Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sliding hip screw versus gamma nail.

No description
by

Erol Nallayici

on 22 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sliding hip screw versus gamma nail.

Erol G. Nallayici
P: Stabiele en instabiele proximale femur fracturen
I : Gamma nail
C: Dynamic (/Sliding) hip screw
O: Complicaties, operatie duur, mortaliteit, pijn en mobiliteit.
Search
DHS vs γ-nail
Resultaten
PICO
Resultaten
108 artikelen

Selectie:
– Titels
– Publicatiejaar
– Abstract
Doel
Vergelijken cephalocondylaire intramedullaire implanten tegenover de extramedullaire implanten bij volwassenen.
Zoekmethoden
- Cochrane Bone, Joint, Muscle Trauma Group Specialised Register (tot april 2010)
- Cochrane central register of controlled trials
- MEDLINE (1950-maart 2010)
- EMBRASE (1980-maart 2010)
- Niet afgeronde of nog niet gepubliceerde studies:
- WHO international clinical trials registry platform search portal (tot april 2009)
- UK national reseach register archive (tot april 2009)
Studies: alle RCT of quasi RCT met elke vorm van cephalocondylaire intramedullaire nails en extramedullaire imlantaten.

Deelnemers: volwassenen met een extracapsullaire #; stabiel (A1) en instabiel (A2) #.

Interventies: chirurgisch; intramedullair of extramedullair

Follow-up: minstens 6 maanden
Analyse
Selectie: beide auteurs afzonderlijk van elkaar

Data: beide auteurs afzonderlijk van elkaar

Bias: beoordeeld op 11 aspecten van interne en externe validiteit.

Voor subgroep analyse is elk aspect ingedeeld op:
- lage kans op bias
- hoge kans op bias
- onzeker
Economisch aspect
- Hogere kans op fracturen tijdens en na de operatie bij gamma nail.
- Vaker een heroperatie (1 op 50) bij gamma nail.
- Geen verschil in operatie duur, mobiliteit, pijn of mortaliteit.
- Overige complicaties geen significant verschil.
Antwoord op mijn PICO
Conclusie
- DHS is financieel aantrekkelijker.
- DHS doet het minimaal net zo goed.
- Significant verschil in fracturen en operaties.
- Geen verschil in alle andere uitkomsten.

- Weinig onderzoek naar gamma-3.
- Hier in huis meer expertise in gamma nail.
Critical appraisal
+ Grote review; veel patienten
+ Geeft antwoord op mijn PICO
+ Duidelijke opzet en analyse
+ Homogene groep


- Bijna alleen gamma-1 en geen gamma-3
- Geen uitspraak over stabiele en instabiele # (geen subgroep analyse)
- Korte follow-up
- Kwaliteit van leven/functie benen niet onderzocht
- Geen kosten-baten analyse
Inclusie criteria

Heterogeniteit: substantieel indien P <0,10 en I2 > 50%.

Data:
- dichotome uitkomsten: Risk Ratio (RR)
- continue uitkomsten: Mean Differences

Pooling data:
- dichtome uitkomsten: Mantel-Haenszel methode
- continue uitkomsten: Inverse variance
Analyse 2
43 studies geincludeerd
- Gamma nail vs Sliding Hip Screw (SHS): 22 trials (n=3080)

- Intramedullary Hip Screw (IMHS) vs SHS 5 trials (n= 623)
- Proximal Femoral Nail (PFN) vs SHS: 3 trials (n=394)
- Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA) vs SHS: 1 trial (n=121)
- Targon PF nail vs SHS: 1 trial (n=60)
- Long Holland vs SHS: 1 trial (n=190)
- Mini-invasive static intramedullary nail vs SHS: 1 trial (n=60)
- Kuntscher-Y nail vs SHS: 1 trial (n=230)
- Intramedullary nail (overige) vs SHS: 1 trial (n=120)
- Intramedullary nails vs Medoff Sliding Plate (MSP): 1 trial (n=217)
- Gamma plate vs Percutaneus Compression Plate (PCP): 1trial (n=80)
Behandeling volgens AO foundation:
- A1: extra/intramedullair implantaat
- A2: intramedullair implantaat
DHS vs γ-nail
Gem. leeftijd 73-84 jr.
15-40% man
Referenties
1. Parker MJ, Handoll HH. Gamma and other cephalocondylic intramedullary nails versus extramedullary implants for extracapsular hip fractu-res in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Sep 8;(9): CD000093. doi: 10.1002/14651858.CD000093.pub5.
2. http://www.uptodate.com
Prevalentie: 34/100.000 ♂ en 63/100.000 ♀

Risicofactoren: ouderdom, osteoporose, afhankelijkheid in ADL, comorbiditeit, val, etc.

Kliniek: beenverkorting, exorotatie, hematoom, pijn.

Diagnostiek


Indeling:
- VS
- SLAZ / AO

Vroeger: <1960 12 weken bedrust met tractie
Per-/intertrochantere femur #
6 studies
18 studies
20 studies
18 studies
14 studies
12 studies
16 studies
5 studies
5 studies
Fractuur en fixatie complicaties
- Fractuur tijdens de operatie
- Latere fracturen
- Non-union
- Los laten implantaat
- Breken implantaat
- Heroperatie
- Wondinfectie (opp. of diep)
- Wondhematoom
Post-operatieve complicaties
- Drukplekken
- Pneumonie
- Veneuze trombo-embolie
- Duur ziekenhuisopname
- Overige medische complicaties (alles behalve wondinfectie en wondhematoom)
Anatomisch herstel
- Been verkorting (> 2cm)
- Varus deformiteit
- Externe rotatie (> 20 graden)
Eind uitkomsten
- Mortaliteit
- Pijn
- Mobiliteit en gebruik hulpmiddelen
- Terugkeer oude woonsituatie
- Activiteiten dagelijks leven
- Harris Hip Score
Operatie uitkomsten
- Duur operatie (minuten)
- Operatief bloedverlies (in ml)
- Aantal patienten met transfusie
- Duur doorlichting (in sec of min)
Uitkomsten
Fractuur en fixatie complicaties
- Fractuur tijdens de operatie
- Latere fracturen
- Non-union
- Los laten implantaat
- Breken implantaat
- Heroperatie
- Wondinfectie (opp. of diep)
- Wondhematoom
Post-operatieve complicaties
- Drukplekken
- Pneumonie
- Veneuze trombo-embolie
- Duur ziekenhuisopname
- Overige medische complicaties (alles behalve wondinfectie en wondhematoom)
Anatomisch herstel
- Been verkorting (> 2cm)
- Varus deformiteit
- Externe rotatie (> 20 graden)
Eind uitkomsten
- Mortaliteit
- Pijn
- Mobiliteit en gebruik hulpmiddelen
- Terugkeer oude woonsituatie
- Activiteiten dagelijks leven
- Harris Hip Score
Operatie uitkomsten
- Duur operatie (minuten)
- Operatief bloedverlies (in ml)
- Aantal patienten met transfusie
- Duur doorlichting (in sec of min)
Uitkomsten
Stelling
"Voortaan DHS bij stabiele/ A1 fracturen?"
Full transcript