Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mikiel Anton Vassalli

No description
by

Lourdes Attard

on 27 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mikiel Anton Vassalli

Min hu?
Mikiel Anton Vassalli
Għalfejn huwa personaġġ importanti?
Ma nafx min kien qalli
Li Vassalli,
F'kulma jipprova jagħmel
Kien ifalli.
Quddiem il-Kavallieri
Resaq jaqbeż għall-jedd tal-Maltin,
Imma fil-pront xeħtuh il-ħabs
Mal-qattiela u l-ħallelin;
Miċħud mill-Kavallieri
Dar lejn il-Franċiżi għall-ħelsien,
Iżda l-Maltin qamu kontrihom
U reġa' spiċċa l-ħabs ... fejn kien.
Ried li l-kelma t'Alla,
Tasal bil-Malti għand il-Maltin;
Iżda l-knisja daret kontrih u kkundannatu,
U lanqas difna xierqa ma tatu.
Illum l'għaddew is-snin
ma nafx il-ħolma ta' Vassalli
twettqitx fost il-Maltin;
Imma wieħed għaref darba qalli
li l-poplu għadu jgħix s'issa fil-ħabs
kif kien Vassalli.
Trevor Żahra
Għal xiex taħsbu li ħadem?
Għall-ilsien Malti
Missier l-ilsien Malti
F'Malta
dejjem
kien hawn il-Malti?
il-Malti kien il-lingwa uffiċjali?
Min ta' kas il-Malti matul l-istorja?
Ħolom li l-Maltin jiktbu
u jitkellmu bi lsienhom
Mikiel Anton Vassalli
Minn Ħaż-Żebbuġ
Studja Ruma
Ħareġ 2 kotba fuq il-Malti
interessa ruħu fil-politika
arrestawh
eżiljawh
meta xjaħ - reġa' Malta
ħadem mal-Protestanti
miet misħut
Storja
mqallba
mqarba
Pass pass
Twieled Ħaż-Żebbuġ
fil-5 ta' Marzu 1764
beda jikber
beda jagħraf l-importanza tal-Malti
ta' 17-il sena qata' xewqtu
jitgħallem il-qari u l-kitba
iktar ma beda jikber
beda jagħraf l-importanza tal-lingwa Maltija
beda jikteb kunjomu Vassalli flok Vassallo
Qatta' żgħożitu jistudja l-Għarbi
ġewwa l-universita' ta' Ruma
induna kemm il-Malti jixbah l-Għarbi
wara li laħaq professur tal-lingwa Sirjana
ħareġ il-'Grammatika Maltija'
iktar tard ħareġ ukoll dizzjunarju
kiteb ukoll l-alfabet Malti
Myslen
Id-dizzjunarju
Lexicon
wera xewqa
il-knisja tkun għan ta' edukazzjoni
kellha tgħallem u tħarreġ
qari
kitba
valuri nsara
Politika
ikkritika lill-Kavallieri
il-Maltin kien ħaqqhom
sehem fil-gvern
ideat li ħassbu lill-mexxejja
ġie ċċensurat
mgħoddi bħala rivoluzzjonarju
issieħeb mal-Franċiżi
rivoluzzjoni kontra
l-Ordni ta' San Ġwann
pjan falla
deher quddiem tribunal
u weħel il-ħabs
fejn ħarab u mar Salerno
u wara Franza
Napuljun
Il-Franċiżi ħadu l-kontroll
tal-gżejjer Maltin
Mikiel reġa' lura
ġie arrestat mis-suldati Maltin
ikkundannat u eżiljat
1820
Vassalli lura Malta
laħaq Professur tal-Malti
beda jaħdem mal-Protestanti
KBIR
qatt ma tkabbar jew tkessaħ
Xogħol għad-dar
Agħżlu erbgħa minn:
Pietru Pawl Saydon
Ninu Cremona
Mikiel Anton Vassalli
Ġan Franġisk Aġius De Soldanis
Gan Anton Vassallo
Ġuże Aquilina
Ġuże Muscat Azzopardi
Dun Karm Psaila
Ikteb dwar il-kontribut
li taw lill-ilsien Malti
Le
Full transcript