Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

From idea to launch - 59590

Available at Prezzip.com From Idea to launch Prezi template describes all the steps you need to take into realization of an idea. Add you content to the steps and you have your plan ready in no time.
by

Your Prezis

on 26 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of From idea to launch - 59590

Pilot Initiatievenmakelaar & Initiatieventafels
Pilot
Eerste Resultaten & Bijstellingen
van een bewoner, ondernemer of organisatie
IDEE
in short
De route van het initiatief
DE FRONTLIJN
DE MAKELAAR
HET DOSSIER
INITIATIEVENTAFEL
ESCALATIEMODEL
FOLLOW UP
OVERDRACHT
We gaan het doen!
Draagvlak & communicatie fase 1
Studio Participatie
Centrale vraag
Actieplan Burgerparticipatie
Actielijn 6: Studio Participatie
Initiatievenmakelaar
Aanleiding
DPZ
OCW
Programma Sociaal Eigenaarschap
Gebaseerd op behoeften van initiatiefnemers
Fase 1: jan - juli 2017
Fase 2: aug - dec 2017

Hoe brengen we complexe initiatieven van bewoners, die een bijdrage leveren aan de sociale en / of fysieke leefbaarheid, maar vastlopen of dreigen vast te lopen in de ambtelijke systeemwereld, tot uitvoering?
Presentaties aan stadsdelen en wijken
Werksessies stadsdeelmedewerkers
Netwerklunch met makelaarsfuncties

Pilot is onderdeel van Studio Participatie
Initiatieventafels vormen activiteit binnen Studio Participatie
Overige bevindingen
Na onvoldoende resultaat tafel:

Opschaling bij alle conflicterende partijen
Tussentijdse inventarisatie mogelijke oplossingsrichting door makelaar
Organisatie tweede tafel met opgeschaalde vertegenwoordigers


behandelt het initiatief bij een verzoek om:
subsidie
vergunning
ruimte in regelgeving
relevant netwerk / samenwerkingspartners
Als de frontlijn vastloopt op:
Conflicterende gemeentelijke belangen
Complexe cofinanciering
Gebrek aan (duidelijk) beleid
Innovatief of experimenteel karakter van het initiatief

Zo compleet mogelijk om een snelle doorlooptijd te garanderen
Onder leiding van de makelaar
Gemandateerde vertegenwoordigers aanwezig
Maximaal 1,5 uur
Initiatiefnemer is eerste 15 minuten aanwezig
JA
In principe
NEE
Goed onderbouwd
HET ANTWOORD
Bij "NEE" krijgt de initiatiefnemer een schriftelijke onderbouwing
Bij "JA" legt makelaar de gemaakte afspraken vast, bewaakt voortgang tot start initiatief en draagt het initiatief dan over aan meest relevante gemeentelijke partner
Makelaar ondersteunt bij:
Eventuele beleidsaanpassingen
Pilotvoorstellen
Samenwerkingsconvenanten etc...

Initiatieventafel
Initiatievenmakelaar
2 onderdelen
De Cijfers
16 aangedragen casussen
3 georganiseerde initiatieventafels:

AED's in openbare ruimte
ADO-Lakers gebouw
Zorghuis Laak
9 casussen ingebracht
7 casussen niet geschikt voor pilot
Bevindingen n.a.v. initiatieventafels
Deelnemers waardeerden de mogelijkheid om met alle betrokkenen bij een casus om tafel te zitten
Aanwezigheid van initiatiefnemer wordt verschillend gewaardeerd
Betrokkenheid van een bestuurder lijkt te zorgen voor makkelijker proces
Twijfels over haalbaarheid om tot oplossing te komen voor een complex probleem in slechts een sessie
Bij betere voorbereiding van alle partijen op de initiatieventafel is het makkelijker om mandaat en resultaat te behalen
Resultaten tafel brengen werk en verantwoordelijkheid mee, tijdens tafel hier al harde afspraken over maken (bijvoorbeeld eigenaarschap / monitoring / evaluatie)
Wat te doen met (semi-) commerciele initiatieven, zoals bijvoorbeeld ondernemers die in de wijk wonen of sociale ondernemingen?
Full transcript