Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Architektura na przestrzeni wieków

No description
by

Katarzyna Józiak

on 20 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Architektura na przestrzeni wieków

STAROŻYTNOŚĆ
RENESANS
XIX
ŚREDNIOWIECZE
BAROK
Architektura na przestrzeni wieków
ARCHITEKTURA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA
Była związana z
rozpowszechnianiem się chrześcijaństwa
, miała szansę rozwoju dopiero po ukazaniu się Edyktu mediolańskiego w 313 roku.
BIZANCJUM
Sztuka bizantyjska była
oficjalną
sztuką
Kościoła Prawosławnego
, stąd architektura bizantyjska związana była głównie z budowlami
sakralnymi
ARCHITEKTURA RENESANSU
Architekturę renesansu cechowało
uproszczenie konstrukcyjne
. Wszystkie elementy konstrukcyjne cechowała niezwykła
prostota
.
Stosowano sklepienia kolebkowe, żaglaste, rzadko krzyżowe. W dekoracjach odwoływano się do porządków
klasycznych
.
ARCHITEKTURA BAROKU
Barok opiera się na elementach architektury
klasycznej
, jednak wprowadzając wrażenie
ruchu
i
niepokoju
. Kompozycje są
dynamiczne
, ukształtowane
teatralnie
. Wrażenie wzbudza także
monumentalizm
budowli
Klasycyzm wzoruje się na formach architektonicznych
starożytnego

Rzymu
i
Grecji
. Rozwinął się w połowie XVIII wieku jako
reakcja
na formalny
przepych
architektury baroku.
Przykłady starożytnych pism
PISMO KLINOWE
wykształciło się w
Mezopotamii
pisano, wyżłobiając znaki w
tabliczkach
z miękkiej gliny
rylcem
wykonanym z trzciny lub kości.
HIEROGLIFY
stworzone przez Egipcjan
miały charakter obrazowy, co oznaczało, iż jeden znak odpowiadał jednemu wyrazowi.
nie były dostępne dla przeciętnego obywatela
PISMO W CHINACH
było to pismo ideograficzno-fonetyczne
wywodzące się z pisma obrazkowego
stopniowo elementy piktograficzne całkowicie zaginęły

Rękopis z Altany Orchidei stworzony przez Wang Xizhi
PISMO W GRECJI
pismo linearne A
pismo linearne B
w przeciwieństwie do pisma linearnego B pismo A nie zostało jeszcze odszyfrowane
Dzięki znajomości pisma linearnego B możliwe stało się odczytanie m. in. "Illiady" Homera.
STYL GOTYCKI I ROMAŃSKI
STYL ROMAŃSKI
STYL GOTYCKI
Kościoły budowano najczęściej z
kamienia o różnym stopniu obróbki.
Pod koniec XII wieku pojawiła się
cegła,
układana zazwyczaj w charakterystycznym dla tego stylu

wiązaniu zwanym
wendyjskim
.
Budynki często przypominają kształtem
figury geometryczne.
Budynki w stylu romańskim to budynki złożone z prostych brył o
surowym
,
ciężkim
i
monumentalnym
charakterze. Grube mury i wąskie otwory okienne i drzwiowe, masywne wieże, podkreślają obronność założeń.
Kościół pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie


Rotunda św.Gotarda w Strzelinie
Kościół św. Andrzeja w Krakowie


Styl gotycki był przede wszystkim stylem
sakralnym
, toteż jedną z podstawowych cech sztuki gotyckiej był
uniwersalizm
widoczny w obowiązującej wykładni podstawowych
prawd wiary.
Realizował ją język artystyczny operujący symbolem, alegorią, schematem i typem ikonograficznym.
Budynki w stylu gotyckim odznaczały się
lekkością
w stosunku do budowli romańskich.
Miały
wiele okien
, wypełnianych zazwyczaj
witrażami
,
strzeliste

wieże
, bogato zdobione portale.

Cechami charakterystycznymi dla architektury gotyckiej jest m. in. stosowanie
łuku ostrego
i sklepienia krzyżowo-żebrowego.
Kościół Mariacki w Krakowie
Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja we Wrocławiu
Brama Opatowska w Sandomierzu
EGIPT
Sztuka pomagała w utrzymaniu i utrwalaniu ustalonego
porządku społecznego
.
MEZOPOTAMIA
SZTUKA
EGEJSKA
GRECJA
RZYM
Sztuka rzymska w dużym stopniu
korzysta
z dokonań
Greków
.
W dzisiejszych czasach jest
źródłem
do
poznania

historii
Egiptu.
W architekturze i sztuce obowiązywał ścisły
kanon,
pełniła funkcję
służebną
wobec
władców
i
religii
.
W budownictwie monumentalnym dominował
wapień
,
piaskowiec
, alabaster,
granit
i bazalt.
Piramida Dżesera w Sakkarze
Wielki Sfinks i piramida Chefrena
Świątynia Hatszepsut
SZTUKA
SUMERYJSKA I AKADYJSKA
Architektura nabierała monumentalizmu - pojawiały się pierwsze świątynie stojące na platformach metrowej wysokości, które rozwinęły się w
zigguraty
.
Ziggurat w Ur
SZTUKA BABILOŃSKA
Ruiny pałacu Zimri-Lima w Mari
Brama Isztar
SZTUKA
ASYRYJSKA
Rekonstrukcja wyglądu bramy Pałacu w Dur-Szarrukin
SZTUKA KRETEŃSKA
Przez cały okres rozwoju sztuka kreteńska pozostawała na usługach dworu oraz kultu religijnego.
Sztuka kreteńska należy do okresu rozwoju kultur egejskich
Ruiny pałacu w Knossos
Ruiny pałacu w Fajstos
SZTUKA
MYKEŃSKA
Najważniejszym elementem rozwoju było pobudowanie
obronnych twierdz
zwanych obecnie cytadelami. Były one
ośrodkami władzy
i centralnymi ośrodkami
rozwoju sztuki
.
Lwia Brama w Mykenach
Skarbiec Atreusza
OKRES
ARCHAICZNY
OKRES HELLENISTYCZNY
Na architekturę w tym okresie znaczne piętno odbiły wpływy
orientalne
- zamiłowanie do
bogactwa
i
przepychu
OKRES
KLASYCZNY
Obowiązywał kanon -
symetria
, architektoniczny
ład
, regularność i logika.
Pod koniec VII wieku p.n.e., wraz z upowszechnieniem kamienia jako budulca,
świątynie
przybierały coraz
bardziej monumentalne r
ozmiary.
Wykształciły się style zwane porządkiem
doryckim

i porządkiem
jońskim
.
Świątynie
greckie wznoszone z
kamienia
stawiano na kamiennej, trójstopniowej podbudowie, kryto je
dwuspadowym

dachem
, fasadę zamykano
ozdobnym

tympanonem
.
W zabudowie miast wykształciła się
agora.
Świątynia Artemidy w Efezie
Praktykowano
łączenie porządków
doryckiego i jońskiego - jak np. w przypadku Propylej na Akropolu
Powstawały budowle na planie kolistym - tzw.
tolosy
, znane od VIII w. p.n.e
Propyleje na Akropolu
Partenon na Akropolu
Świątynia Zeusa Olimpijskiego
Nastąpił
rozkwit urbanistyki
, stawiano
monumentalne
budowle
publiczne
i
sakralne
.
Charakterystycznymi cechami tego okresu była
osiowość
,
symetria
oraz
wielokondygnacyjność
.
Wielki Ołtarz Zeusa
Wieża Wiatrów
Dorycka świątynia Hefajstosa w Atenach
W architekturze dąży się do jeszcze
większego

monumentalizmu
, dzięki cegłom i cementowi powstają
bardziej skomplikowane
bryły budowli i formy architektoniczne.
Powstają wspaniałe
świątynie
,
amfiteatry
oraz
akwedukty
.
Panteon
Koloseum
Był to czas
budowania kościołów
i dostosywania budynków do obiektów sakralnych.
Bazylika św. Piotra na Watykanie
Bazylika św. Witalisa w Rawennie
Mauzoleum Konstancji
Zasadniczą cechą architektury bizantyjskiej jest skłonność do
przepychu i bogactwa
dekoracji oraz dominujące we wszelkim zdobnictwie
tematy sakralne,
a zwłaszcza
wizerunki Chrystusa
.
Haga Sofia
Haga Sofia
Krzywa Wieża w Pizie
Katedra w Santiago de Compostela
Kościół Najświętszej Marii Panny na Kapitolu w Kolonii
Brama Holsztyńska
Katedra Notre-Dame w Paryżu
Katedra w Salisbury
Zamek w Malborku
Pałac Papieski w Awinionie
POLSKA
Kaplica Zygmuntowska na Wawelu
Dwór Artusa w Gdańsku
Zamek w Ogrodzieńcu
EUROPA
Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji
Palazzo Medici we Florencji
Kościół Santa Maria della Salute
w Wenecji
Pałac Zimowy
Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie
ARCHITEKTURA KLASYCYSTYCZNA
KLASYCYZM
Belweder w Warszawie
Szkocka Akademia Królewska w Edynburgu
HISTORYZM
NEOROMANIZM
Zamek Cesarski w Poznaniu
NEOGOTYK
Kościół św. Józefa w Krakowie
NEORENESANS
Ring wiedeński
NEOBAROK
Pałac Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie
EKLEKTYZM
kierunek polegający na
łączeniu
w
jednej budowli
w sposób swobodny, często niezgodnych ze sobą
elementów
wybranych z
różnych

stylów architektonicznych.
nurt w architekturze światowej, polegający na
naśladownictwie
stylistyki
minionych

epok
.
Kierunek
nietwórczy
, polegający na
zaniechaniu
dążenia do stworzenia nowego stylu na rzecz
naśladowania
przeszłych wielkich stylów w sztuce i architekturze.
Baszta Rybacka w Budapeszcie
Strawberry Hill
Ratusz w Bielsku-Białej
Opera Garnier
Hotel New York Palace
w Budapeszcie
STYL
NEOMAURETAŃSKI
Powstał na fali
romantycznego
zainteresowania
Orientem
.
Wielka Synagoga w Budapeszcie
STYL
ARKADOWY
Kościół Trójcy Świętej w Toruniu
Kościół św. Ludwika w Monachium
SZKOŁA CHICAGOWSKA
W architekturze określenie
wczesnomodernistycznych
trendów w twórczości architektów działających w Chicago.

Charakterystycznymi cechami wznoszonych przez szkołę chicagowską budynków były
kubiczna bryła z płaskim dachem
,
stalowa
struktura,
widoczna
w podziale
elewacji
oraz obszerne
przeszklenia
.
SECESJA
Secesja była rezultatem poszukiwań
wyzwolenia
formy budynku z czystego naśladownictwa dawnych epok (historyzmu) i
wytworzenia

nowego

stylu
.
Hackesche Höfe w Berlinie
Casa Milà w Barcelonie
Kamienica Pod Żabami w Bielsku-Białej
Bibliografia:
pl.wikipedia.org
http://oarchitekturze.republika.pl/
konflikty.pl
http://architektura.epoki-literackie.cba.pl
Katarzyna Józiak
3GN
Full transcript