Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PRESENTACIÓ DE L'ESCOLA

No description
by

Escola Montseny

on 4 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRESENTACIÓ DE L'ESCOLA

Construïm frases
Taller de l'hort
Taller d'informàtica
Taller de pintura
Frase relacionada amb el projecte
Imatges d'un mural d'un projecte acabat
L'APRENENTATGE DE LA LECTO-ESCRIPTURA
A la nostra escola el mètode d’aprenentatge de la lecto-escriptura que s’utilitza és el global: es parteix de la frase per arribar a la paraula i de la paraula, al so. Aquest mètode s’inicia a Parvulari i es consolida a Cicle Inicial.
Llegim frases
El nostre centre és una escola de doble línia:
Té dues aules per nivell.
Els nivells educatius van des de P-3 fins a 6è.

L’horari del nostre centre és:
Matí de 9 h a 12:30 h
Tarda de 15 h a 16:30 h


La nostra web és: http://www.xtec.cat/escolamontseny
Sortida a Gallecs
Sortida volcans d'Olot
Sortida al zoo
Colònies
Sortida al Parc Güell
El projecte “Els valors d’emprendre a primària” neix de la preocupació per desenvolupar en
els nens i nenes capacitats personals
i professionals emprenedores, hàbits de comportament emprenedors,
així com
l’adquisició de certs
coneixements
bàsics del món
de l’empresa.
TREBALLEM L'EMPRENEDORIA
PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE
Aquest projecte es fonamenta en l’anàlisi de les necessitats que pensem que té el centre, tot traçant una línia a seguir que ha de ser coneguda per tothom i ha d’estar en concordança amb el model d’escola que nosaltres volem i amb el projecte educatiu del centre.
L'escola té adequada una aula d'informàtica i la d'audiovisuals, amb 15 PCs multimèdia cadascuna, tots connectats a Internet amb finalitas educatives i en xarxa.

A les aules assisteixen regularment els alumnes per treballar de forma complementària les matèries pròpies del nivell. També es realitzen els tallers d’informàtica de tots els cicles de l’escola.

Totes les aules disposen, com a mínim, de 2 ordinadors connectats a Internet. També disposem de 25 ordinadors portàtils per treballar a qualsevol aula.
TOTES LES AULES DISPOSEN DE PISSARRA DIGITAL
SERVEI D'ACOLLIDA
Tenim servei d'acollida de 7:30 a 9:00 del matí i de 16:30 a 18:00 de la tarda.

Preus:
Fixos tot l'any:

matí 27€ al mes, tarda 27€ al mes.
Eventuals d'un dia:
si és una hora, 4€ matí i 4€ tarda, i si és una hora i mitja 6€.
L'empresa que té contractada l’escola per al menjador es diu
CECOC
.
Disposem de cuina pròpia i el menjar es fa al centre.
Aproximadament es queden 180 nens/es.
Hi ha 9 monitors/es amb experiència.
Tenim cuinera pròpia, amb una ajudant de cuina.

2 torns de dinar:
De 12:30 a 13:30: P-3, P-4, P-5
De 13:45 a 14:45: tots els nens de primària
(els nens de P-3 després de dinar dormen fins l’hora de tornar a l’aula)

El preu del menjador és:
Nens fixos: 6,40 €
Nens eventuals: 6,60 €

L'ESCOLA MONTSENY

Documentació que cal presentar:

Sol·licitud
omplerta de preinscripció que es pot recollir en els centres, en l'Ajuntament o per Internet (www.gencat.cat/educacio)

Original i fotocòpia del
llibre de família
.

Original i fotocòpia del
DNI o NIE
del pare/mare o del tutor/a

Tota aquella
documentació acreditativa
dels diferents criteris de baremació (renda anual, discapacitat de l'alumne, pares o tutors, família nombrosa, malaltia crònica de l'alumne...)

COOPERATIVA DE PARES/MARES
Què és la cooperativa de l'AMPA? La cooperativa és una organització de les mares i pares d'alumnes de l'Escola Montseny que basa la seva filosofia en:
MATERIAL SOCIALITZAT
El material del centre adquirit per la cooperativa pertany a totes les famílies. Tots els alumnes poden utilitzar-lo. Tots disposen dels mateixos recursos. Tots tenen la possibilitat d'apendre en les mateixes condicions.
REUTILITZACIÓ DELS RECURSOS ESCOLARS
(llibres i materials), amb el que comporta d'estalvi econòmic, repercusions ecològiques, educació d'hàbits i respecte.
COL·LABORACIÓ DELS PARES I MARES
per poder dur a terme, sense incrementar més les despeses, l'organització i feines pròpies de les activitats de la cooperativa.
MITJANA DE DESPESES PER CADA ALUMNE DURANT UN CURS ESCOLAR, A LA MAJORIA D’ESCOLES SENSE COOPERATIVA

Llibres de text i complements ...... 250,33 €
3 Sortides d’estudi .............................. 80 €
Material escolar .................................. 80,13 €
Altre material aportat pel nen ....... 19,53 €
(experiments, específics...,)

Total .........................................................
429,99 €

DESPESES ESCOLARS TOTALS DURANT UN CURS ESCOLAR EN LA:

COOPERATIVA DE L’AMPA MONTSENY

QUOTA ÚNICA:
260 €

Per a llibres de text, sortides escolars, el material necessari pel desenvolupament de les activitats escolars (llibretes, carpetes, fulls, pintures, llapis, bolígrafs,...)

130,38 €
ESTALVI ESTIMAT PER A LES FAMÍLIES:
300,37 €
TOTAL DESPESES SIMILARS ALS OBJECTIUS DE LA COOPERATIVA:
560,37 €


INVERSIONS, SERVEIS I FACILITATS QUE A MÉS PERMET LA COOPERATIVA I QUE MILLOREN NOTABLEMENT LES POSSIBILITATS EDUCATIVES DELS NOSTRES FILLS. EN ELS CENTRES ESCOLARS QUE S’OFEREIXEN SERVEIS SIMILARS SUPOSA UNA DESPESA ADDICIONAL APROXIMADA DE 60 €.

Material i monitors de suport pels RACONS (E. Infantil).
Materials i monitors de suport pels TALLERS (tots els cicles).
Renovació, ampliació i millora de material per: biblioteca d’aula, aula d’Informàtica, aula de música, aula d’audiovisuals, educació física, educació especial, jocs didàctics, materials de consulta (atles, diccionaris).
Millora i adequació d’instal·lacions del centre: jardineria, equipació d’espais (psicomotricitat, informàtica, audiovisuals,...).
Activitats extraescolars: esports, festes, revista de l’AMPA, activitats complementàries (anglès....)

ALTRES AVANTATGES QUE NO TENEN COST ECONÒMIC PERÒ SÍ SUPOSEN UN ESFORÇ HUMÀ IMPORTANT:
Suport desinteressat dels pares a la tasca educativa (Pares/Mares de la Junta, Mares/Pares col·laboradors i voluntaris en situacions puntuals):
Col·laboració en la revisió i folrat de llibres.
Acompanyament i organització del servei de Piscina.
Gestió econòmica del pressupost, organització dels pagaments, gestió dels nostres recursos (materials, monitors,...) amb la col·laboració de l’Equip Directiu i el Claustre de Professors (en d’altres escoles amb cooperativa aquesta tasca la fa una persona contractada).


Futbol sala
Iniciacio esportiva
Dansa
Judo
Hip-Hop
Natació
Anglès
Bàsquet
Taller de cuina
Taller de teatre
Gràcies per la vostra assistència!

L'ESCOLA MONTSENY
Av. Badalona, 16
Tel. 935706849
http://www.xtec.cat/escolamontseny
PROJECTE LINGÜÍSTIC
Amb aquest projecte lingüístic es vol aconseguir el domini de la llengua catalana i castellana a final de l'escolarització primària i l'adquisició d'una bona competència lingüística de les estructures bàsiques de la llengua anglesa.
La llengua base d’aprenentatge de l’escola és el
català
(des de P-3 fins a 6è).

A partir de 1r de primària s’inclou la
llengua castellana
.

La
llengua anglesa
s’introdueix a Educació Infantil, P-4, fins a 6è.

Es treballa molt a nivell oral i per això es fan grups partits a tots els cursos (actualment la nostra escola disposa de dues aules d’anglès).

L'escola fomenta l'ensenyament experimental i manipulatiu i per a això organitza les següents formes de treballar:

Es fan a Educació Infantil i Cicle Inicial
Es fan des de P-3 fins a 6è una tarda a la setmana
Es fan des de P3 fins a 6è per motivar els/les nens/es a
descobrir els aprenentatge
per si mateixos
RACONS
TALLERS
TREBALL PER
PROJECTES
ORGANITZACIÓ EDUCATIVA
Al nostre centre es fan 3 sortides com a mínim de tot el dia per nivell, més totes les que es fan per Mollet
SORTIDES
També es realitzen colònies en finalitzar els cicles d’educació infantil (P-5), inicial (2n), mitjà (4t) i superior (6è) de primària.
Sortida al canal olímpic
AULA D'INFORMÀTICA I AUDIOVISUALS
SERVEI DE MENJADOR
MODEL DE SOL·LICITUD
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
COMPTEM AMB MESTRES ESPECIALISTES
ANGLÈS
Hi ha 3 mestres especialistes en anglès
EDUCACIÓ ESPECIAL
Hi ha 2 mestres especialistes que atenen els nens amb necessitats educatives especials, assessorats per un psicòleg que ve un matí a la setmana al centre i que també fa observacions als nens.
MÚSICA
Tenim una especialista que fa Música des de P-3 fins a 6è.
EDUCACIÓ FÍSICA
Tenim 2 especialistes que fan Educació Física des de 1r fins a 6è i, a més a més, assessoren les mestres d'Educació Infantil per fer la Psicomotricitat.
PREINSCRIPCIÓ
Presentació de sol·licituds de l'11 al 21 de març, ambdós inclosos.
Del 10 al 13 de juny de 2014.
MATRICULACIÓ

A l’apartat "Plaça sol·licitada" és aconsellable escriure en primer lloc l’
escola triada
i omplir la resta de les caselles amb les diferents escoles, per
ordre de preferència
.
Només s’ha d’entregar una única sol·licitud al
centre demanat en primer lloc
. També es poden presentar a l’oficina municipal d’escolarització (
Ajuntament
) o a les
oficines gestores del Departament d’Educació
.
COM OMPLIR EL FULL
DE PREINSCRIPCIÓ
El pati de P-3
Pati de P-4 i P-5
El laberint

Separació de la família.
Conèixer un nou medi: l’entorn escolar.
Conèixer nous adults i d’altres infants.
Adaptar-se a noves rutines.

Quan un nen/a s’incorpora per primera vegada a l’escola per ell/a comporta molts canvis:
A treballar
HÀBITS D'AUTONOMIA PERSONAL
ORDRE
NETEJA I HIGIENE
D’ATENCIÓ,
ORGANITZACIÓ,
AUTONOMIA…
HÀBITS DE TREBALL

COL·LABORAR,
COMPARTIR,
ESCOLTAR,
SABER ESTAR…
HÀBITS
SOCIALS
noves relacions…
Noves experiències
NOVES AMISTATS
JOC
: eina bàsica en els aprenentatges dels nens d’Educació Infantil
IMAGINACIÓ


METODOLOGIA
Les nostres possibilitats…
i les dels materials…
RESPECTANT EL RITME DE CADA NEN
Racons de treball

Tallers
LES NOVES TECNOLOGIES
La pissarra digital
Ordinadors
Aprendre, desenvolupar-se i ser feliç!

COMPROMÍS I IL·LUSIÓ

LA NOSTRA ESCOLA
L’EQUIP DE


meSTRES

7 mestres especialistes en E.I.
Especialista de música.
Especialista d’anglès (P4 i P5)
Especialista d’ E.E.
TEI (Tècnic en Educació Infantil). Atenció en exclusiva a P3.
El primer mes: mainadera a P3.
Els primers dies: atenció exlusiva de les mestres especialistes d’ E.E.A més a més
P-3 i P-4 a l’edifici d’E.I.
P-5 a l’edifici principal

EDUCACIÓ INFANTIL
ENTRADA DELS NENS A L'ESCOLA
Els racons de joc
EXPERIMENTANT
Full transcript