Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uudet elektroniset soittimet ja käyttöliittymät

No description
by

Mikko Myllykoski

on 27 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uudet elektroniset soittimet ja käyttöliittymät

Uudet elektroniset soittimet ja käyttöliittymätElektroninen soitin
ALPHASPHERE*
PUSH*
ARTIPHON
SOUNDPRISM*
ONDES*
DRUMPANTS
HOT HAND*
SEYBOARD RISE
mikko.myllykoski@jyu.fi
Kontrolleri
Äänisynteesi
soitin, joka tuottaa ääntä elektronisesti
Miranda & Wanderley (2006) ja Lyons & Fels (2015)
M
"gestural input"
F1
F2
Perustuen:
M: Mäppäys (mapping)
F1: Ensisijainen palaute (primary feedback)
F2: Toissijainen palaute (secondary feedback)
F (=palaute) on/voi olla:
F1: taktiilinen, kinesteettinen ja visuaalinen
F2: ääni (auditiivinen)
Esimerkki: Artiphon
M: useita erilaisiin soittotekniikoihin perustuvia
F1: taktiilinen, kinesteettinen, visuaalinen
F2: ei tuota itsessään ääntä (MIDI-kontrolleri)
kuva: www.artiphon.com

Uusi elektroninen soitin
/musiikkikäyttöliittymä?
Human/Artistic principles (Cook, P. 2001)
1. Programmability is a curse
2. Smart instruments are often not smart
3. Copying an instrument is dumb, leveraging expert technique is smart
4. Some players have spare bandwidth, some do not
5. Make a piece, not an instrument or controller
6. Instant music, subtlety later
- Mäppäyksen (musical mapping) rooli on keskeinen
- Läpinäkyvyys (transparency): miten selkeä on soittimen inputin ja outputin suhde -> toisinsanoen: kuinka selkeästi esim. soittotekniikka ja eleet suhteutuvat kuultavaan ääneen.
- Ekspressiivisyys
Elektroniset soittimet ja käyttöliittymät musiikkikasvatuksessa
soittotapa ja -tekniikka
ergonomisuus
fyysiset rajoitteet
haastavuus/motivoivuus
soundit/soitinäänet
laatu
monipuolisuus
muokattavuus (myös yhteys
soittotapaan!)
elämyksellisyys
hinta
integraatio oppimisympäristöön (esim. muu musiikkiteknologia)
käyttöönotto/käytettävyys
saavutettavuus
käyttöliittymä
intuitiivisuus, omaksuttavuus
selkeys
musiikin elementtien hahmottaminen
yhteistoiminnallisuus
musiikkikulttuurisidonnaisuus
Näkökulmia: musiikkikasvatus
Blaine. (2005)
"Musical instruments must strike the right balance between
challenge
,
frustration
and
boredom
: devices that are too simple tend not to provide rich experiences, and devices that are too complex alienate the user before their richness can be extracted from them"
Oore, S. (2005)
pedagogiset/oppimista edesauttavat ominaisuudet
Bowers & Archer (2005): "Infra-instruments"=
rajoitettu vuorovaikutus, ekspressiivisyys ja virtuositeetti -> rajoittunut musiikki
"Learning advanced skills on new instruments"
"new-instrument performer must often be the initiator and driver of the
exploration
of the new instrument. The introductory stages are but a small part of it – the true creative journey begins when the
user's own goals and style drive the learning
, and when the basic elements begin to be internalized and built upon.
"Learning to play new musical interfaces is a very different task from designing them"
Savage, J. (2009): pedagogiset/kasvatukselliset vs. geneeriset instrumentit
Opetuskäyttö
Lähteet
Oore, S. (2005), ‘Learning Advanced Skills on New Instruments’, Proceedings of the 2005 International Conference on New Interfaces for Music Expression, Canada, Vancouver, BC.
Blaine, T. (2005), ‘The Convergence of Alternate Controllers and Musical Interfaces in Interactive Entertainment’, Proceedings of the 2005 International Conference on New Interfaces for Music Expression, Canada, Vancouver, BC.
Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.
Opetushallitus (2015). Lukion opetussuunnitelman perusteet (luonnos 22.9.2015).
Myllykoski, M., Tuuri, K., Viirret, E., Louhivuori, J., Peltomaa, A. & Kekäläinen, J. (2015). Prototyping hand-based wearable music education tecnology. In E. Berdahl (Ed), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression, Baton Rouge, LA, USA, May 31- June 3, 2015, pp. 182-183.
Myllykoski et al. (2015)
Place, Lacey & Mitchell (2013)
"NIME": New Interface for Musical Expression
Lyons & Fels (2015)
Lyons & Fels (2014). NIME Conference Primer presentation. Available online: www.kasrl.org/nime_primer_2014.pdf
Cook, P. (2001). Principles For Designing Computer Music Controllers. Proceedings of the 2001 conference on New interfaces for musical expression, 1-4, 2001.
SOUNDPLANE
Savage, J. (2009), ‘Hand2Hand and Dot2Dot: developing instruments for the music classroom,’ Journal of Music, Technology and Education 2: 2+3, pp. 141–157, doi: 10.1386/jmte.2.2-3.141_1
- musisoiminen yksin ja yhdessä: yksinkertaisista vaativiin musiikillisiin toteutuksiin
- elektronisen musiikin esittäminen ja kontrollointi
- musiikin hahmottaminen ja havainnollistaminen
- sointivärin hallinta ja muokkaaminen
- äänisuunnittelu
- säveltäminen ja sovittaminen
- soitinrakennus
- elektronisen ja akustisen musiikin yhdisteleminen

Näkökulmia: musiikkikasvatus
Eriyttäminen?
Mahdollisuus "säätää" elektroninen soitin erilaisille musiikillisille vaativuus- ja tehtävätasoille.

"minor
scale"
Miranda, E. & Wanderley, M. (2006). New digital instruments: control and interaction beyond the keyboard. A-R Editions.
LEAP MOTION
MOTION COMPOSER
MIMU GLOVE
JOUE
BLOCKS
EIGENHARP
Full transcript