Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fiktion og fakta i nyhedsformidling

No description
by

Sara Brygger

on 30 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fiktion og fakta i nyhedsformidling

Fiktion og fakta i nyhedsformidling
Hvorfor skal I lære om nyhedsformidling?
Fokus: Nyheder og nyhedskriterier
Aktualitet
, dvs. noget der er oppe i tiden. Historien må gerne udspringe af stof som i forvejen cirkulerer i andre medier.
Væsentlighed
, dvs. noget der har grundlæggende betydning eller konsekvens for mange mennesker.
Identifikation
, dvs. noget som læseren kan genkende sig selv i.
Sensation
, dvs. noget der fascinerer eller chokerer.
Konflikt
, dvs. når sager eller personer er på kollisionskurs.
Mediebilledet i dag
Efter at have set dokumentaren
"Page One - inside The New York Times"
(2011) skal I nu i små grupper
diskutere
filmens indhold i en dansk, nutidig kontekst.

Tænk på det som en
kronik
:
- Hvilke problemstillinger arbejder filmen med, som kunne være interessante at diskutere?
- Hvilken holdning har I til denne problemstilling?
- Hvordan kunne I argumentere godt for denne problemstilling?
- Hvordan kan I bruge jeres danskfaglige viden (lektierne, bl.a. til i dag om mediefortællinger)
- Hvilke kilder kunne I bruge som ekspertbelæg (find på nettet - på dansk)
Diskussionen skal publiceres i sammenhængende tekst på bloggen (400 ord)
TV-nyhederne
Vi flytter nu fokus fra at tale om nyheder i den skrevne presse til at behandle dem på tv.

Først ser vi et program, som omhandler tv-nyhedernes struktur og dernæst ser vi et uddrag af 21-nyhederne fra i går.


Lav et nyhedsindslag!
I får nu et modul til at finde den gode nyhedshistorie på Birkerød Gymnasium. I må gerne lade jer inspirere af de nyhedshistorier, som tidligere er publiceret på bloggen.
Lav på baggrund af nyheden et indslag til Birkerød Gymnasiums Dagblads tv-kanal.

Indlægget skal:
- opfylde PKP-modellen.
- opfylde flere nyhedskriterier
- bruge forskellige kildetyper
- vise bevidsthed om faktakoder og filmiske virkemidler
Man må gerne lyve, spille skuespil mm.,
Opgave - skriv en nyhedsartikel!
I skal nu skrive en nyhedsartikel til det fiktive blad "Birkerød Gymnasiums Dagblad".
Den skal omhandle en begivenhed fra hverdagen på skolen, og den må godt være opdigtet.

Man må ikke udstille hinanden, kun positivt!

Den skal skrives i informerende sprog (ikke fortællende) og følge nyhedstrekanten.

I skal tænke over, hvilke nyhedskriterier, som jeres historie følger, men I må ikke fortælle de andre det! - De skal selv analysere sig frem til det.
Opsamling på artikler skrevet hjemme
I bliver sat sammen i grupper à tre - I skal undersøge hinandens tekster samt analysere dem for
1) nyhedskriterier
2) sproget
3) kildetyper

Skriv jeres analyse i indlæggets kommentarfelt.
Flere instruktioner
Uddelegér i gruppen følgende opgaver:
1. Finder baggrundsmateriale om den pågældende
avis' historie
og
avistype
ved bl.a. at bruge siden
http://aiu.dk/mediehandbogen/medier/avisformater

2. Finder en eller flere
informerende
artikler i avisen om Charlie Hebdo

3. Finder en eller flere
opinionsartikler
om Charlie Hebdo.

På baggrund af jeres reseach skal I sammen lave en præsentation på 5-7 minutter om:
a) Hvad der karakteriserer jeres avis
b) Hvad der karakteriserer vinklingen i artiklerne (både information og opinion) - husk eksempler.
c) Fremvis undervejs et foto/billede, der er repræsentativt for avisens billedside.

Brug google slides og del (også artiklerne) med mig! Fremlæggelse i matrixgrupper!
Fremlæggelse af præsentationer
I går i grupper à seks, hvor en repræsentant fra hver avis præsenterer arbejdet.
Afslut fremlæggelsen ved at diskutere, hvilke aviser, der bruger hvilke nyhedskriterier (se lektien hjemme).
Første fokus:
Information og Opinion i de forskellige avistyper
Sæt jer sammen i de tilfældigt inddelte grupper.
I skal arbejde med Charlie Hebdo-sagen i medierne.
I får tildelt hver jeres avis.
A: Ekstra Bladet
B: BT
C: Politiken
D: Berlingske Tidende
E: Information
F: Kristeligt Dagblad

Forløbets formål
Hvad ved I allerede om nyheder og hvordan man analyserer dem?
Forløbets indhold
Journalistikkens genrer (information og opinion)
Traditionel journalistik kontra fortællende journalistik (new journalism)
Nyhedskriterier
Nyhedstrekanten
Fakta- og fiktionskoder i journalistiske tekster.
Begrebsafklaring: Hvad er forskellen på information og opinion?
Husk! Vi bruger ikke kun netavisen, men også infomedia!!
Læs artiklen "Det handler om tis" og
så opsamler vi tavs viden efterfølgende...
Efter fremlæggelsen: Del præsentationerne med hinanden og med mig.
Herudover billed, fascination, eksklusivitet, nærhed, brugbarhed mm.
Læs artiklen "Kvikke unge tabes med karakterkrav" fra søndagens
Politiken (forsiden).
Analyser, hvilke nyhedskriterier, der er på spil, hvilke kilder der anvendes og karakteriser hvilket sprog nyheden formidles med.
Full transcript