Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sovietu propaganda

No description
by

Ignas Krikštaponis

on 16 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sovietu propaganda

Sovietų propaganda

Marksizmas,
jo kūrėjai
Temos
Pagrindinis propagandos
tikslas
Sovietų propagandos
struktūra
Sovietinė
propaganda
vaikams
Ignas Krikštaponis, Gailė Bardijevskytė, Gabrielė Kramiliūtė
2c KTUG
N. Bucharino
techninė
propaganda
Kurti
sovietinį
žmogų
Pagrindinis
tikslas
Mobilizuoti jį
partijos keliamiems
tikslams
įgyvendinti
Kurti jo
sąmoningumą
ir elgesį
Susidedanti iš nekintančių elementų (K. Markso, V. Lenino raštų) ir kintančių elementų (partijos suvažiavimų sprendimų)
Plėtojo mokyklos, bibliotekos, knygų leidyklos, muziejai ir archyvai.
,,Filosofai tik įvairiai aiškino pasaulį, bet uždavinys yra jį pakeisti‘‘
Ilgalaikės propagandos nesuvokimas, netaikymas, buvo laikomas primityvizmo požymiu, o negebėjimas įgyvendinti partijos primestų uždavinių - kenkėjišką veiklą.
Ilgalaikė propaganda
Sovietinės propagandos struktūra
Ilgalaikė propaganda
Kelerių metų trukmės propagandinės kompanijos
Mikropropaganda
Tezės apie Feuerbachą
Rėmėsi CK bei partijos vadovų sprendimais ir buvo politiškai susietos su laikmečio problemomis (kolektyvizacijos, industrializacijos).
Teigiamos ir neigiamos.
Propagandinės kampanijos turėjo būti visada suderintos su ilgalaike propaganda.
Daugiausiai organizavo laikraščiai, radijas, vėliau televizija.
Kelerių metų trukmės propagandinės kompanijos
· Nukreipta veikti konkretaus žmogaus
buitį, jo kasdieninį gyvenimą.
Mikropropaganda
· Ši sovietinė propaganda padarė išvadą, kad toks pakeitimas turėtų vykti kiek galima anksčiau, pradedant darželiais ir mokyklomis.
· Svarbus tikslas - žmogaus
tapatybės pakeitimas.
Karlas Marxas
Sovietinė propaganda
vaikams
Marksizmo kūrėjai
Friedrich Engels
· Įtikinėjimas animacija bei vaikiškomis knygomis
1820 - 1895
1818 - 1883
· Popamokinė veikla: buriamos draugijos, vaikų ir
paauglių sąjūdžiai
Gimęs Prūsijos Karalystėje. Filosofas, politikos ekonomistas, politikos žurnalistas. Berlyne studijavo teisę, filosofiją, istoriją.
Animacijos rūšys:
· Tiesioginė
· Transformuota
· Kritiška
Gimęs Vokietijoje. vokiečių socialistas, politinis veikėjas bei filosofas.Bremene studijavo istoriją, filosofiją, literatūrą.
Marksizmas
Tai filosofija ir pasaulėžiūra
Marksizmas-leninizmas
V. I. Lenino sukurta nauja marksizmo forma.
Pirmasis iš teigiamų personažų
buvo mažasis
Volodia Uljanovas
Taip pat buvo svarbus
Arkadijaus Gaidaro sukurtas
Timūro paveikslas.
Pionieriai – Tarybų Rusijoje
sukurta, vaikų
nuo 10 iki 15 metų,
organizacija.
1. Sparti elektrifikacijos plėtra.
2. Spartus vidaus degimo variklių taikymas pramonėje.
3. Žemės ūkio mechanizacija.
4. Naujieji metalai ir lydiniai.
5. Chemija industrijai ir žemės ūkiui.
6. Gamybos mechanizacija ir automatizacija.
7. Transporto elektrifikacija.
8. Automobilių gamyba.
9. Aerogamyba.
10. Telefoninio ryšio, radijo, kino plėtra.
Techninės raidos kryptys
Sovietų Sąjungos propagandos lyderis ir vienas iš pradininkų.
Propagandos užduotis - garantuoti, kad visi suprastų, kaip techninė raida lemia visuomenės raidą.
N. Bucharino techninė propaganda
Išvados

· Sovietinė propaganda siekė sukurti tokį žmogų, kuris būtų pavaldus valdžiai.
· Propaganda buvo skirta net ir patiems mažiausiems vaikams, siekiant užauginti asmenis, visiškai pavaldžius tai struktūrai.
Ačiū

dėmesį.
Full transcript