Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Odkrycia Mikołaja Kopernika i Johannes'a Keplera

No description
by

Kamil Rżany

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Odkrycia Mikołaja Kopernika i Johannes'a Keplera

Mikołaj Kopernik
Polski astronom, (ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) W latach 1491-1495 studiował w Krakowie, a następnie we Włoszech (Bolonia, Padwa, Ferrara). Autor dzieła
De revolutionibus orbium coelestium
(O obrotach sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata.
Układ helicentryczny
Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w 1543 r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi, nie została przychylnie przyjęta przez Kościół, a nawet umieszczono ją w 1616 r. w indeksie ksiąg zakazanych.
Kopernikowska wizja wszechświata z De revolutionibus orbium coelestium
Rewolucja Kopernikańska
Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych. Określa się ją mianem "rewolucji kopernikańskiej". Z idei Kopernika wywodzi się późniejsza zasada kosmologiczna, zwana także zasadą kopernikańską, według której część Wszechświata dostępna obserwacjom nie różni się od jego pozostałych części. W wersji uogólnionej przyjmuje się, że żaden punkt we Wszechświecie nie jest wyróżniony.
7 Założeń
Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, obraz Jana Matejki
Wkład Kopernika w rozwój nauki
Mikołaj Kopernik przyczynił się do:
rozpowszechnienia teorii heliocentrycznej (astronomia), pierwszy raz sformułowanej przez Arystarcha z Samos;
sformułowania prawa Kopernika-Greshama (ekonomia);
sformułowania twierdzenia Kopernika (geometria).
Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych.
Heliocentryzm, grafika z dzieła Harmonia Macrocosmica
Odkrycia Kopernika i Keplera
oraz wpływ
na rozwój
fizyki i astronomii

Johannes Kepler
Johannes Kepler (ur. 27 grudnia 1571 w Weil der Stadt, zm. 15 listopada 1630 w Ratyzbonie) – niemiecki matematyk, astronom i astrolog, jedna z czołowych postaci rewolucji naukowej w XVII wieku.
Najbardziej znany jest z nazwanych jego nazwiskiem praw ruchu planet, skodyfikowanych przez późniejszych astronomów na podstawie jego prac Astronomia nova, Harmonices Mundi i Epitome astronomiae Copernicanae.
Dzieło Astronomia Nova z 1609
I Prawo Keplera
Wszystkie planety poruszają się po torach eliptycznych. W jednym z dwóch ognisk (F1) elipsy znajduje się Słońce S.
Dłuższa półoś elipsy ma także sens fizyczny średniej odległości planety od Słońca.

Punkt P, w którym planeta znajduje się najbliżej Słońca, nosi nazwę peryhelium, zaś punkt A położony najdalej od Słońca nazwya się Punkt P, w którym planeta znajduje się od Słońca nazywa się aphelium.
II Prawo Keplera
Promień wodzący planety zakreśla w tych samych odstępach czasu równe pola.

S1 = S2 = S3

t1 = t2 = t
Z II prawa Keplera wynika, że prędkość planety nie jest stała. Jej wartość wzrasta, gdy zbliża się ona do Słońca oraz maleje, gdy oddala się od niego.
III Prawo Keplera
Prawa Keplera obowiązują nie tylko w stosunku do planet w naszym Układzie Słonecznym, ale do każdego satelity obiegającego ciało centralne (np. Księżyc czy sztuczne satelity okrążające Ziemię).
były inspiracją i podstawą rozważań dla Newtona szukającego uniwersalnego prawa rządzącego ruchami ciał na powierzchni Ziemi jak i w kosmosie. W roku 1687 Newton korzystając z wprowadzonych przez siebie trzech zasad dynamiki wyprowadził z trzech praw Keplera wzór na siłę przyciągającą dwa ciała formułując tym samym nowe prawo powszechnego ciążenia. Walnie przyczyniły się więc do rozwoju mechaniki klasycznej.
Prawa Keplera
Stosunek kwadratów okresów dwóch dowolnych planet jest równy stosunkowi sześcianów ich średnich odległości od Słońca.
Diagram geocentrycznej trajektorii Marsa zawierający kilkukrotne wystąpienie retrogradacji. Astronomia nova, Rozdział 1, (1609)
Opracował:

Kamil Rżany 2DL

Żrodła:
www.sciaga.pl
www.wikipedia.pl
www.kopernik.pl

1 . Nie istnieje jeden środek wszystkich kół niebieskich lub sfer .
2 . Środek Ziemi nie jest środkiem Wszechświata , lecz tylko środkiem ciężkości i środkiem sfery księżyca .
3 . Wszystkie sfery obiegają Słońce jako swój środek i dlatego Słońce jest środkiem całego Wszechświata .
4 . Stosunek odległości Ziemi od Słońca do wysokości firmamentu jest znacznie mniejszy od stosunku promienia Ziemi do odległości jej od Słońca , a zatem odległość Ziemi od Słońca jest znikomo mała w porównaniu z wysokością firmamentu.
5 . Jakikolwiek ruch jest dostrzegany na firmamencie , to nie pochodzi z jakiegoś ruchu firmamentu , lecz z ruchu Ziemi . Ziemia wraz z okalającymi ją żywiołami wykonuje pełny obrót dzienny dokoła swych niezmiennych biegunów, podczas gdy firmament i najwyższe niebo pozostają nieruchome.
6 . To , co nam się przedstawia jako ruch Słońca , pochodzi nie z jego ruchu, lecz z ruchu Ziemi i naszej sfery , wraz z którą krążymy dokoła Słońca, podobnie jak jakakolwiek inna planeta . Ziemia ma przeto więcej niż jeden ruch.
7 . Poziomy ruch prosty i wsteczny planet pochodzi nie z ich ruchu , lecz z ruchu Ziemi.
Full transcript