Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

blok 2.2 wk 5 AMI

No description
by

CM van der Kruk

on 1 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of blok 2.2 wk 5 AMI


blok 2.2
2015 - 2016

1. In groepjes van 3 voer protocol meten van bloeddruk uit bij elkaar

2. Meet nu hartfrequentie en bloeddruk bij elkaar na fysieke belasting
Noteer de gegevens
Met de klas bespreken
Opdracht

Praktijk week 1
Wandelen
Traplopen
Wandelen met temperatuurverschillen

Bewegen buiten bed

Dynamisch aanspannen grote spiergroepen
staan
Wandelen
Controle mucusklaring en ventilatie


Oefenprogramma in bed

In groepjes van 4 lees protocol pols tellen
Bepaal rust hartfrequentie bij elkaar
Bepaal polsfrequentie na inspanning
Meten Hartfrequentie

Palpeer arterie bij jezelf
In groepjes van 3 palpeer bij elkaar
Ga je nu inspannen en palpeer opnieuw

Wat voel je ?
Wat zijn de verschillen ?

Opdracht
A. Axillaris palperen in de oksel
A.Carotis
Palperen in de Hals
Bloeddruk verstoringen
Doelen:
Het geven van inzicht in de aandoening en de revalidatie
Bevorderen van compliance: inbouwen van activiteiten in ADL
Bevordering van omgaan met klachten: afname van angst voor inspanning
Bevorderen van werkhervatting
Voorlichtingsgesprek

Tibialis Posterior
Achter de mediale malsolus
Femoralis
In de lies
A.Brachialis
2 mogelijkheden:
sulcus bicipitalis
art. cubiti
A. Subclavia
Palperen onder de clavicula
A. Tibialis Anterior palperen ventraal op de tibia

A. Dorsalis Pedis
Op de dorsale zijde van de voet ca. tussen de eerste en tweede metatarsale
Observatie: wat is je algemene indruk vd patiënt? (grauw, alert, volgen ogen?)
Cyanose?:
-centraal: blauwverkleuring lippen
-perifeer:
witte voeten/handen

Hartfrequentie:slagen/min.
Hart ritme: (on)regelmatig?
Bloeddruk: 2x diastolische + 1 systolische druk: 3 >60 (anders niet uit bed)
Oedeem (voeten/handen)
Pulsaties (bij perifeer oedeem mn. A.femoralis + a. dors. pedis)

Onderzoek

Hart Long (1)
Systolische bloeddruk:
Veroorzaakt door linker ventrikel (te laag: insufficiëntie linker ventrikel)

Diastolische bloeddruk:
veroorzaakt door sluiten aorta klep (bij lage diastolische druk kan deze klep “lekken”)
zoutgehalte te hoog / te laag
korotkoff geluiden
normaal waarden
hartslag: 50-100 Bpm
systolic BP: 85-140 mmHG
diastolic Bp: 40-90 mm Hg
respiratory rate 12-20 breaths pm
oxygen saturation >95%
Bron: Hillegass E, 2011
hoor wie klopt daar.....
bloeddruk meten
hartfreqentie
hartritme
polsdruk
palpatie arterien
revalidatie ziekenhuis:
-oefeningen in bed
-bewegen buiten bed
-voorlichting
Blok 6
Hart
week 1 ACS ziekenhuis
week 2 By pass revalidatie centrum
week 3 ritme stoorn. 1e lijn
Long
week 4 COPD ziekenhuis + rev. centrum
week 5 chornische bronchitus
week 6 inspanningsastma
Combi Hart en Long
week 7 COPD panlobulair en decompensatio cordis
week 8 hartfalen en cardiomyopathie
Literatuur...
KNGF richtlijnen hartrevalidatie en chronisch obstructieve longziekten
https://www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/richtlijnen
Hartstichting Richtlijn hartrevalidatie https://www.nvvc.nl/hr
Hillegas, E 2011 "essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy" Elsevier saunders

Dit blok...
Praktijk: laken + handdoek
Lesgeven: Gymkleding (2x met GC)
Praktijk toets: Klinisch redeneren
Inhoudelijk
Bron & meer info:
zie p 3 KNGF richtlijn hartrev. "risico factoren"
en p 7 ínformeren/adviseren
ACS
Stadium 1:
Rust
Ademhalingsoefeningen
Perifeer bewegen
Rechtop zitten

Stadium 2:
op de rand van het bed zitten
Perifeer bewegen
Staan
Op stoel naast bed zitten
Evt een stukje lopen in de kamer
Let op vegetatieve verschijnselen!

Stadium 3:
Lopen
Zelfstandig staan
Stadium 4:
zelfstandig lopen (+staan)

Stadium 5:
Traplopen
Lopen + temp. Verschillen

Stadium 6:
Fietsergometertest (cardioloog)
Advies voor thuis
Revalidatie in het ziekenhuis
Volgende week..
Voorbereiden: inspanningstesten !
onderzoek
denk erom: de manchet niet
langer dan 30 sec. opgepompt
om de arm vd pt laten zitten
accuut infarct medisch: 2 dagen
accuut infarct fysio: tot pt nr huis gaat
subaccuut tot aan start revalidatie
KNGF richtlijnen hartrevalidatie en chronisch obstructieve longziekten
https://www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/richtlijnen
Hartstichting Richtlijn hartrevalidatie https://www.nvvc.nl/hr
Hillegas, E 2011 "essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy" Elsevier saunders
Bronnen:
Bronnen illustraties:
www.google.com/afbeeldingen
www.loesje.nl
rtv noord
www.prezi.com symbols and shapes
Wilmore JH et al. 2008 Inspannings- en sportfysiologie Elsevier
(bron: Marieb E, Hoehn K 2010 Human Anatomy & Physiology p.725 Pearson Benjamin Cummings)
a.radialis
a.ulnaris
(bron: Marieb E, Hoehn K 2010 Human Anatomy & Physiology p.729 Pearson Benjamin Cummings)
(bron: Marieb E, Hoehn K 2010 Human Anatomy & Physiology p.735 Pearson Benjamin Cummings)
Bovenste extremiteit
(bron: Marieb E, Hoehn K 2010 Human Anatomy & Physiology p.667 Pearson Benjamin Cummings)
(bron: www.youtube.com)
(bron: Marieb E, Hoehn K 2010 Human Anatomy & Physiology p.311 Pearson Benjamin Cummings)
(bron: Wilmore JH et al. 2008 p 159)
bron: Wilmore JH et al. 2008 p230
CC by SA, heart by Seyed mostafa zamani)
(CC by SA, bloodpresure monitor by Medisave.uk)
Cardiovasculaire risicofactoren
Beïnvloedbare factoren
• roken
• ongezond voedingspatroon
• (systolische) hypertensie
• body-mass index (BMI ) > 30 kg/m2 of middelomtrek > 102 cm
bij mannen en > 88 cm bij vrouwen
• gestoord lipidenspectrum (hypercholesterolemie en
hyperlipidemie)
• diabetes mellitus type 2
• overmatig alcoholgebruik
• lichamelijke inactiviteit
• gebrek aan sociale steun
• psychische factoren zoals stress, depressie en angst
Niet-beïnvloedbare factoren
• genetische predispositie
• mannelijk geslacht
• leeftijd
Dotteren..
Stent...
Full transcript