Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

socjo

No description
by

Maciej Chmielarz

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of socjo

Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych
Szpital = instytucja o dużym stopniu zbiurokratyzowania
Biurokracja- wg Maxa Webera, to hierarchiczny układ pozycji urzędowych (o ściśle określonych zasadach zwierzchnictwa i podporządkowania), w którym stosunki społeczne są regulowane w całości przez przepisy wewnętrzne oraz ogólne normy prawa.
Definicja instytucji medycznej
wg Maxa Webera:
Szpital
jest instytucja biurokratyczną, która jest powoływana w celu realizacji bardzo ważnej ze społecznego punktu widzenia wartości, jaką jest ratowanie życia ludzkiego i przywracanie zdrowia.
Funkcje instytucji
Każda instytucja posiada:
• cel, funkcje, zakres spraw, które załatwia
• określone czynności dopuszczalne do załatwienia określonych celów
• środki i urządzenia potrzebne do wykonywania działań (materialne, idealne, symboliczne)
• sankcje, wobec osób, które wykonują czynności zinstytucjonalizowane

Zalety instytucji biurokratycznej:
efektywność
dążenie do precyzji
szybkość
maksymalizowanie zysków w stosunku do zainwestowanych środków
Wady instytucji biurokratycznej:
bezosobowość i dehumanizacja stosunków między jednostkami
uniformizacja kultury
bezbarwność życia
Szpital jako instytucja medyczna
Wyróżnia się następujące funkcje szpitala:

diagnostyczno-terapeutyczną i opiekuńczą, obejmującą usługi lecznicze w określonym środowisku
profilaktyczną zarówno indywidualną jak i środowiskową
naukowo- badawczą
dydaktyczną- przekazywanie studiującym wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu medycyny oraz kształcenie zawodowe.
pielęgnacyjna
rehabilitacyjna
integracja przedstawicieli różnych profesji medycznych i stworzenie z nich zespołu, którego celem jest zapewnienie jak najlepszego leczenia i opieki nad chorym

DYSFUNKCYJNOŚĆ
Dysfunkcjonalność to zakłócenia w realizacji założonych celów instytucji, spowodowane realizacją innych celów.
Wewnętrzna:
Zewnętrzna:
Przyczyny dysfunkconalności:
błędy organizacyjne,
niedobory ekonomiczne,
brak kontroli celów i funkcji
złe przygotowanie przez uczelnie medyczne przyszłych lekarzy
nastawienie młodych ludzi na szybki zysk, a nie na pomoc innym
Podsumowanie
Full transcript