Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lag och rätt

Samhällskunskap. Lag och rätt, en introduktion om hur rättssamhället fungerar i teori och praktik.
by

Rolf Fält

on 28 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lag och rätt

LAG OCH RÄTT
I ett samhälle utan lagar råder "anarki"
Domstol
Kriminalvård
grekiska för "utan styre"
DOMSTOL
STRAFFET
Lagar
Normer
Brott
Lagarna byggs på våra värderingar
Den gyllene regeln
Älska din medmänniska: han är som du.


Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er.


Finns det någon grundsats som bör tillämpas under hela livet? Säkert är regeln om kärleksfull godhet en sådan. Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig.


Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv.


Om man vill bli lycklig måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så.


Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig.
Hinduismen
Judendomen och kristendomen
Kristendomen
Konfucianismen
Islam
Buddismen
Vem skriver lagarna i Sverige?
VIKTIG
PUNKT
Demokrati betyder att folket ska bestämma.
Därmed är det folket som indirekt skriver lagarna.

LAG OCH RÄTT
BROTTSSTATISTIK
-varför begås brott?
Riskfaktorer
Underliggande orsaker
Sveriges grundlagar
MÖRKERTAL
Regeringsformen
Succesionsförordningen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefriheten
Grundlagarna räknas som de viktigaste lagarna och slår fast de grundläggande reglerna för vår demokrati.

För att ändra en grundlag krävs det minst två röstningar i riksdagen med ett val emellan.
Uppdrag Granskning
"Från Backa till Brixton"


Vad är rätt och fel?
Hur ska man bete sig?
Vad tycker vi är "normalt"?
Skrivs av riksdagen.
Uppdateras varje år.
Speglar våra normer.
Att bryta mot en lag.
Alla har rätt till hjälp från en advokat för att få en rättvis rättegång.
Vi ska ha ett kungahus.
Vi ska ha en parlamentarisk demokrati.
Vi ska få skriva vad vi vill i tryckt form.
Vi ska få lov att tycka vad vi vill.
Ska man straffa...
...eller hjälpa?
De allra flesta brotten upptäcks aldrig.
vem riskerar att bli kriminell?
invandrare
ålder
kön
utbildning
löneläge
socialbidrag
6.1
5.7
5.3
3.5
2.5
2.5
Socialbidrag
Löneläge
Utbildning
Ålder
Kön
Invandrare
vad tror ni?
Källa: SCB
Amerikanskt fängelse
De ska straffas
Tror du de blir laglydiga?
Svenskt fängelse
De ska hjälpas
Tror du de blir laglydiga?
Vilket system kostar mest?
Vilket system hindrar förbrytare bäst?
USA
eller
Sverige
Att säga att "invandrare" begår brott är mindre träffsäkert än att säga att "män" begår brott
De vanligaste underliggande orsakerna till brott är socialbidrag och låg utbildningsnivå
Om man inte kan få ett lagligt
jobb så tar vissa ett olagligt jobb
Om man inte är bra på något bra så
vill man bli bra på något dåligt
Svensk kriminal
vård
Bygger på att hjälpa brottsoffer och förövare
Ska ge färdigheter och kunskaper
Ska hjälpa förövare att bli lagliga
Kriminalitet ses som en samhällssjukdom

3 olika nivåer
HÖGSTA DOMSTOLEN

HOVRÄTTEN

TINGSRÄTTEN
Överklaga?
Finns det nya bevis i fallet?
Har rättegången gått fel till?
ff
Full transcript