Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

College 2 LA

Hoe is de Latijns-Amerikaanse samenleving gekleurd door de kolonisatie en de Verenigde Staten?
by

Maartje Verschuren

on 25 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of College 2 LA

Hoe is de Latijns-Amerikaanse samenleving gekleurd door de kolonisatie en de Verenigde Staten?
College 1: terugblik
Afbakening van de regio: alle Sp/P sprekende landen van het vaste land….
invloed VS
Monroe Doctrine 1823
bv Panamakanaal, Chili Pinochet, olie, bananen, drugs
Zeer regelmatig ingegrepen in LA

Nieuws?
The Paradoxes of Latin America
Mario Olimpia
De berg van Potosí vertelt……
Rijke berg?
Berg van bloed?
Lege berg?

1)Pre-columbiaans
2)Koloniale periode
3)Onafhankelijkheid

Oude Indiaanse culturen
Grote verschillen in bestaanswijze en ontwikkeling
Minder ontwikkeld en meer ontwikkeld
Rond 1492: Latijns-Amerika 39-51 miljoen inwoners

Minder ontwikkelde indianengroepen
Shifting cultivation
geen wiel/huisdier
Geen grote bevolkingscentra
Geen hiërarchische opbouw samenleving

Meer ontwikkelde indianengroepen
Azteken, Maya’s, Inca’s, Chibcha’s
Sedentaire landbouw met productieoverschotten
Arbeidsverdeling: ook niet agrarische groepen
Steden
Hiërarchie
Politiek: sterk centraal gezag

Mita
Ondergang van de Maya's
Factoren bij ondergang beschaving:

1- milieuschade
2- klimaatverandering
3- vijandige buren
4-bevriende handelspartners
5-reacties van de cultuur op milieuproblemen

Kritiek op theorie:
Niet alle elementen van de theorie hebben in alle delen van het Maya-Rijk een even grote betekenis
Slechts aan enkele nederzettingen is groots onderzoek gewijd
Raadsel waarom groot deel kerngebied Maya’s vrijwel ontvolkt bleef, ook na herstel bossen

Koloniale periode
1494: Verdrag van Tordesillas
Aantal centra kolonisatie
Spaanse kolonisatie: stichting nederzettingen
God, Gold and Greed!
Meeste aandacht voor dichtstbevolkte gebieden: arbeidskrachten, belasting, bekering.

4 centra van verovering:
1- Caribbean gevolgd door vasteland van Azteken (1521 valt Tenochtitlan)
2- Inca empire and overige delen Zuid-Amerika (Panama city in 1517 gesticht,
basis voor verovering van Zuid-Amerika. 1533 Incarijk gevallen door
Pizarro. 1535 Lima gesticht)
3- Portugezen aan de kusten van Brazilie (2 centra; Minas Gerais
(suikerplantages, veeteelt en later in 17e eeuw mijnen) en Noordoosten
Recife, Olinda, Salvador (suiker – o.a naar Nederland, hebben ook een deel
in handen gehad))
4- Noord-Europese settlements in Caribbean and Gyanas.

Inca’s veroveren Spanje
Troeteldieren
Doodsoorzaak nr 1
De verovering van Zuid-Amerika door de Europeanen
Pokken in Mexico
Pizarro en de Inca’s

Waarom hadden de Europeanen geen last?
Waarom waren en geen ziektes in de nieuwe wereld die de Europeanen uitroeiden?

Dichte populaties
Snelle handel
Troeteldieren beschikbaar

Zwaarden, paarden en ziektekiemen -->na de val van Incarijk was de weg naar Zuid-Amerika vrij (Pizarro 1531)

mercantilisme & zero sum game
1500-1820: export grondstoffen
Ondanks verbod (1542) toch slavernij Indianen, encomiendasysteem, mita
Landrechten Indianen formeel geëerbiedigd --> praktijk anders; gevolg latifunda’s
Inzet miljoenen Afrikaanse slaven
Akkerbouw: nieuwe gewassen --> zelfvoorzienend, commercieel, exportgericht
Plantages
Veeteelt: nieuwe dieren
(zilver)mijnen --> 1545 Potosi; in die tijd 50% van de wereldproductie. Ook zilver in Noord-Mexico, Honduras, Peru. KWIK
Brazilië, Minas Gerias pas in 1698! GOUD!

1
2
3
onafhankelijkheid
1804: Haitian revolution (Frans Revolutie)
3 centra van onafhankelijkheid
Meeste andere gebieden
volgen tussen 1810 en 1830

father Hidalgo
José de San Martin
bevolking
ruimte
gevolgen kolonialisme bij onafhankelijkheid
1)Taal/religie: Spaans en Portugees officiële talen.
2) Katholicisme, soms icm natuurgodsdienst
3) Afname bevolking: 1825: totaal 20-25 miljoen inwoners
Afkomst bevolking: tijdens koloniale periode relatief weinig Spanjaarden en Portugezen, Afrikaanse slaven, 19e eeuw begin 20e eeuw immigranten uit Europa (vooral Argentinië, Uruguay en Zuid- Brazilië)
4) Rangen en standen: Europeanen, afstammelingen Europeanen, Mestiezen, Mulatten, Indianen, Afrikanen
5) Ongelijkheid: grootgrondbezitters
6) Geen historie van democratisch bestuur

Spaans/Portugese steden basis voor urbane samenleving

opbouw stad
Kerngebieden: plantages, mijnbouw, steden

Van instabiliteit, dictaturen en militaire regimes via revoluties naar democratie --> links verovert LA

Artikel: hemispheric echoes --> opdracht:

Verwerk de belangrijkste informatie uit het artikel in een kaart van de regio. Laat daarin in ieder geval de volgende zaken terugkomen:

Wat is het populisme en hoe is het verloop hiertoe geweest? Hoe heeft het zich verspreid, welk land(en) belangrijke rol?
Belangrijkste populistische leiders uit het artikel en hun ideeën/acties.
rol VS, beleving VS van Pink Tide
verschil met vroegere socialistische bewegingen
IMF, Washington Consensus
Monroe Doctrine
connectie landen met andere landen in de wereld buiten de VS
4824 m
200.000 inwoners in 1672: METROPOOL!
1546 gesticht
valer un potosi
mita: Indianen, sinds 1608 slaven
Pizarro
laatste Inca-keizer verslagen
1556-1783: 45000 ton
inflatie!
Asian Migration Hypothesis
MA > Andesregio
250AD-900AD
maïs
70% boeren
kleine koninkrijkjes
860-910 AD: droogtes
1) SP/Carabische gevolgd door vaste land Azteken
2) SP Incarijk e.a. ZA
3) P Brazilië
4) Noord EU in Cariben en Guyana's
spanish treasure fleet
regionale economieën met weinig onderlinge handelsrelaties
15 staten
klimaat, gunstige regio's
crisis 1929
jaren 50
jaren 60/70
jaren 80/90
beperkingen?
1) security of tenure
2) access to credit
3) price of construction materials
4) infrastructure provision
5) land availability
Full transcript