Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ TARİHSEL GELİŞİM

No description
by

mehmetc Cetin

on 30 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ TARİHSEL GELİŞİM

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ VE EVRİMİ
İŞLETME TARİHİ İNSAN VE DAVRANIŞ
ÖRNEK
SOCIOLOGY
ANTHROPOLOGY
PERSONEL YÖNETİMİ STRATEJİK IK FARKI
ÖLÇEK EKONOMILERI SCALE ECONOMIES
TC=FC+VC
Toplu Üretim - Mass Production
Sabit maliyetin birim ürün üzerine etkisini azaltır.
Sabit Maliyet (Fix cost) üretime bağlı olmayan maliyettir.
Araba fabrikası açtığımızı düşünelim
GROUP BEHAVIOR
CULTURE
Mehmet Çetin
2016
ENDÜSTRİ DEVRİMİ
HOWTHORNE DENEYLERİ
Arnold, Hugh ve Daniel C. Feldman, Organizational Behavior, Mcgraw-Hill Book Company, New York, 1986.
İNSANİ YAKLAŞIMIN GELİŞİMİNDE ASIL DİNAMİK NEDİR?
1911
1960
1916
1940'lar
19000'ler
1900 Öncesi
BILIMSEL YÖNETIM-SCIENTIFIC MANAGEMENT
Frederick Taylor
Division of Labor - Çalışan sınıflaması
İşte uzmanlaşma -Job Specialization
4 Temel Prensip
- İşin Analizi - Study the job
- Sürekli eğitim
- Yeteneğe göre eşleme
- Performans beklentisinin belirlenmesi


MAX WEBER'S bureaucracy
HENRI FAYOL'UN YÖNETIM ILKELERI
PRE-INDUSTRIALIZATION
Sistematik, Bilimsel ya da metodolojik bir yaklaşım yok
Küçük aile işletmeleri
Toprak ana üretim unsuru
Feodalizm
Ustalık yaklaşımı - Craft based production
Her çalışan her alanda çalışıyor
bazı işlevleri yönetici tarafından gerçekleştiriliyor
ENDÜSTRI DEVRIMI
BİLİMSEL YÖNETİM
Kapital ana ve en önemli üretim aracı
Toplu Üretim -Mass Production
Toplu Tüketim Mass Consumption
Personel Yönetimi (Fonksiyon olarak) - Temin ve denetim
Ustabaşı sınıfı

ELEŞTIRILER
YABANCILAŞMA-ALIENATION
Acımasız ve gayri-insani çalışma koşulları
Sıkıcı işler
İnsana yanlış yaklaşım
HENRY FORD
Üretim bandı
FORD - FORDISM
Alım gücünün artması
Toplu Tüketim -MASS CONSUMPTION
Krediler
Yüksek Denetim
Micromanagement
TEMEL KAVRAMLAR
üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyettir.
Değişken Maliyet (Variable Cost)
TC=FC+VC
Her bir arabayı üretmek için gereken girdi maliyeti ise değişken maliyettir.


Kira, çalışan giderleri, maaş vb. faturalar, ekipman,makineler vb. sabit maliyetleri oluşturur.
Araba üretim tesisi için 10.000.000 TL harcadığımızı düşünelim - Bu bizim sabit maliyetimizdir.
Sadece 1 araba üretirsek
If you need $10.000 for each car for inputs for that specific car
This is your variable cost.
Zarar etmemek için bu arabayı 10.010.000 (10.000.000+10.000) liraya satmamız gerekir.
1.000.000 Araba üretirsek
araba başına sadece 10 TL
sabit maliyet etkisi oluşur
10.000.000/1.000.000 = 10
Değişken maliyet 10.000 olduğuna göre 10.010 TL satış yapabilirsiniz.
Endüstri devriminin altındaki nedenler nedir?
NAsıl oldu da bugün bu kadar çok tüketebiliyoruz?
First T Model was produced Only 12
There were very few people to buy that expensive car
What happened and we now can have more than one car?

Tüketim Toplumu - Tüketim Çağı - ‘’Consumer society’’ ‘’Consumption age’’
– Şimdi Al Sonra Öde - ‘’Buy now pay later’’


ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİ
Adam Smith - Ulusların Zenginliği (1776)
İş bölümü uzmanlaşma
Robert Owen (1771)
Asgari Ücret
Çalışma saatleri
Dinlenme Merkezi

2. Dünya Savaşı
Üretimde büyük değişimler
1943
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan odaklı
İş odaklı
Personel Yönetimi

Operasyonel faaliyet
Danışmanlık hizmeti
Statik bir yapı
Dinamik bir yapı
İnsan maliyet unsuru
İnsan önemli bir girdi
Kalıplar, normlar
Misyon, vizyon ve değerler
Klasik yönetim
Toplam kalite yönetimi
İşte çalışan insan
İşi yönlendiren insan
Limitli
Kapsamlı
Kısa vadeli günlük işler
Uzun vadeli Stratejik Bakış
1. EVRE Örgütsel Davranışa İlişkin Erken Dönem Çalışmaları
Frederick Taylor - Denetim, verimlilik, uzmanlaşma....
Gilbert - iş etüdü - psikolojik altyapı
Cooke - iş ve işçi ilişkileri
Emerson - verimlilik
Henry Ford - Ayda 100 araçtan günde 40 araca
1. EVRE Örgütsel Davranışa İlişkin Erken Dönem Çalışmaları
Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Örgütsel Davranış
Henry Fayol
Max Weber
Hugo Münsterberg
Yönetimde Davranışsal Yaklaşımlar
Mary Parker Follett
Elton Mayo
Fritz J. Roethlisberger
Chester Irving Barnard
Alanın Belirginleşmesi: Yönetimde Modern Yaklaşımlar
Douglas Murray McGregor Teori X- Teori Y
Abraham Harold Maslow - pozitif psk, üst düzey insan ihtiyaçları
Frederick Herzberg - Çift Faktör Kuramı
Rennis Likert - Katılımcı ve demokratik lider - otoriter lider ayrımı
Chester Irving Barnard - sosyal sistem ve işbirliği yönetimi
Örgütsel Davranışın kavramları hep vardı
Mısır Piramitleri
Liderlik - Platon - Konfiçyüs
20. yy ikinci yarısı
Yetersiz yönetim
İsraf
Düzensizlik
Verimsizlik
Performans düşüklüğü
İşten kaytarma
Belirsizlik
Yanlış kararlar
1925
1950
2000
1900
1975
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YAKLAŞIMLAR
Taylor'un gözönüne almadığı veya farkında olmadığı nokta insan davranışlarının çeitliliği, insanın duygu ve düşünceleri, grup düşüncesi, yönetsel davranış ve iş çevresi gibi konular olmuştur.
Örgütsel Davranışa ilişkin Erken Dönem Çalışmaları
Bilimsel Yönetim
Yönetim Süreci
Bürokrasi
Hugo Mustenberg
Örg. Dav. Temellerinin Atıldığı Dönem
Marry P. Follet
Hawthorne
Chester Bernard
Örgütsel Davranış Alanıın Belirginleşmesi
Modern yaklaşımlar
Abraham Maslow
Herzberg
Likert
McGregor
HUGO MUSTANBERG
Performansı etkileyen psikolojik faktörler
İş-kişlik Uyumu
Monotonluk -Yorgunluk

WALTER DILL SCOTT
İşe alım testleri
Atları 10 dk dinlendirmek
Reklamcılık
MARRY PARKER FOLLETT
Çalışanın iş analizine dahil edilmesi
Yetkinin işgörene devri
Denetleyen değil koçluk eden yönetici
Karar vericiler arası çapraz iletişim
Astların lider üzerinde yetki gücü
Güçlendirme, müzakere, çatışma, güç, iletişim
Full transcript