Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Çalisma Hayatinda Motivasyonun Onemi

No description
by

Aydan Taşdemir

on 23 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Çalisma Hayatinda Motivasyonun Onemi

Basari için gerekli faktörler
•İyileştirilmiş çalışma ortamı
•Etkin İletişim
•Çalışanların kararlara katılımı
•Yeterli ve adil ücret sistemi
•Yönetime güven duyulması
•Amir ve Yönetimin demokratik tutumu
•Yükseltme - Takdir
•İşin ilginçleştirilmesi
•Çalışanların kişisel gelişimlerinin sağlanması
•Sosyal ihtiyaçlarının doyurulması
Çalısma Hayatında Motivasyonun Önemi
TCMB Motivasyon Testi
Kaynaklar
* http://www.wikiturk.net/Madde/26865/calisma-hayatinda-motivasyonun-onemi
*http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/alisinansemerci.pdf
İŞ BAŞARISI
YETENEK X MOTİVASYON
Başarı, çalışan memnuniyetinin ispatıdır.
Motivasyon Yöneticiler için Neden Önemlidir?
*Yöneticinin başarısı, çalışma ekibinin örgütsel amaçlar doğrultu­sunda çalışmalarına; bilgi, yetenek ve güçlerini tam olarak bu doğ­rultuda harcamalarına bağlıdır.

*Motivasyon ile performans çok yakından ilişkilidir. Motive olmayan personelin performans göstermesi beklenmemelidir.

*Örgütteki sistemlerin adil olması
*Çalışanların düşüncelerine saygı
*İşyeri koşullarının iyileştirilmesi
*Sosyal ve kültürel aktiviteler
*Açık iletişim ve duyarlı bir üst yönetim gibi


Motivasyon
insan davranışlarını istenilen doğrultuya yönlendiren, belirli bir amaç için harekete geçiren güçler olarak tanımlanmaktadır.
Motivasyon Asamaları
*İnsanı belli bir hedefe doğru iten bir uyarıcının varlığı

*Bu hedefe varmak için yapılan davranışlar

*Hedefe varmak
Neden bazı kişiler geç saatlere kadar çalışır ve neden bazıları çalışma saatinin bitişi yaklaşırken, iş yerini terk etmek üzere hazırlanmaya başlar?
*Çift-faktör teorisi : Çalışanlar için motive edici ve hijyen faktörler yaklaşık olarak aynı derecede önemlidir.
*Çalışanlar hijyen faktörlerinin banka veya işyerleri tarafından kendilerine daha fazla sağlandığını düşünmektedir
Başarı İhtiyaç Teorisi : Teori açısından ön plana çıkan ihtiyaç başarı ihtiyacıdır , onu ilişki kurma ve güç ihtiyaçları takip etmektedir.
Beklenti Teorisi : Her çalışan için teori çerçevesinde "İşi kaliteli yapma" ve "daha fazla işi bitirme" kriterlerine göre 2 ayrı motivasyon puanı hesaplanmıştır. Bu puana göre puanın yüksek çıkması bu kriterin çalışanı daha çok mutlu ettiği anlamına gelir.
Banka ile ilgili olanlar
*TCMB'nin ülke ekonomisinde oynadığı rol ve saygın bir konumda bulunmasının motivasyonu olumlu yönde etkileyen en önemli faktör olduğu ortaya çıkmıştır.
*Çalışanlar yöneticiler çalışma arkadaşları ve astlar ile olan ilişkilerinin motivasyonları üzerinde büyük etkisi olduğunu vurgulamışlardır.
*insan iliskileri ile ilgili olanlar
is ile ilgili olanlar
*Çalışanlar , işlerinin anlamlı olması başkalarına fayda sağlaması geliştirici olması ve kendilerini tatmin etmesi beklentisi içinde olduklarını belirtmişlerdir.
*Çalışanların diğer beklentisi de işlerini araç gereç ve donanımın yeterli olduğu , uygun fiziksel şartlara sahip(havalandırma , aydınlatma , gürültü, ergonomi vb) bir çalışma ortamı içinde yapabilmektir.
Anketi Özellikleri
* %49 Kadın %50 Erkek %1 cevapsız

*%48 üniversite mezunu %22 yüksek lisans doktora %23 açıköğretim mezunu veya halen okumaya devam etmektedir.
Full transcript