Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kajian Kes 2 – Proses Penggubalan Dasar Awam

No description
by

HAZWAN HASNOL

on 3 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kajian Kes 2 – Proses Penggubalan Dasar Awam

Kajian Kes 2 – Proses Penggubalan Dasar Awam
Penggubalan dasar awam yang berkesan dan baik tidak hanya terhad menuntut keperluan bahawa bukan sahaja kerajaan memahami isu dan masalah rakyat.
Namun pada masa ini penglibatan rakyat dan pihak lain dalam memberi pandangan dan memainkan peranan yang sewajarnya diperlukan bagi memastikan kejayaan dasar yang digubal.

Apakah itu Dasar?
“Public Policy is whatever Governments choose to do or not to do” (Thomas R. Dye)

Proses Penggubalan Dasar
Masalah Isu Dasar
Isu-isu
Rasa tidak puas hati rakyat terhadap sesuatu perkara di mana perkara itu merupakan masalah dan sering dipersoalkan.
Peranan Agensi Berkaitan
Kerajaan : terdiri daripada 3 badan, eksekutif, perundangan dan kehakiman.

NGO: Badan bukan kerajaan yang memperjuangkan hak sekiranya tidak disebut di dalam dasar.

Rakyat: menyuarakan pandangan, cadangan, komen, persepsi dan pertimbangan terhadap dasar yang dibuat kerajaan.

Pihak kepentingan lain: Pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung seperti GLC.
Isu + Masalah
Tindakan yang mempunyai tujuan tertentu oleh kerajaan yang mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat dan akan mempengaruhi masyarakat semasa.
Sesuatu dasar kerajaan adalah pengisytiharan hasrat dan nilai kerajaan terhadap sesuatu fenomena, perkara, isu, keadaan atau masalah di dalam masyarakat.
Fungsi Dasar
Menyediakan tindakan yang sesuai bagi kerajaan untuk menyelesaikan masalah.

Membantu negara mencapai keselamatan negara.

Perpaduan dan kestabilan negara

Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat.
Dasar dibentuk daripada masalah dan isu yang berlaku di dalam masyarakat.
Dasar digubal melalui 4 proses:
DASAR
Contoh: Isu kemiskinan petani membuka jalan kepada pembentukan Dasar Pertanian Negara.
Keberkesanan bergantung kepada kebolehan perancangan yang teliti.
Penutup
Undang- undang: Akta Keganasan Rumah Tangga;
Akta Kanak-kanak 2001
Rancangan: HAWA
Program Masyarakat Penyayang
Dasar Wanita Negara
Projek :
Hari Wanita Sedunia
Cabaran dan risiko
Masa dan sumber
Ekspektasi yang tinggi
Menimbulkan konflik
Risiko politik
Kelebihan
Maklumat mencukupi
Kesaksamaan dasar
Ketelusan dan akauntabiliti
Semangat pemilikan bersama
Kepakaran pegawai kerajaan
Pemahaman yang sama

Tiga kumpulan dasar utama yang dilaksanakan kerajaan.
1. Ekonomi Negara
2. Sosial dan etika kerja
3. Hubungan luar negara

Dasar tersebut disokong dan dilaksanakan melalui beberapa bentuk dasar iaitu: Undang-undang, Rancangan, Program dan Projek.
Halangan
Cadangan
Membuat SWOT analysis terhadap dasar sebelum dilaksanakan.

Plan-Do-Check & Act

Membuat kajian menyeluruh tentang sesuatu dasar

Berfikir seperti rakyat
Tekanan dari masyarakat awam
Pertukaran tampuk kepimpinan
Penggubalan dasar yang tidak mengambil kira keperluan golongan sasar
Dasar yang menghasilkan impak negatif atau tidak seimbang kepada golongan sasar
Dasar yang tidak difahami sepenuhnya atau salah faham oleh rakyat
Kumpulan 12
Asaeelawati Bt Yusof
Hazwan Bin Hasnol
Nurul Izzati Binti Mohd Zawawi
Safwan Bin Ahmad Pauzi
Siti Farsha Murni Binti Izami
Syarifah Dina Asma Binti Razmi
Vinson Bin Embaran
Wan Nurhazwani Binti Wan Yusoff

Penglibatan Kerajaan dan
stakeholder
dalam merekabentuk dasar.
Isu sosio-ekonomi rakyat menjadi tujuan utama pembentukan dasar


proses penggubalan dasar memakan masa yang panjang


pelbagai peringkat rangkakerja, sistem birokrasi


dipengaruhi oleh aktor-aktor tertentu seperti sikap pemimpin, keadaan persekitaran, kumpulan berkepentingan, perkembangan antarabangsa.
Soal Jawab
Policy Cycle
Policy Identification / Agenda setting
Policy Formulation
Policy Implementation
Policy Evaluation
Full transcript