Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Finansinio (teisėtumo) audito reikalavimai (valstybės kontro

No description
by

Justina Rasimaviciute

on 11 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Finansinio (teisėtumo) audito reikalavimai (valstybės kontro

Įvadas
Audito tikslai
Pagrindinis audito tikslas - objektyviai įvertinti ir pareikšti nuomonę apie tai, ar kompanijos finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir teisinga finansinę būklę, ar ši atskaitomybė parengta pagal bendruosius apskaitos principus bei galiojančios teisės aktus. Siekdamas įgyvendinti šį tikslą auditorius privalo:
• įvertinti ar finansinė atskaitomybė atitinka jai keliamus reikalavimus
• įvertinti ar pagal teisės aktus yra parengta finansinė atskaitomybė
• pareikšti savo nuomonę apie audituotą finansinę atskaitomybę.
Planvimas
INFORMACIJA APIE AUDITUOJAMA SUBJEKTĄ
• Veikla ir jos ypatumai;
• Taikoma apskaitos sistema;
• Rizika;
• Korupcija ir apgaulė;
• Informacinės sistemos;
• Ankstesnio audito rezultatai;
• Vidaus kontrolė;
• Vidaus auditoriai.

Informacijos reikšmingumas ir rizikos lygis
Planuodamas auditą, auditorius įvertiną faktorius, kurie gali lemti reikšmingą informacijos apie finansinę atskaitomybę iškraipymą. Audito reikšmingumo įvertinimas, siejamas su tam tikrų sąskaitų likučių ir ūkinių operacijų grupėmis, padeda auditoriui spręsti tokius klausimus: kuriuos finansinių ataskaitų laikotarpius tikrinti, kada taikyti audito atranką ir analitines procedūras. Tai leidžia auditoriui pasirinkti tas procedūras, kurias suderinus galima sumažinti audito riziką iki priimtino žemo lygio.
Audito duomenų atranka
Audito duomenų atranka yra vienas iš audito atlikimo būdų. Auditorius, numatęs audito tikslus, planuoja ir atlieka audito testus. Jis naudoja įvairias audito procedūras: stebėjimą, apklausą, įrašų ir dokumentų tikrinimą ir kt. Testais auditorius gali patikrinti visus duomenis arba pasirinkti dalį duomenų ir, remdamasis gautais rezultatais, pareikšti išvadą apie duomenų visumą.
Finansinio (teisėtumo) audito reikalavimai (valstybės kontrolė) - tikslas, planavimas, atlikimas,rezultatų teikimas.
Darbą atliko: Justina Rasimavičiūtė ir Monika Baltunytė, VVA II k. 2 grupė
Auditas yra labai reikšmingas ir svarbus kiekvienam audituojamam subjektui, nes suformuoja jo įvaizdį ir patikimumą visuomenei. Tai yra itin griežtai reglamentuota sritis, kuriai taikomi tarptautiniai reikalavimai (Tarptautiniai audito standartais - TAS). Viena iš dažniausiai sutinkamu audito formų yra finansinis auditas. Šią audito rūšį sudaro keli etapai: nustatomi tikslai, vyksta planavimas, vėliau seka pats audito atlikimas ir galiausiai audito rezultatas yra auditoriaus išvada, kurią pateikus viešai, auditas pasibaigia.
Bendrieji audito tikslai nurodyti Lietuvos Respublikos audito įstatyme ir audito standartuose. 200-ajame tarptautiniame ir 1-ajame nacionaliniame audito standarte "Finansinės atskaitomybės audito tikslai ir bendrieji principai" taip pat formuoja audito tikslus.
REZULTATŲ TEIKIMAS
Auditoriaus išvada yra galutinis audito rezultatas. 8 auditoriaus išvados rekvizitai:
1. Pavadinimas
2. Adresas
3. Įžanginė pastraipa
4. Audito apimties pastraipa
5. Auditoriaus nuomonės pastraipa
6. Auditoriaus išvados data
7. Auditoriaus adresas
8. Auditoriaus parašas

NUOMONĖS TIPAI
1. Teigiama/besąlyginė
2. Besąlyginė su dalyko pabrėžimo pastraipa
3. Sąlyginė
4. Atsisakymas pateikti nuomonę
5. Neigiama


Apibendrintai galima teigti, kad audito tikslai yra keliami norint sužinoti kokiu pagrindu bus atliekamas auditas ir kam jis reikalingas, jame nustatoma pagal kokius kriterijus bus vertinami finansiniai dokumentai ir pan. Planavimo etapas leidžia darbus sudėlioti taip, kad auditas būtų atliktas tinkamai ir laiku. Šis etapas dažnai lemia ir viso audito kokybė, todėl ir yra laikomas vienu svarbiausiu. Kalbant apie patį audito atlikimą, svarbiausia dalis yra visos informacijos atrinkimas, siekiant atskirti, kurie iš surinktų dokumentų yra tinkami ir naudingi, o kurie ne. Būtent pagal šį dokumentų ir informacijos rinkinį galima matyti ar audituojamas subjektas savo finansus tvarko teisingai. Na ir paskutinis etapas yra rezultatų teikimas, šis etapas yra viso atlikto darbo apibendrinimas. Jame auditorius pateikia savo išvada, pasakydamas savo nuomonę apie finansinę atskaitomybė kaip visumą ir ar ji teisingai parodo finansinę būklę, pinigų srautus ir pan.
Visi šie etapai yra neatsiejama gero bei teisingo audito dalis.

Išvados
AUDITO PLANAS
Plano forma, turinys, apimtis ir sudėtingumas priklauso nuo auditoriaus patirties, nuo įmonės dydžio ir jos organizacinės struktūros, audito masto ir sudėtingumo.
AUDITO PROGRAMA
Audito programa – tai sąrašas darbų, kuriuos reikia atlikti audito metu.
Audito programos tikslai:
1) Suplanuoti auditorių ir padėjėjų darbą;
2) Nustatyti procedūrų eiliškumą;
3) Užtikrinti, kad viskas būtų atlikta.

Naudota literatūra
1. Jonas Mackevičius “Audito pradmenys”, 1994
2. Jonas Mackevičius, Daiva Raziūnienė “Auditas. Klausimai, atsakymai, testai”, 2011
3. Juozas Kabašinskas, Irena Toliatienė “Pažintis su auditu”, 1994
4. Vaclovas Lakis “Audito sistema: raida ir problemos”, 2007
5. Lietuvos auditorių rūmai. Tarptautiniai audito standartai. http://lar.lt/www/new/page.php?326
6. Dalia Daujotaitė “Finansinis auditas”, 2006
Full transcript