Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie 18-04-2016

No description
by

Pleun van Riemsdijk

on 15 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie 18-04-2016

Locatie
Uitgangspunten
Van visie naar functioneel model
Plusteam
Generalistisch team van specialisten
Werken in duo's;
Zorg coördineren en monitoren;
Enkelvoudige tweedelijns hulpverlening bieden;
Werkplan activering sociale netwerk en inzetten professionele hulp;
Voorzitten & coördineren MDO;
Informatie en advies naar CMD.

Geldrop-Mierlo
Bakens voor organisatie van zorg
• Maatschappelijke ondernemers zijn volgend en uitvoerend partners, niet sturend;
• Focus op beleidsinformatie aan de voorkant (vraag), niet aan de aanbodszijde (gebruik);
• Kleinschaligheid, kwaliteit en maatwerk zijn de basisprincipes, niet bulk-inkoop en volume;

Bakens voor beheersbaarheid
• Investeren in het begin van de keten (preventie en normalisatie) door terugdringen doorstroom naar het einde van de keten ( minder zware hulp door versterking van de structuren in de gemeenschap);
• De transities moeten budgettair neutraal plaatsvinden.

Confectiepak of maatwerk
Zoektocht in naar transformatie in Geldrop-Mierlo
De regio Zuidoost Brabant
21 gemeenten
6 subregio's
Dommelvallei+
Bakens voor beleid en dienstverlening
• De eigen verantwoordelijkheid van de sociale leefomgeving en de burger staan centraal;
• Focus op organisatie van “eigen kracht van vrager en omgeving”, niet op aanbod van diensten en producten;
• De ondersteuningsvraag van de burger moet zoveel mogelijk beantwoord worden door de sociale omgeving, voordat gericht professionele hulp wordt geboden (normaliseren);
• Professionele hulp kan niet worden geclaim, is aanvullend en (waar mogelijk) tijdelijk;
• Eén leefeenheid, één plan, één aanspreekpunt;
• Aanvullend op het “keukentafelgesprek” dient een “activerend ondersteunend” gesprek te worden ingezet indien nodig;
• De omgeving maakt deel uit van het “activerend ondersteunend” gesprek;

Uitgangspunten
De nieuwe Jeugdbescherming
1. Veiligheid staat voorop;
2. Generalistenteam aan zet;
3. Professionals werken goed samen;
4. Jeugdbescherming én Jeugdreclassering;
5. Uithuisplaatsing voorkomen;
Centrum voor Maatschappelijke Deelname
Kennis en expertise in huis gehaald
HBO-niveau, hulpverleningsachtergrond
Informatie en Advies
Preventie
Bieden van ondersteuning
Versterking sociaal netwerk
Doorverwijzing naar PlusTeam
Nieuwe olifantenpaadjes?
Sociale Netwerk Strategie
Samenwerking
Tandem generalist - JB/JR
Spanningsveld gerechtelijke uitspraken -gezinsplan
Weet elkaar te vinden
Kennis en expertise waarderen en uitwisselen
Discussie
Is een beschermingsmaatregel er om het gezinsplan te versterken of enkel ter bescherming van het kind?
Uitgangspunt is: zorg zo licht als kan en zo zwaar als moet.
Moet daarom ook het CMD als duopartner op kunnen treden bij een beschermingsmaatregel?
Wanneer er Jeugdbescherming of Jeugdreclassering nodig is, is er dan altijd prake van multiproblem?
Nieuwe olifantenpaadjes
Opschalen gaat al goed, maar hoe kunnen we ook goed afschalen?
Full transcript