Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Klas 1: H2/3 Grieken

21-1-2013
by

Rients Anne de Vries

on 28 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Klas 1: H2/3 Grieken

F I N I S H
Griekse eenheid
Liefhebber van de wijsheid
Wetenschap
De volksvergadering van Athene
JAARTALLEN
Grieken en Romeinen 3000 v.C. - 500
Homerus + Griekse kolonisatie 750 v.C.
Democratie in Athene 509 v.C.
Alexander de Grote verovert 334 v.C. - 331 v.C.
het Perzische rijk
Cycloop
Polyphemus
Het bestuur van de stadstaat
2.1
B
Oorlog tegen de
Perzen
Sport en religie
Tempels
Klein en groot schilderwerk
Schilderkunst en toneel
S T A R T
De GRIEKEN
2.1
A
2.2
B
3.2
A
2.3
A
2.3
B
2.4
A
2.4
B
2.5
A
2.5
B
JAARTALLEN
Grieken en Romeinen 3000 v.C. - 500
Homerus + Griekse kolonisatie 750 v.C.
Democratie in Athene 509 v.C.
Alexander de Grote verovert 334 v.C. - 331 v.C.
het Perzische rijk
JAARTALLEN
Grieken en Romeinen 3000 v.C. - 500
Homerus + Griekse kolonisatie 750 v.C.
Democratie in Athene 509 v.C.
Alexander de Grote verovert 334 v.C. - 331 v.C.
het Perzische rijk
JAARTALLEN
Grieken en Romeinen 3000 v.C. - 500
Homerus + Griekse kolonisatie 750 v.C.
Democratie in Athene 509 v.C.
Alexander de Grote verovert 334 v.C. - 331 v.C.
het Perzische rijk
JAARTALLEN
Grieken en Romeinen 3000 v.C. - 500
Homerus + Griekse kolonisatie 750 v.C.
Democratie in Athene 509 v.C.
Alexander de Grote verovert 334 v.C. - 331 v.C.
het Perzische rijk
JAARTALLEN
Grieken en Romeinen 3000 v.C. - 500
Homerus + Griekse kolonisatie 750 v.C.
Democratie in Athene 509 v.C.
Alexander de Grote verovert 334 v.C. - 331 v.C.
het Perzische rijk
JAARTALLEN
Grieken en Romeinen 3000 v.C. - 500
Homerus + Griekse kolonisatie 750 v.C.
Democratie in Athene 509 v.C.
Alexander de Grote verovert 334 v.C. - 331 v.C.
het Perzische rijk
JAARTALLEN
Grieken en Romeinen 3000 v.C. - 500
Homerus + Griekse kolonisatie 750 v.C.
Democratie in Athene 509 v.C.
Alexander de Grote verovert 334 v.C. - 331 v.C.
het Perzische rijk
JAARTALLEN
Grieken en Romeinen 3000 v.C. - 500
Homerus + Griekse kolonisatie 750 v.C.
Democratie in Athene 509 v.C.
Alexander de Grote verovert 334 v.C. - 331 v.C.
het Perzische rijk
JAARTALLEN
Grieken en Romeinen 3000 v.C. - 500
Homerus + Griekse kolonisatie 750 v.C.
Democratie in Athene 509 v.C.
Alexander de Grote verovert 334 v.C. - 331 v.C.
het Perzische rijk
A Landschap, economie en cultuur
Ontmoeting van culturen
De samenleving van Athene
Slavernij
De samenleving van Sparta
Griekse kolonies
Emigratie door weinig landbouw opbrengsten.
Daardoor ontstonden er kolonies (gebieden over zee)
stadstaten
Poleis ontstonden door een verbrokkelde landschap:
kaal binnenland, ruwe kust, vele eilanden
Agora = marktplein
Het commerciele, politieke en sociale hart van de stadstaat.
Om de markt staan tempels en bestuursgebouwen.
Wijken:

wonen ambachtslieden (pottenbakkers)
daar is nijverheid (smid, timmerman, bakker)
olie
wijn
geld via Lydiers
Letterschrift via Feniciers
Griekse alfabet

4 Groepen in de Griekse samenleving
1.
Vrije mannen
, geboren in de stadstaat
alle rechten en bezitten grond.
2.
Inwoners niet geboren in de stadstaat.
Geen grondbezit. leven van handel en nijverheid.
3.
Vrouwen
Weinig rechten. Doen huishouding en opvoeding.
4.
Slaven
. Ze zijn prive bezit.
door slaven
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070125_deoudegrieken04
Mannen en vrouwen bij de Oude Grieken 1.33
Sparta onderwerpt buurvolken
1. Sterk leger (jongens vanaf 7 jaar)
2. Handel en nijverheid door buurtvolkeren
3. Overwonnenen werken als slaven op het land
Door slaven
Koningen van vroeger
Monarchie
Het bestuur van de polis
Goede sprekers
Burgerschap
Geloven en weten
De Olympische goden
Godenverhalen (mythen)
Advies van een god
Geloven en weten
Onderzoekers
Griekse kunst (zie 3.4)
De Perzen vallen
opnieuw aan
Strijden of sporten
Om de eer
Griekse kunst
Zuilen
Beweeglijke beelden
Griekse kunst
Tragedies en
komedies
De Griekse wereld
De Griekse wereld
parthenon
Agamemnon
Koning van Mycene
Menelaos
broer van Agamemnon
koning van Sparta
Helena
dochter van
Zeus en Leda
Paris schaakt Helena
Paris : prins van Troje
list van
Odysseus
koning van Ithaka
Trojaanse oorlog
10 jaar
Trojaanse
oorlog
Agamemnon
koning van Mycene
Odysseus
koning van ithaka
Stormen door Poseidon
Polythemus :
hoe heet jij?
het ene oog van de cycloop
list met de schapen
Penelope
wacht
bericht
van
Athena
De boog van
Odysseus
Gevecht met de vrijers
Thuiskomst
Een storm van Poseidon
voert Odysseus
naar de klippen
Sirenen verleiden Odysseus
Odysseus wordt gek
van hun bekoring
Sirenen
monarch =
koning
Raad van oudsten =
aristocraten
Aristocratie
aristocraat = grootgrondbezitter
aristocratie = bestuur door een kleine groep rijke mensen
Sparta
Tirannie
Tirannie :
1 Aristocraat regeert onwettig
stadstaat = polis
politiek = bestuur
van een gebied
Agamemnon
Korinthe
Kleisthenes
voert in 510 v.C. volksvergadering in
(senaat)
alle burgers van Athene mogen
meebeslissen in Atheense bestuur
(democratie = volksregering)
Pericles
was een
goede
spreker
Als je goed spreekt stemmen
veel mensen op jou.
Dan kon je gekozen worden in de senaat en de polis.
Pericles bouwt Parthenon op de Akropolis in Athene met instemming van de burgers.
Schervengericht
Burgers schrijven naam op
een scherf.
Bij 600 stemmen moet die
man in 10 dagen de polis uit.
Een volwassen man, geboren in de polis, is burger.
Hij heeft stemrecht en hij mag grond bezitten.
Ilias
Beschaving: een bevolking met eigen
taal - schrift - verhalen

mythen = godenverhalen
legenden = wonderlijke verhalen
sagen = heldenverhalen

Zeus
Hera
Poseidon
Hades
god van de zee
god van de
onderwereld
Apollo
Athena
godin van de krijgskunde
god van de vruchtbaarheid
Dionysos
kinderen van Zeus
broers van Zeus
- verklaring van onbegrijpelijke
natuurverschijnselen. Bijvoorbeeld :
onweer door
woede van Zeus
opkomst van de zon
door de zonnewagen van Helios
- verklaring van ongelukkige
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld:
ziekte - verloren veldslag
Delphi orakel :
offers aan de goden
Grieken kenden filosofen.
Een filosoof wil dingen begrijpen met het verstand.
Dat doet hij d.m.v. onderzoek en logisch nadenken.
Sokrates
Hippokrates
Herodotus
zwaartekracht
Archimedes
wis- en natuurkunde
Eureka
Ik weet dat
ik niets
weet
Denken en kijken
De grot van Plato
inzicht door nadenken
Inzicht door waarneming ordening en
logische conclusies
Aristoteles

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070125_deoudegrieken02
De Olympische Spelen 1.45
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101213_Grieken03
Sport bij de oude Grieken 2.31
Klassieke kunst =
kunst die wordt nagemaakt van oude voorbeelden, zoals de Griekse kunst
Perzen
6e eeuw v.C.
550 v.C. verovering van
Griekste stadstaten
500 V.C.
Athene helpt
Grieken in
Klein-Azie
Darius wint en valt
Athene aan.
490 v.C. Athene verslaat
Darius bij Marathon.
2
1
3
marathonloop
42.5 km
4
480 v.C. Xerxes verovert Athene.
De stad wordt geplunderd en afgebrand.
1
Vernietigende slag bij Salamis
2
- Eens in de 4 jaar.
- Oorlogen werden gestaakt.
- Feest ter ere van Zeus.
- Programma: offers, parades
en sportwedstrijden.
- Belangrijk voor de Grieken:
een getraind lichaam en
gezonde geest
- Vrouwen deden niet mee.
- 5e eeuw: 5 dagen sporten:
worstelen, boksen, hardlopen,
verspringen, speerwerpen.
- Winnen was het belangrijkste.
- Hoofdprijs: een krans en roem:
eten op kosten van de stadstaat
of geen belasting betalen.
Parthenon 500 v.C.
Binnenruimte is ommuurd.
Daarbinnen het godenbeeld.
Parthenon nu
Tempel of godshuis ter ere van Athena.
Akropolis 500 v.C.
door Pericles laten bouwen.
Bestuurscentrum van Athene.
Akropolis nu
5e eeuw v.C.: veel mooie kunstwerken op de Akropolis.
Pericles gaf veel opdrachten aan
architecten, beeldhouwers en schilders.
Fries
fronton
Dorisch
Ionisch
Corinthisch
veel beweging
contrapost
De god Hermes
Venus
1 = een gestrekt been
1a= schouder is lager
2 = een gebogen been
2a= schouder is hoger
1
2
1a
2a
1
2
1a
2a
Griekse mythologie
dagelijkse leven
geometrische figuren
Griekse schilders hadden veel aanzien
als een echt menselijk lichaam
geplooid van steen
goden worden voorgesteld als mensen
DE GRIEKEN
Mycene
Een stad met er omheen liggend gebied.
AKROPOLIS
acropolis
Parthenon
Amphy theater
tempels ter ere van Athene
Odysseus ontmoet
Eumaios, de zwijnenhoeder.
Koning spreekt de
raad toe
Mycene : een koninkrijk
een aristocraat spreekt tot
zijn mede bestuurders
Sparta strijdt tegen Mycene
Een tiran regeert dank zij zijn leger met wreedheid over zijn volk.
Pericles
Mythen
sage
Spartaanse falanxen
Restanten van Olympia
Tempel van Zeus
in Olympia.
Vijgeboom
Tekstragen 3.1 A
1. Waaruit bestond een polis (stadstaat)?
2. Waarom is de vijgeboom zo belangrijk voor de Griekse
handel?
3. Wat is een akropolis?
4. Waarom gingen veel Grieken emigreren?
5. Noem drie voorbeelden van Griekse kolonies.
1. Een polis bestond uit een stad met het gebied eromheen.
Het had een eigen regering en een eigen leger.
2. Een akropolis is een heuvel in de staat om te verdedigen en om de
goden te eren.
3. De vijgeboom zorgde voor veel handelsproducten, zoals vijgen, olie en
hout.
4. Veel Grieken emigreerden om voedsel te kunnen verbouwen op
landbouwgrond.
5. Griekse kolonies waren Marseille, Napels, Istanbul.
Antwoorden
2.1 B TEKSTVRAGEN
1. Welke handige dingen namen de Grieken over van de
Feniciers en van de Lydiers?
2. Met welke producten handelden de Grieken?
3. Uit welke groepen bestond de samenleving van Athene?
4. Welke groep mensen had in Athene de meeste rechten?
5. Wat voor werk deden de meeste slaven?
6. Leg uit wat 'Spartaanse opvoeding' betekent.
1. De Feniciers hadden een soort alfabet.
De Lydiers betaalden met munten.

2. De Grieken handelden in versierde vazen, wijn, olie en vijgen.

3. Groepen die in Athene leefden waren de vrije mannen, de mensen die niet
in Athene waren geboren, de vrouwen en de slaven.

4. De meeste rechten hadden de vrije, volwassen mannen die in de stadstaat
geboren waren.

5. De slaven werkten vooral in de landbouw en nijverheid.

6. Spartaanse opvoeding betekent, dat jonge jongens al werden
getraind om soldaat te worden.
ANTWOORDEN
TEKSTVRAGEN
1. Waarom was de agora voor de grieken zo
belangrijk?
2. Wat is een monarchie?
3. Wat is een aristocratie?
4. Wat is een tirannie?
5. Hoe veranderde Kleisthenes het bestuur in Athene ?
Geef uitleg met de begrippen volksvergadering en
burgers.
6. Wat betekent politiek?
ANTWOORDEN
1.De agora was een plein in het centrum van de staat, waar werd
gehandeld en waar mensen elkaar ontmoetten en met elkaar
spraken.
2. In een monarchie bestuurt een koning de polis (stadstaat).
3. In een aristocratie regeert een kleine groep rijke mensen de
polis.
4. In een tirannie regeert 1 man op een onwettige manier over de
polis.
5. Kleisthenes stelde een volksvergadering in, waarin de burgers
van Athene mochten meepraten en meebeslissen over het
bestuur van de polis Athene.
6. Politiek betekent bestuur van een gebied, of regeren over een
gebied.
TEKSTVRAGEN
1. Wat bereikte Pericles doordat hij zo'n goede spreker was?
2. Wat kon de volksvergadering doen met het schervengericht?
3. Wanneer en hoe snel moest een ongewenste burger Athene
verlaten door het schervengericht?
4. Wie werd er in Athene als 'burger' beschouwd?
5. Welke rechten had een burger van Athene?


1 Doordat Pericles goed kon spreken gingen veel mensen op hem stemmen.
Daardoor kon hij in de senaat komen en mee besturen over de polis Athene.
2. Met het schervengericht kon de volksvergadering burgers uit de stad
verbannen, die een gevaar vormden voor de democratie van Athene.
3. Een ongewenste burger moest Athene verlaten als 6000 mensen zijn naam
op een scherf gekrast hadden. Dan moest hij binnen 10 dagen de stad
verlaten.
4. Een volwassen man, geboren in de polis Athene, is burger.
5. Een burger heeft stemrecht en hij mag grond bezitten.
ANTWOORDEN
TEKSTVRAGEN 3.3 A
1. Leg uit wat het woord barbaar betekende voor de Grieken.
2. Leg uit wat de Grieken met het begrip 'beschaving' bedoelden.
3. Waarover gaan verhalen in een legende, in een mythen en in een sage?
4. Wie was voor de Grieken de oppergod en wie was Apollo?
5. Waarover gaven mythen volgens de Grieken een verklaring?
6. Wanneer hadden Grieken een orakel nodig?
1. Een barbaar was iemand die geen Grieks sprak.
2. Grieken hadden een beschaving, omdat ze eigen taal, schrift en
verhalen hadden.
3. Legende = over wonderen. Mythe= over goden. Sage= over helden.
4. Zeus was de oppergod en Apllo was de god van de schoonheid en
muziek
5. Mythen zijn godenverhalen die de natuurverschijnselen verklaren.
6. Een orakel was nodig als Grieken niet wisten wat ze moesten
doen.
god van de schoonheid
en van de muziek
ANTWOORDEN
TEKSTVRAGEN 3.3 B
1. Hoe willen Griekse filosofen de dingen begrijpen?
2. Waarin verrichtte Hipokrates veel onderzoek?
3. Hoe konden mensen volgens Plato kennis krijgen?
4. Wat bedoelde Sokrates met zijn uitspraak
'ik weet dat ik niets weet'.
5. Hoe kregen mensen volgens Aristoteles kennis?
1. Filosofen willen dingen begrijpen met het verstand door te
onderzoeken en logisch na te denken.
2. Hipokrates onderzocht het menselijk lichaam en het genezen
ervan.
3. Volgens Plato kreeg je kennis door goed nadenken.
4. Sokrates bedoelde met zijn uitspraak dat bij iedere antwoord
steeds weer andere vragen ontstonden.
5. Aristoteles vond dat je kennis kreeg met waarnemen.
ANTWOORDEN 3.3 B
TEKSTVRAGEN
1. Waardoor ontstond rond 500 v.C. een oorlog tussen de Perzen
en de polis Athene?
2. Waarom is de slag bij Marathon in 490 v.C. zo beroemd
geworden?
3. Wat gebeurde er in 480 v.C. in de slag bij Salamis?
4. Welke gebieden werden door Macedonie veroverd in 336 v.C?
1. De Perzen en Athene kregen oorlog toen Athene de Griekse stadstaten in klein
Azie ging helpen.
2. Athene won de slag bij Marathon van de Perzen. Een soldaat rende 42 km. naar
Athene om de overwinning te vertellen. Zo ontstond de marathonloop bij de
Olympische Spelen.
3. Nadat Athene was veroverd werden de Perzen in de slag bij Salamis door de
Atheense vloot overwonnen.
4. In 336 v.C. werden de Griekse stadstaten veroverd door Macedonie.
5. Alexander de Grote veroverde rond 330 v.C. Perzie en Egypte.
ANTWOORDEN
TEKSTVRAGEN
1. Waarom hielden de Grieken eens in de vier jaar
hun Olympische Spelen?
2. Waaruit blijkt, dat de Grieken de Olympische
Spelen erg belangrijk vonden?
3. Wie mochten aan de spelen deelnemen?
4. Welke sportonderdelen werden er gehouden?
5. Wat kreeg een winnaar als hoofdprijs?
1. De Olympische Spelen waren een feest ter ere van de oppergod
Z
eus.
2 De Grieken vonden de Olympische Spelen erg belangrijk, want ze
stopten zelfs met oorlogen.
3. Alleen de mannen met burgerrechten mochten meedoen.
4. Sportonderdelen waren: worstelen, boksen, hardlopen, verspringen,
speerwerpen.
5. Als hoofdprijs kreeg de winnaar een lauwerkrans
ANTWOORDEN
TEKSTVRAGEN
1. Wat wordt bedoeld met de Akropolis?
2. Wie liet in de 5e eeuw v.C. veel kunstwerken bouwen in Athene?
3. Wat is een parthenon?
4. Welke drie soorten zuilen maakten de Grieken?
5. Waardoor konden Griekse beeldhouwers de beelden zo
levensecht maken?
1. De akropolis is een verhoging in het landschap waaromheen een polis werd
gebouw.
2. Pericles liet veel kunstwerken bouwen in Athene.
3. Een parthenon is een tempel waarin goden worden vereerd, zoals Athena.
4. De Grieken maakten Dorsche, Ionische en Corinthische zuilen.
5. De Griekse beelden zagen er zo levensecht uit, omdat er heel menselijk
uitzagen en menselijke bewegingen maakten.
ANTWOORDEN
TEKSTVRAGEN
1.
Hoe werden de goden door de Griekse kunstenaars voorgesteld?
2. Waarom is het beeldhouwwerk van de wagenmenner Polyzalos
zo knap gemmaakt?
3. Welke drie soorten afbeeldingen schilderden de Grieken op
hun vazen?
4. Van welke kunstvormen hielden de Grieken nog meer?
5. Wat konden de Grieken voor de kunst er goed bouwen?
1. De Grieken schilderden mytologische figuren, het dagelijkse leven en
geometrische figuren op hun vazen.
2. De goden werden als mensen voorgesteld door de Griekse kunstenaars.
3. In het stenen beeldhouwwerk van de wagenmenner Polyzalos zijn allemaal
plooien uitgehouwen.
4. De Grieken hielden ook veel van toneel, zoals tragedies en komedies.
5. Voor de kunst bouwden de Grieken hele mooie theaters.
ANTWOORDEN
Troje
2.2
A
3. Wat is een Akropolis?
1. Waaruit bestond een polis (stadstaat)?
4. Waarom gingen veel Grieken emigreren?
5. Noem drie voorbeelden van Griekse kolonies.
1. Waarom was de agora voor de Grieken zo belangrijk?
7. Wat leerden de Grieken van de Lydiers en
van de Feniciers?
6. Leg uit wat 'Spartaanse opvoeding' betekent.
3. Uit welke groepen bestond de samenleving van Athene?
4. Welke groep mensen had in Athene de meeste rechten?
2. Wat is een monarchie?
3. Wat is een aristocratie?
4. Wat is een tirannie?
4. Van welk woord komt ons woord 'politiek' ?
5. Wat betekent politiek?
4. Wie werd er in Athene als 'burger' beschouwd?
5. Welke rechten had een burger van Athene?
5. Hoe veranderde Kleisthenes het bestuur in Athene ?
Geef uitleg met de begrippen volksvergadering en burgers.
1. Wat bereikte Pericles doordat hij zo'n goede spreker was?
2. Wat kon de volksvergadering doen met het schervengericht?
3. Wanneer en hoe snel moest een ongewenste burger Athene
verlaten door het schervengericht?
6. Wanneer hadden Grieken een orakel nodig?
1. Leg uit wat het woord barbaar betekende voor de Grieken.
2. Leg uit wat de Grieken met het begrip 'beschaving' bedoelden.
3. Waarover gaan verhalen in een legende, in een mythen en in een sage?
4. Wie was voor de Grieken de oppergod en wie was Apollo?
5. Waarover gaven mythen volgens de Grieken een verklaring?
5. Hoe kregen mensen volgens Aristoteles kennis?
1. Hoe willen Griekse filosofen de dingen begrijpen?
2. Waarin verrichtte Hipokrates veel onderzoek?
3. Hoe konden mensen volgens Plato kennis krijgen?
4. Wat bedoelde Sokrates met zijn uitspraak
'ik weet dat ik niets weet'.
1. Waardoor ontstond rond 500 v.C. een oorlog tussen de Perzen en de polis Athene?
2. Waarom is de slag bij Marathon in 490 v.C.
zo beroemd geworden?
3. Wat gebeurde er in 480 v.C. in de slag bij Salamis?
4. Welke sportonderdelen werden er gehouden?
5. Wat kreeg een winnaar als hoofdprijs?
1. Waarom hielden de Grieken eens in de vier
jaar hun Olympische Spelen?
2. Waaruit blijkt, dat de Grieken de Olympische
Spelen erg belangrijk vonden?
3. Wie mochten aan de spelen deelnemen?
5. Waardoor konden Griekse beeldhouwers de beelden zo levensecht maken?
1. Wat wordt bedoeld met de Akropolis?
2. Wie liet in de 5e eeuw v.C. veel kunstwerken bouwen in Athene?
3. Wat is een parthenon?
4. Welke drie soorten zuilen maakten de Grieken?
4. Van welke kunstvormen hielden de Grieken nog meer?
5. Wat konden de Grieken voor de kunst erg goed bouwen?
3. Welke drie soorten afbeeldingen schilderden de Grieken op hun vazen?
1. Hoe werden de goden door de Griekse kunstenaars voorgesteld?
2. Waarom is het beeldhouwwerk van de wagenmenner
Polyzalos zo knap gemaakt?
Lydie
Praten over politiek
Toegangspoort
van Mycene
Delphi
Golf van Korinte
Tempel van Delphi
Het heilige centrum, waar het orakel wordt uitgesproken
Het orakel wordt ontvangen en
uitgesproken
havo/vwo
TL
Strijden of sporten
havo/vwo
TL
Griekse kunst (zie 3.4B)
havo/vwo
TL
Strijden of sporten (zie 3.4)
havo/vwo
TL
Strijden of sporten zie 3.4B
1 TL
Perfecte schoonheid
Strijden voor
de stadstaat
Alexander de Grote
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070125_deoudegrieken03
Het Griekse theater 1.29
Een strijder moest goed getraind zijn en een militaire uitrusting hebben.
helm - schild - harnas
zwaard - speer
Macedonie verovert de Griekse stadstaten
Koning Philippos versloeg in 336
de samenwerkende Griekse legers.
Philippos
vermoord
Rond 330 v.C. had Alexander een
enorm rijk veroverd.
Hij stierf toen hij 33 jaar oud was.
Alexander verovert Perzie
Alexander de Grote
1 TL
1 TL
1 TL
1 TL
1 TL
1 TL
1 TL
1 TL
Een belangrijke handelsproduct voor de Grieken,
want het levert veel producten: zoals
vijgen
olie
hout
Marseille
Napels
Istanbul
2. Waarom is de vijgeboom zo belangrijk voor de Grieken?
Een akropolis is een heuvel in de stad om de stad te verdedigen en om de goden te eren.
1 TL
H
a
n
d
e
l
i n

v
a
z
e
n
Griekse
vijgen
4. Welke gebieden werden door Macedonie veroverd in 336 v.C.?
Perzie
Egypte
5. Welke gebieden veroverde Alexander de Grote rond 330 v.C?
5. Welke gebieden veroverde Alexander de Grote rond 330 v.C?
Zeeslagen tussen de Grieken en de Perzen
Verhalen in het Grieks
TL
HAVO/VWO
3.1
A
HAVO/VWO
3.1
B
TL
HAVO/VWO
3.2
A
TL
HAVO/VWO
2.2
B
TL
TL
HAVO/VWO
3.3
A
TL
HAVO/VWO
3.3
B
TL
HAVO/VWO
3.5
A
TL
HAVO/VWO
3.5
B
TL
HAVO/VWO
3.4
A
TL
HAVO/VWO
3.4
B
2.1 A
3.1 A
2.1 B
3.1 B
2.2 A
3.2 A
2.2 B
3.2 B
2.3 A
3.3 A
2.3 B
3.3 B
2.4 A
3.5 A
2.4 B
3.5 B
2.5 A
3.4 A
2.5 B
3.4 B
De list van Odysseus
in Troje
Ontsnappings truc
De Spartaanse aristocratie neemt het volgende besluit :
De oppergod
De vrouw van
Z
eus
Het vuur
Gevangenen
Schaduw beelden
op de muur
De levensweg
van de mens
1 A
1 A
1 A
1 A
1 A
1 A
1 A
1 A
1 A
1 A
1. Welke handige dingen namen de Grieken over van de
Feniciers en van de Lydiers?
2. Met welke producten handelden de Grieken?
Full transcript