Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WIEF Optimist, nov 2017

Merel de Vries
by

ZIEN in de Klas

on 25 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WIEF Optimist, nov 2017

WIEF
Wat heb je al in je eigen klas?
inspiratie

Inhibitie
Inhibitie ontwikkelt zich zichtbaar tussen en 4e en 7e levensjaar. Het is echter pas volledig op de volwassen leeftijd.
Planning en organisatie ontwikkelen zich zichtbaar tussen het 8e en 12e levensjaar. Het is echter pas volledig op de volwassen leeftijd.
Het werkgeheugen ontwikkelt zich tussen de leeftijd van 4 tot 15 jaar tot een niveau dat grotendeels gelijk is aan de mogelijkheden in de volwassen leeftijd.
Taakinitiatie
ontwikkelt zich tussen het 7e en 8e levensjaar zicht-baar. Deze ontwikkeling start echter bij veel leerlingen eerder. Het daadwerkelijk zelfstandig kunnen starten aan een vervelende taak is pas op de leeftijd rond 12 jaar in ontwikkeling.
Flexibiliteit ontwikkelt zich tussen de leeftijd van 8 tot 12 jaar tot een niveau dat grotendeels gelijk is aan de mogelijkheden in de volwassen leeftijd.
Emotieregulatie ontwikkelt zich zichtbaar tussen het 7e en 8e levensjaar. Het is echter pas volledig op de volwassen leeftijd.
Metacognitie en zelfmonitoring ontwikkelen zich zichtbaar tussen het 7e en het 8e levensjaar. Het is echter pas volledig op volwassen leeftijd.
Planning en organisatie
werkgeheugen
taakinitiatie
emotieregulatie
flexibiliteit
metacognitie
Tien principes

Het anker
'rem op het gedrag'
De Landkaart
'informatie vasthouden en bewerken'
Het kompas
koers uitzetten --> plan maken en uitvoeren
schroef
'op tijd en efficiënt starten'
leerling heeft spullen op orde,
weet wat hij moet doen en hoe
hij het gaat aanpakken,
verhelpt problemen die het
starten in de weg staan
Toerenteller
Roer
plan aanpassen = roer omgooien
een leerling die goed kan
schakelen tussen taken, die
plannen kan herzien op
basis van nieuwe informatie,
ook tijdens de taak
kapiteinspet
'reflectie op eigen handelen en (sociale) situaties'
leerlingen controleren
regelmatig het handelen,
leren van succes en fouten
Aan de slag met
de WIEF
Rekening houden met:
Feitelijk observeren
Allergieën in de gaten houden (kunnen negatief kleuren)
Observeren met voorbedachte raden

Zelf eens proberen?
Opdracht:
- Heb je na de uitleg een leerling in je hoofd, die uitvalt op één van de EF's (of ws meerdere?)

- Pak de beschrijving van de betreffende EF erbij en lees wat de gedragskenmerken in de klas kunnen zijn bij uitval op deze functie.

- Bekijk de observatielijst per executieve functie.

- Observeer het gedrag van deze leerling op verschillende momenten in de klas. Je kan o.a. gebruik maken van de spelletjes van de WIEF.

- Plan een kindgesprek en maak een kindplan.

Opdracht:

Bekijk opnieuw naar je lijstje van concrete
gedragingen die kinderen laten zien bij een goede werkhouding.

- Kun je hem aanvullen?
- Kun je aangeven bij welke EF hierbij van belang is?
Vragen?
Bedankt voor jullie aandacht
en werkgeheugen, taakinitiatie, inhibitie, planning en organisatie.....;-)
-Moeite met onderdrukken van inpulsen
-Moeite met wachten op een beurt.
- door de instructie heen praten
- moeite met luisteren naar wat een ander zegt
- anderen in de rede vallen
- slordigheidsfouten maken
- moeite met wachten. Iets nu willen hebben of doen en niet straks

voorbeelden
voorbeelden
- moeite met tijdelijk opslaan van informatie om het vervolgens te gebruiken bij denk en leerprocessen
- afgeleid bij instructie, omdat omdat vasthouden van auditieve gegeven informatie moeilijk is
- moeite met uitvoeren van taken die meerdere stappen vereisen
- overzicht verliezen bij taken en sociale situaties
- vergeten wat ze wilden zeggen
- moeite met ophalen van kennis uit lange termijn geheugen
- moeite met automatiseren
- grillig beeld in kennis
- vergeetachtig zijn
- informatie steeds weer opnieuw lezen, omdat het niet blijft hangen
- vergeten wat ze zouden doen of waar ze mee bezig waren
- vragen om herhaling.


voorbeelden
- moeite met stellen van prioriteiten
- moeite met inschatten van tijd en daardoor de weektaak niet af hebben
- moeite met voltooien van taken
- moeite met overzien van een taak
- rommelig laatje
- teveel spullen op tafel
- doel onvoldoende voor ogen zien
- werk niet systematisch aanpakken
- moeite met vooruit denken
voorbeelden
- niet direct ergens aan beginnen
- uitstelgedrag (wc-gangers)
- niet weten waar te starten
- geen hulp vragen
- rommelen en zoeken naar materialen
- eigen opstartproblemen niet kunnen oplossen
- moeite met overgang naar een volgende taak
- afwachtend in interactie
'op een adequate manier omgaan met emoties'
voorbeelden
- overmatig/heftig reageren op kleine gebeurtenissen
- dichtklappen
- overspoeld raken door emoties
- snel gefrustreerd
- moeite met kritiek/teleurstellingen
- lang de tijd nodig hebben om rustig te worden
- moeite met woorden geven aan emoties
- lichamelijke signalen
- somatische klachten
voorbeelden
- van slag zijn bij veranderingen/verrassingen
- moeite met wisselen van activiteit, aanpak, denkwijze, onderwerp
- moeite met wisselen/aanpassen van strategie
- tijd nodig om te wennen aan onbekende situaties
- starre/rigide houding
- moeilijk leren van ervaringen
- moeite met figuurlijk taalgebruik
- moeite met bedenken dat meerdere antwoorden mogelijk zijn of meerdere stategieën leiden tot dezelfde aanpak
voorbeelden
- moeite met reflecteren
- niet bewust van gedrag en of ze voldoen aan bepaalde standaarden
- weinig of geen lering trekken uit situaties
- zichzelf te weinig vragen stellen en onvoldoende bijsturen
- niet (weten wanneer ze) om hulp (moeten) vragen
- eigen werk niet controleren, onnodige slordigheidsfouten
- meer gericht op kwantiteit ipv kwaliteit
- moeite met aannemen van feedback
- het maken van fouten niet als een kans zien
- weinig in taakaanpak vernieuwen
Full transcript