Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Deneysel Araştırma Desenleri

No description
by

onur ceran

on 7 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Deneysel Araştırma Desenleri

Deneysel Araştırma
Desenleri

Araştırma deseninin araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacıyla araştırmacı tarafından kasıtlı geliştirilen bir plan olduğu söylenebilir
Deneysel desen araştırmacının kontrolü altında değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini keşfetmek için gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma alanıdır
Bağımlı Değişken
* Neden- Sonuç ilişkisinde "sonuç"tur
* Matematiksel olarak Y=f(X) olarak gösterilir
- Y bağımlı değişkeni temsil eder
* Bağımlı değişken seçiminde dikkat edilecek ilk konu "ölçülebilirliktir".
Bağımsız değişken
* Bağmlı değişken üzerinde etkisi incelenen değişkendir
* Araştırmacının manipüle ettiği değişkendir.
* Matematikteki Y = f(X) eşitliği temel alındığında
- X bağımsız değişkendir
* Neden- Sonuç ilişkisindeki "neden" durumundadır
Kontrol Grubu ve Deney Grubu
Deney grubu; bağımsız değişken uygulanan gruptur
Kontrol grubu; bağımsız değişken uygulanmayan gruptur
Deneme
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni etkilemesi, kontrollü koşullarda sistemli değişimlerin yapılması ve sonuçların izlenmesiyle olur
Bu tanımlamalardan hareketle deneysel araştırma modelinde;

• Bağımlı değişken,
• Bağımsız değişken,
• Kontrol değişkenlerinden oluşan bir düzen vardır

Örneğin;
Giderek artan dozlarda verilen bir ilacın hastalar üzerindeki ekisinin araştırıldığı bir durumda ilaç dozajları bağımsız değişken düzeyleridir.
Onur CERAN
Bir Araştırmanın deneysel olması ve nedensel bir ilişkiden bahsedebilmek için
1- Gruplara yansız atama yapılmış olmalı
Yansız atama, veri toplama işi başlamadan önce bir denek için deneysel koşullardan her birine atanma olasılığının eşitliğini ifade eder. Başka bir deyişle, yansız atamada bir deneğin herhangi bir deneysel koşulda bulunma olasılığı, başka bir deneğin aynı koşulda bulunma olasılığına eşittir
2- Eşleştirme yapılmış olmalı
a. Denekleri eşleştirme; bağımlı değişkenle ilişkili olduğu düşünülen değişkenlere ait değerleri aynı olan denek çiftleri oluşturulur.

b. Grup eşleştirme; ilgili değişkenlere ait grup ortalamaları bakımından denk iki grubun oluşturulmasıdır.

Örneğin;
Bir ilacın etkileri üzerinde yapılan bir araştırmada ilaç verilen grup deney grubu, ilaç verilmeyen grup ise kontrol grubudur.
Deneysel Desenlerin Temel Özellikleri
1) Grupların Karşılaştırılması
2) Bağımsız Değişkenin Manipüle edilmesi
3) Seçisizlik
4) Dışsal Değişkenlerin Kontrolü
Bağımlı değişken ile ilişkisi olan ancak çalışmada etkisi tam olarak test edilemeyecek olan değişkenlerin kontrol edilmesi iç ve dış geçerliliğin artmasına yardımcı olur.

Bazı yöntemler şunlardır:
1) Dışsal değişkeni sabit tutmak
2) Dışsal değişkeni çalışmaya dahil etmek
3) Kovaryans analizi
Deneysel Desen Türleri
Deneysel desenlerin literatürde birçok sınıflandırılması yapılmıştır. Campell ve Stanley'in geliştirdiği denemeye katılan grup sayısı, kontrol önlemleri zaman ve sayısının dikkate alınarak yapıldığı sınıflandırmayı inceleyeceğiz
Genel olarak 3 grupta ele alınacak olup gruplar;
1) Deneme öncesi modeller
2) Gerçek deneme modelleri
3) Yarı deneme modelleridir.
Deneme Öncesi Modeller
Anlatımda kullanılan ifadeler:
G: Grup
R: Grupların oluşturulmasındaki yansızlık.
X: Bağımsız değişken düzeyi
O: Ölçüm, gözlem

Amacı diğer modellerin daha iyi anlaşılmasının sağlanmasıdır
Tek Grup Sontest model
Tek Grup Öntest-Sontest Model
Karşılaştırmalı Eşitlenmemiş Grup Sontest Model
Gerçek Deneme Modelleri
Ortak özellikleri birden çok grup kullanılması ve grupların yansız atama ile oluşturulmasıdır
Öntest-Sontest Kontrol Grubu Model
Sontest Kontrol Gruplu Model
Solomon Dört Grup Modeli
Yarı - Deneme Modelleri
Gerçek deneme modelerinin gerektirdiği kontrollerin sağlanamadığı durumlarda yararlanılır. "Olanın en iyisi" olarak değerlendirilir.
Zaman Dizisi Modeli
Eşit Zaman Örneklemi Modeli
Eşitlenmemiş Kontrol Gruplu Model
Öntest - Sontest Ayrı Örnek Grup Modeli
Rotasyon Modeli
Teşekkür Ederim
Full transcript