Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kahulugan, Kalikasan at Layunin ng Pagsulat

No description
by

Janice Vivien II

on 8 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kahulugan, Kalikasan at Layunin ng Pagsulat

Kahulugan, Kalikasan at Layunin ng Pagsulat
Kahulugan at Kalikasan ng Pagsulat
Metal Gear Series
ni Hideo Kojima
Gene Cloning
- paraan para maipasa ng magulang sa kanyang anak ang mga katangian.

Ang pagsulat ay bunga ng pangangailangan ng tao na magpahayag at magpabatid ng kanyang nararamdaman o nais sabihin.
Kahulugan at Kalikasan ng Pagsulat
Ayon kay Donald et.al. sa kanilang aklat na
"Models For Clear Writing"
, ang pagsulat ay isang proseso.
Ang pagsulat ay malawak at makabuluhang gawain.
Ang pagsusulat ay aktibidad na nangangailangan ng malinaw na
paksa, hangarin o layunin, kaalaman at kakayahan sa pagbuo ng maayos na salita
.
Ang Pagsulat Bilang Multi-dimensyonal na Proseso
Ang pagsusulat ay multi-dimensyonal dahil sa mga sumusunod na proseso nito:
Prosesong Kognitibo
- ito ang proseso kung saan ginagamit ng manunulat ang kanyang isip upang makapagplano at makapagtakda ng kanyang isusulat.

Proseso ng Motibasyon
- Ang manunulat ang kukumbinsi sa kaniyang sarili para magsulat. Dito papasok ang kaniyang matinding hangarin, paniniwala at pag-uugali na makaiimpluwensya sa kaniyang pagsusulat.
PAGSUKAT
SA
KAALAMAN:
1/4 Paper
Maraming salamat!
Cano, Janice Vivien T.
Andres, Angelica
Aquino, Sarlyn
Bedana, Angelo
Gamilde, Ronnie
Isang multi-dimensyonal na proseso ang pagsusulat.
Ang salitang multi ay nangangahulugang ng
"iba't-iba"
samantalang ang dimensyonal ay tumutukoy sa
"saklaw o lawak"
Sangkot dito ang damdamin, pagkilos ng mga kamay gayundin ng mga mata.
Ang pagsusulat ay multi-dimensyonal dahil sa mga sumusunod na proseso nito:
Proseso ng Pag-alala
- Karaniwan itong nagmumula sa karanasan, nabasa at napakinggan ng manunulat na kaniyang babalikan upang magamit na materyal sa kanyang isusulat.

Proseso ng Pagsasatitik
- Ito ang pagsulat ng bawat diwang prinoseso ng isipan upang matunghayan ng mambabasa.
Sosyo-Kognitibong Pananaw sa Pagsulat
Nasusulat ang isang manunulat dahil may nais siyang iparating sa lipunan.
Mag-iisip ang manunulat nangto, huhulmahin ito hanggang sa maisatitik at ang tuwirang mambabasa nito ay ang lipunan.
Bunga ng kanilang imahinasyon, karanasan, pananaliksik at pag-oonserba ay ang produksyon ng impormasyon at kaalaman.
Layunin ng Pagsulat
Magiging mabisa ang isang sulatin kung batid ng manunulat kung ano ang kanyang layunin. Hindi pa mapapasimulan ang isang sulatin kung hindi tiyak kung bakit magsusulat.
Ang ilan sa mga awtor ay nagsusulat upang:
Magpabatid

- Ang pangunahing layunin dito ng awtor o manunulat ay makapagbigay-impormasyon at makapagdagdag ng karunungan sa kanyang mambabasa.
- Kailangan na maging ganap ang pagkatuto ng mga mambabasa kung ganito ang layunin ng awtor.

Halimbawa:

Pagsulat ng report, balita at teknikal o business report
Ang ilan sa mga awtor ay nagsusulat upang:
Manghikayat

- Naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katwiran, opinyon o paniniwala.
- Higit na dapat itong magtaglay ng mga ebidensya na magsisilbing mga patunay sa bawat pangangatwiran na makatulong upang makumbinsi ang mga mambabasa.

Halimbawa:

Editoryal, sanaysay, talumpati
Ang ilan sa mga awtor ay nagsusulat upang:
Maging Malikhain

- Ang malawak na imahinasyon ang nagsisilbing susi upang makagawa.
- Nagagawa ng awtor na maging malikhain ang kaisipan ng kanyang mga mambabasa.

Halimbawa:
Nobela, tula, dula
I. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag.
1. Ang salitang ito ay nangangahulugang
"iba't-iba"
.
2. Prosesong ipinapasa ang katangian ng mga magulang sa kanilang anak.
3. Ito ang higit na pokus ng pagsulat na nanghihikayat.
4. Mula sa aklat na
"Models For Clear Writing"
aniya/sabi niya ang pagsulat ay isang proseso.
5. Ang salitang ito ay tumutukoy sa
"saklaw o sakop".
II. Enumerasyon
6-8. Layunin ng Pagsulat
9-12. Ang Pagsulat bilang Multi-dimensyonal na Proseso.
III. Tama o Mali
13. Ang pagsulat ay bunga ng pangangailangan ng hayop na magpahayag at magpabatid ng kanyang nararamdaman.
14. Ang proseso ng pag-alala ay karaniwang nagmumula sa naging karanasan, nabasa at napakinggan ng manunulat.
15. Nagsusulat ang isang manunulat dahil may nais siyang iparating sa lipunan.
SAGOT:
1. Multi
2. Gene Cloning
3. Paksa
4. Donald
5. Dimensyonal
6. Magpabatid
7. Manghikayat
8. Maging Malikhain
9. Prosesong Kognitibo
10. Proseso ng Motibasyon
11. Proseso ng Pag-alala
12. Proseso ng Pagsasatitik
13. T
14. T
15. T
Full transcript