дэх хамгийн хамгийн их хор нөлөөтэй газрын тосны бохирдолт үүсгэсэн. Ослын дараа BP дэлбэрэлтийн бурууг хүлээн зөвшөөрөх гэж маш удсан бөгөөд гэрээт байгууллагаа буруутгасан байна. Үүний улмаас хэмжээнээсээ илүү хугацаагаар тос далайд асгарсан байна. Газрын тосны асгаралт зогсох үед BP даргаа сольж, хүрээлэн буй орчиныг хамгаалах ажилд манлайлагч гэдэг нэр хүнд нь устаж үгүй болсон. Энэ ослын хор хөнөөлийг арилгах ажилд BP олон тэр бум долларын хөрөнгө зарцуулж, хувьцааны үнэ нь навс унажээ.
Бид юу хийх вэ ?
Toyota ба BP шударга байгаагүйсээ болж нэр хүндээ маш их сэвтүүлж, хөрөнгө оруулагчидын мөнгө, оролцогч талуудын итгэлээр маш осолтой дэнчин тавьсан. Эцэст нь эдгээр байгууллагууд олон нийт, мэдээллийн хэрэгсэл болон хамгийн гол нь хувьцаа эзэмшигчдийн итгэлийг алдсан байгууллагуудын эгнээнд орж байна. Энэ өгүүлэл эдгээр фирмүүдийн болон Fortune сэтгүүлийн дэлхийд хүндлэгддэг 20 топ компанийн Эрхэм Зорилгыг задлан шинжилж үзнэ. Эрхэм Зорилгыг өөрчилснөөр сүйрч болох корпорацийн хямралын үед гол баримтлах бичиг баримт болох юм.
Хямрал гэж юу вэ ?
Хямрал нь хүсээгүй, гэнэтийн, урьд байгаагүй болон хйиж болзошгүй. Энэ нь их хэмжээний үл итгэл ба тодорхойгүй байдлыг үүсгэдэг. Хямрал бол туйлийн хүндрэлтэй цаг үед байгууллагын үндэс нь дээсэн дөрөөн дээр байна гэсэн үг юм.
Гол асуудал
Хэрэв үнэн мэдээллийг хэлэх нь тийм чухал юм бол яагаад дийлэнхи байгууллагууд буруу зохицуулалт хийж байна вэ? Ерөнхий санал нь нэн даруй буруу мэдээг залруулж хариуцлагаа хүлээж, үндсэн асуудлыг шийдэж хэвийн байдалд буцаж орох явдал юм.
Арга зам
Хэвлэл мэдээллийн эрин зуунд амьдарч байгаа үед идэвхитэй сонсох нь маш чухал, мөн амлалт өгөх нь худалдан авагчдын үнэнч байдлын баталгаа болдог. Магадгүй хямралын үед хамгийн оновчтой арга хэмжээ нь түргэн шуурхай, идэвхи санаачлагатай, үнэнч байдлаар хариу үзүүлэн асуудлыг дахин давтахгүй байлгахын тулд сайтар бүрэн судлах хэрэгтэй.
Арга зам
Харилцааны стратегчид хандахдаа олон нийтийн уур бухимдлыг санаа зовнилтойгоор илэрхийлдэг гэмшил харуусал үзүүлэх нь шүүхийн хэрэгт буруугаа хүлээж байгаатай адил гэж үздэг. Үр дүнд нь үнэн мэдээллийг хойшлуулбал хувьцаа эзэмшигч болон олон нийтийн итгэлийг алдаж байгууллагын үндсэн харилцан ойлголцох боломжоо алддаг.
Арга зам
Хэрэв байгууллагын алдаа биш хэдий ч хямрал нь ноцтой байвал өөрийгөө хамгаал, байгууллагын эсрэг буруутгасан зэмлэл нь худал ноцтой биш байвал няцаалтын арга хэрэглэ. Харин хэвийн байдалтай үед нэр хүндээ өсгөх болон хэрэглэгчдэд өөрсдийгөө таниулах зэргээр ажиллан зүтгэ.
Toyoto Motors
Зорилго: Дэлхийн маргаашийг бүтээлцэж, түүнд өөрсдийн орон зайг бий болгоход туслах

Хямралын менежмент: Улс орон бүрийн хуулийг дээдлэх “үйл ажиллагааны тэргүүлэх” чиглэлтэй
Microsoft
Зорилго: Хувь хүн болон бизнесийн байгууллагaд өөрсдийн чадавхиа дэлхий дахинд ухамсарлах боломж олгох;

Хямралын менежмент: Үнэнч шудрага байдал, хариуцлага хүлээх чадварыг онцгой анхаардаг.
Bear Stearns
Зорилго: Бизнесийн удирдлага, ёс зүйг чанарын өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх.

Хямралын менежмент: Байхгүй. Шударга ёс зүйтэй байх зорилттой байсан.
BP
Зорилго: Шударга бус удирдлага, хээл хахууль, ёс суртахуунгүй байдлыг зогсоох, Шударга занг дээд түвшинд хэрэгжүүлэх.

Хямралын менежмент: Байхгүй. Хууль дүрэм ёс суртахууныг дагаж мөрдөж байсан.
Зөвлөмж
Хямралын үеэр корпорацыг аврахын тулд хариу арга хэмжээ авах нууц төлөвлөгөөтэй байх шаардлагатай. Ингэснээр удирдлагууд хугацаа алдахгүйгээр нэгдмэл шударга байдлыг хадгалж чадна. Хямралаас гарах төлөвлөгөөг зохиож удирдлагын багийг томилон ажиллуулах нь чухал.
• Хямралаас гарах арга зам нь эрхэм зорилтын нэгээхэн хэсэг нь байх ёстой.
• Харилцаа холбоотой байж байнгын идэвхтэй байдлаар сонирхогчдод түгээх.
• Албан байгууллага алдаагаа засан дахин давтахгүй байх.
• Хямралаас гарах арга замын төлөвлөгөөтэй байж, түүнийгээ байнга шинэчилж байх.

Дүгнэлт
Хямралаас болж албан байгууллагын тогтвортой байдалд ихээхэн хохирол учирсан нь эрхэм зорилтоос ихээхэн шалтгаалсан байдаг. Хямралын үед байгууллага шударга үнэнчээр байнга сонирхогчдын бүлэгтэй харилцаатай байж алдаагаа засах болон нэр төрөө хадгалж үлдэхээр ажиллах эрхэм зорилттой байх хэрэгтэй.
Refer back to the pros and cons
Explain how it will help
Describe the next steps
Based on Jim Harvey's speech structures
Арга зам
Эцсийн үр дүнд хямрал нь хэвлэл мэдээллийн цаг үед чухал нөхцөл байдал гэдгийг нотолж байна. Хямралыг захирахүй нь байгууллагын салшгүй нэг хэсэг болж, идэвхитэй төлөвлөж байх шаардлагатай байна. Байгууллагын зорилго нь хямралын төлөвлөгөөг баттай хэрэгжүүлэх явдал юм.
Google
Зорилго: Мэдээллийг зохицуулж, олон нийтэд хүртээлтэй, ашигтай болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Хямралын менежмент: Ямар ч нөхцөлд хууль тогтоомжийг шударгаар даган мөрдөнө.
Full transcript