Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oportunitati de finantare pentru mediul privat

No description
by

Comunicare Adr Nord-Vest

on 16 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oportunitati de finantare pentru mediul privat

Oportunitati de finantare pentru mediul privat 2014-2020
Instrumente de comunicare pentru mediul privat
POR 2014-2020
Axa prioritară 2 - IMM
Tipuri de activități
construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente;
implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau proceselor;
promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate;
activităţi specifice procesului de internaţionalizare.
A. Pentru construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale -
Valoare minimă eligibilă -25 000 euro
Valoarea maximă eligibilă acordată - 200 000 euro
B. Pentru crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente
Valoare minimă eligibilă : 200 000 euro
Valoare maximă eligibilă : 7 mil euro (cuantumul valorii maxime eligibile pentru B va depinde și de intensitățile aplicabile în cadrul schemelor de ajutor de stat)
C. Pentru construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor
Valoare eligibilă: 200 000 euro- 1 mil euro
Credit cu grant - 1 mil euro - 5 mil euro
Valorile sunt orienative si vor fi stabilite dupa definitivarea instrumentului financiar aferent.
POR 2014-2020
Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
1.1 Promovarea investițiilor în C&I
Entități juridice constituite care furnizează activităţi de transfer tehnologic - În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 406/2003
Institute Naționale de Cercetare și Dezvoltare, de învăţământ superior, ale academiei, societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, camere de comerţ şi industrie
Tipuri de activități
crearea, modernizarea şi extinderea entităților de ITT, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora;
achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță specializată în afaceri;
crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală;
Vor fi eligibile ITT care-și desfășoară activitatea în domeniile de specializare inteligentă, propuse în SNCDI, precum și în domeniile propuse în documentele regionale de specializare inteligentă (RIS3).
Valoare minimă eligibilă : 100 000 euro
Valoare maximă eligibilă : 3 mil euro
Repartizarea alocărilor financiare orientative, la nivel regional, aferente Programului Operațional Regional 2014 – 2020
AP 1 Promovare transfer tehnologic 25,153 milioane Euro
AP 2 Îmbunătăţirea competitivitatii IMM 81,254 milioane Euro
AXA 2: IMM-uri (Legea 62/2014 privind amendarea și completarea Legii 346/2004 privind stabilirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii); care-și desfășoară activitatea în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri.
Finanţarea incubatoarelor/acceleratoarelor de afaceri se va realiza pe baza unei evaluări inițiale a pieței și a domeniilor economice pentru care este propus proiectul și a unui plan de afaceri care să demonstreze orientarea către nevoile IMM-urilor, durabilitatea investiţiei şi menţinerea investiţiei;
Se va acorda punctaj suplimentar:
incubatoarelor/acceleratoarelor de afaceri specializate la nivel regional, care oferă servicii specializate IMM-urilor care activează în domeniile competitive și/sau de specializare inteligentă;
IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul OT 8 (AP 7);
proiectelor care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul AP 4 POR.
Ce finantare ti se potriveste?
https://www.facebook.com/AgentiadeDezvoltareRegionalaNordVest/app/208195102528120/


comunicare@nord-vest.ro

Va multumim!

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
- cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
“Investiţii în viitorul dumneavoastră”
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Full transcript