Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ledelsesstil #5 Case

No description
by

Niels Madsen

on 23 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ledelsesstil #5 Case

TRÆNERUDDANNELSE

LEDELSESSTIL
CASE 2: TRÆNERTYPER OG MOTIVATION
Du er træner for U/11-holdet i din klub, hvor du har ansvaret for førsteholdet. Du overtog holdet i sommeren 2013, fordi de tidligere forældretrænere trak sig, da deres børn ønskede nye udfordringer. Du har planlagt aftenens træning indeholdende opvarmning, basistekniske øvelser, possession-spil og afsluttende spil på større bane. Du vil introducere nye øvelser, som stiller krav til den enkelte spillers evne til at træffe valg og reflektere.
Under træningen bliver du hurtigt opmærksom på Erik og Søren, der ikke udviser den sædvanlige motivation i øvelserne. De ”pjatter” og er ukoncentrerede.
Efter opvarmningen begynder Søren at fokusere og deltage engageret i træningen. Erik er imidlertid stadig ufokuseret og meget passiv i forhold til hans normale adfærd på træningsbanen. Han ”gemmer sig” og undgår i flere tilfælde at modtage bolden, selv om han befinder sig i gode positioner.
Du oplever en stigende irritation over Erik, da han ikke lever op til kravene i de enkelte spil. Han er blandt de dårligste til dagens træning, hvilket er usædvanligt. Du synes, at han ødelægger træningen og udviser manglende respekt over for dig og holdkammeraterne.
Du kalder derfor Erik til side og giver ham en skideballe og slutter af med at sige til ham, at ”hvis ikke du kommer i gang med det samme, kan du lige så godt gå i bad”.
Som udgangspunkt må det siges at være en rigtig dårlig oplevelse at blive sendt i bad af sin træner. For at kunne træffe de rigtige beslutninger, må du som træner først undersøge, hvorfor Eriks adfærd er, som den er. En sådan beslutning træffes som udgangspunkt af en autoritær træner.
Hvilke overvejelser giver denne situation anledning til, herunder?
2. Hvad kan årsagerne til Eriks adfærd være?
a. Kan Erik ikke se noget formål med øvelserne?
Hvis ikke Erik kan forstå meningen med øvelserne, vil han miste sin motivation og han vil opleve træningen som tidsspilde. Hans tanker vil derfor rette sig mod noget andet og mere meningsfyldt, som ikke har noget med fodbold at gøre.
b. Passer øvelsernes sværhedsgrad til Eriks niveau?
Når øvelser bliver for svære for spillerne, er den typiske reaktion at man vil passe på sig selv. Dette kan gøres på forskellige måder: man gemmer sig, opfinder en skade eller bliver generelt passiv i sin adfærd for ikke at udvise svaghed. Hvis der er et stort antal øvelser, som er for svære eller de varer lang tid, kan spilleren blive decideret angst.
c. Oplever Erik, at din feedback som træner er negativ?
Negativ feedback medvirker til at nedbryde spillerens selvtillid og indre motivation. Træneren bør i stedet for den negative feedback, holde sit fokus på en konstruktiv feedback, hvor der lyttes til spillerens oplevelse af øvelsen, og hvor træneren kan give spilleren nogle handlemuligheder som hjælp.
d. Er der noget uden for fodbolden, som bekymrer Erik, og derfor forstyrrer hans træning?
Hvis en spillers tanker er fyldt med bekymringer, vil han have meget svært ved at koncentrere sig om selve fodboldspillet. Der er ikke plads til både bekymringer og opmærksomhed på en øvelse. Det er vigtigt, at træneren er opmærksom på, at andre forhold kan påvirke spillerens koncentration og engagement.
3. Kunne situationen være løst på anden måde, herunder:
En dialog med Erik for at forstå hans adfærd.
a. Straks på banen foran de andre spillere
Hvis træneren vælger at konfrontere spilleren med hans observationer på banen foran de andre spillere, vil det opfattes som en ydmygelse af spilleren. Selv om træneren vælger at tale med spilleren på tomandshånd og de andre spillere dermed ikke kan høre, hvad der bliver talt om, vil det alligevel være uhensigtsmæssigt i den givne situation. Hvis der for alvor er noget i spillerens tilværelse, som præger ham, vil der aldrig være tid til at kunne tale ordentligt om disse ting mellem to øvelser. Endvidere vil spilleren meget let kunne føle sig meget presset, hvis han bliver trukket til side under træning og samtidig vide, at de andre spillere kan følge med på afstand. Lige efter træning kan pulsen være høj på både spilleren og træneren, hvilket er et dårligt udgangspunkt for samtalen, idet høj puls kan forstærke negative følelser. Sandsynligheden for at komme til at sige noget, som parterne vil fortryde bagefter, er derfor for stor.
b. Efter træningen på banen på tomandshånd
Træningsbanen er generelt et sted, hvor der kommer mange andre spillere og trænere, hvorfor det ikke er et hensigtsmæssigt sted at tale om personlige ting. Det er heller ikke sikkert, at spilleren er klar til at tale med træneren allerede på dette tidspunkt.
c. Uden for banen på tomandshånd
Hvis træneren vælger denne løsning, skal han vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at tale med spilleren efter endt træning eller inden næste træning i klubben. Her er det afgørende, hvordan spillerens humør er på det pågældende tidspunkt, hvilket skal holdes op mod trænerens viden om spilleren. For nogle spillere vil det være godt at få talt om tingene inden vedkommende kører hjem, mens det for andre vil have den modsatte effekt - især hvis spilleren er meget følelsesmæssigt påvirket. Sikkert er det dog, at det er en god idè at tale med spilleren på tomandshånd i rolige omgivelser, hvor man ikke bliver forstyrret og hvor der er tid til at snakke tingene igennem. En anden udfordring for træneren kan være, at han altid har en lang række praktiske opgaver at løse efter endt træning, og at det derfor kan være svært at få tid til at gennemføre en ordentlig samtale med spilleren på dette tidspunkt.
4. Efterbehandling
På vej hjem fra træning i din bil, fortæller din søn, som også spiller på holdet, at Erik har været trist i skolen og i omklædningsrummet, fordi hans mormor er blevet indlagt med alvorlig sygdom i løbet af dagen. Han blev hentet på skolen af sin mor først på eftermiddagen og din søn fortæller, at han ikke havde regnet med at se Erik til aftenens træning. Dette giver et nyt perspektiv på situationen, så du skal nu beslutte, hvordan du vil efterbehandle situationen med de nye informationer.
a. Vil du ringe til Erik med det samme?
Det vil være en god idé at tale med Erik om situationen, men familien har sandsynlig brug for at være sammen og støtte hinanden. Eriks afslutning på dagens træning har formodentlig også betydet, at hans lyst til at snakke med sin træner ikke er den største på dette tidspunkt. Da Erik er meget ked af det, vil en samtale over telefonen ydermere være uheldig, fordi træneren ikke har mulighed for at se, hvordan Erik reagerer på de ting, som bliver sagt. Erik er kun U/11-spiller. Kombinationen af spillerens unge alder og situationens alvor betyder, at kontakten bør være mellem træner og forældre.
b. Vil du vente til næste træning for at snakke med Erik?
Det er oplagt, at træneren bruger tid på at tale med Erik næste gang, der er træning i klubben. Der er flere ting, som samtalen bør indeholde: trænerens reaktion ved sidste træning, hvordan træneren kan hjælpe Erik og hvordan Erik kan indgå i træningen. Samtalen skal også bidrage til at styrke - og måske - genskabe relationen mellem træner og spiller. Det er også vigtigt, at træneren giver udtryk for, at han godt kender Eriks situation og at han anerkender, at Erik har det svært.
c. Vil du afvente situationen og se, om Erik eller hans forældre kontakter dig?
Under normale omstændigheder vil dette være det optimale, men i denne situation har træneren skældt spilleren ud og denne har udvist en helt anden adfærd end normalt. Træneren bør derfor kontakte Eriks forældre, når der er gået et par dage. Dette er også for at styrke forældresamarbejde i en sårbar situation for spilleren. Man bør som træner være opmærksom på, at episoden er todelt: dels er der situationen omkring Eriks familie og hans efterfølgende reaktion på dette, således som den kommer til udtryk i fodboldtræningen, og dels er der trænerens reaktion på Eriks deltagelse i træningen.
1. Hvilken trænertype sender normalt spillerne i bad?
Full transcript