Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uzaktan Algılamada Veri ve Görüntü Özellikleri

No description
by

gülsüm taşel

on 14 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uzaktan Algılamada Veri ve Görüntü Özellikleri

Bir görüntü sürekli tonlaması olan bir sayısal fotoğraftır
􀂙 Mono bir sayısal görüntü iki boyutlu tonlamalara karşılık gelen sayısal ifadelerdenoluşan matristir.
􀂙 Görüntünün her hücresi (matrisin elemanları) yerdeki ortalama yansımayı veren bir parlaklık değerine sahiptir.

�Sayısal görüntülerdeki parlaklık değerleri: 0 ile 255 arasındadır.
􀁺 Parlaklık değerlerinin aralığı görsel algılamada ayrıntıların görülebilmesi bakımından önemlidir.
Uzaktan Algılamada Veri ve Görüntü Özellikleri
Uzaktan Algılamada Veri
UA Verisinin Temel Özellikleri
Bir UA görüntüsünün 4 temel çözünürlüğü vardır:
􀁺

Mekansal çozünürlük
(geometrik olarak ayırt edilebilecek en küçük obje boyutudur, Instantaneous Field Of View)
􀁺
S
pektral çözünürlük
(
verideki spektralband sayısı ve band genişlikleri)
􀁺
Radyometrik çözünürlük
(verinin parlaklık değerlerindeki ayrıntı )
􀁺
Zamansal çözünürlük
(görüntünün toplanma sıklığı)
Kaynak:http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/handbook/handbook_htmls/chapter6/c
hapter6.html
Mekansal Çözünürlük
Spekral Çözünürlük
Radyometrik Çözünürlük
Zamansal Çözünürlük : Uydunun takip ettiği yörünge ile ilişkilidir. İki çesit yörünge vardır:
􀁺 *Yer‐sabit yörünge
􀁺 *Kutba‐yakın yörünge

Uyduların her zaman yerin aynı kısmını gören yörüngesine yer‐sabit yörünge denir.
Bunlar genellikle haberleşme ve meteoroloji amaçlı uydularda görülür.
Uydunun dünyanın kuzey‐güney ekseninde dünyanın dönüşü(batı‐doğu) ile birlikte bir yörünge izlemesine kutba‐yakın yörünge denir.
Kutba yakın bölgelerde uydular ekvatora yakın olanlara göre daha çok görüntüleme alanına sahip olduklarından daha sık görüntü elde edilir.
Zamansal Çözünürlük
Uzaktan Algılamada Veri Türleri
1. Grafik ve Grafik Olmayan Veriler
2. Farklı Yapıya Sahip Olan Grafik Veriler
3. Aynı Yapıya Sahip Olan Grafik Veriler
* Birden Fazla Algılayıcı Tarafından Algılanan Veriler
*Farklı Zamanlarda Algılanan Veriler
Grafik ve Grafik Olmayan Veriler
Grafik veriler, yeryüzü özelliklerini grafik olarak ifade eden, şekil tanımlayan verilerdir. Uydular tarafından
elde edilen görüntüler veya sayısallaştırma ile elde edilen kıyı çizgisine ait vektör veriler, grafik verilere birer örnektirler.
• Grafik olmayan veriler ise öznitelik bilgilerini içeren
sözel verilerdir. Meteorolojik veriler, bu tip verilere örnek gösterilebilir.
Birden Fazla Algılayıcı Tarafından Algılanan Veriler
Birden fazla algılayıcı tarafından algılanan görüntü verilerinin birleştirilmesiyle çalışmanın amacına yönelik olarak birçok bilgi elde edilebilir. Literatürde
“Multisensor Image Merging” olarak adlandırılan bu yaklaşımda, IHS (Intensity-Hue-Saturation) dönüşümü, Wavelength dönüşümü, Brovey dönüşümü, Ana
Bileşenler Dönüşümü (PCA-Pricipal Component Analysis) gibi farklı teknikler kullanılmaktadır.
Yöntemin amacı, yüksek uzaysal çözünürlüğe sahip
olan pankromatik görüntüler ile düşük çözünürlüğe sahip çok spektrumlu görüntü verileri kullanarak, yüksek çözünürlüklü ve çok spektrumlu görüntü verisi elde etmektir
Farklı Zamanlarda Algılanan Veriler
• Farklı zamanlarda algılanan veriler, uzaktan algılama çalışmalarında farklı amaçlarla ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, aynı bölgeye
ait farklı zamanlarda algılanmış görüntülerin, görsel yorumlama amacıyla basitçe birleştirilmesi tekniğidir. Bu şekilde oluşturulan birleştirilmiş görüntüde oluşan
renk farklılıkları, zamansal değişimin belirlenmesi açısından önemli bilgiler içerir. Bu tekniğin uygulanmasında kullanılan verilerin (radar-optik veri gibi) farklı algılayıcılara ait olması, çalışma sonuçlarını olumlu yönde etkilemektedir.Diğer yandan farklı zamanlarda algılanan verilerin en çok kullanıldığı uygulama, değişim analizidir.
Uzaktan Algılamada Görüntü Tipleri
Elektromanyetik tayfın UV, görünen ve yakın ınfrared bölgelerinden, fiziki bir temas olmaksızın algılanan görüntüler; fotografik veya sayısal ortamlara kaydedilir. Bu kayıt ortamlarına dayanarak görüntüler, “Hava Fotoğrafları” ve “Çok Bantlı Görüntüler olarak adlandırılan 2 tipe ayrılırlar.

(1) HAVA FOTOĞRAFÇILIĞINDA KULLANILAN FİLMLER
a) SİYAH BEYAZ FİLMLER:
Siyah beyaz fotoğraflar, pankromatik veya ınfrared’e hassas filmler tarafından sağlanmaktadır. Hava fotoğrafçılığında çok yaygın olarak kullanılan bu filmler, elektromanyetik tayfın Ultraviole (UV), görünen bölgelerine hassas olup buradaki hedefleri kaydetmektedir.

NORMAL RENKLİ FİLMLER:
Normal renkli filmler, gözümüzün tabiatta gördüğü renkleri aynen gösterirler. Gerek normal renkli, gerekse de infrared renkli filmlerin emülsiyonu, ışığın farklı aralıklarına hassas olan 3 katmanı içermektedir. Normal renkli filmler, elektromanyetik tayfın görünen bölgesindeki kırmızı, yeşil ve mavi renklere hassastır
INFRARED RENKLİ FİLMLER:
Renkli ınfrared filmler, görünen bölgedeki kırmızı ve yeşil renkler ile yakın ınfrared dalga uzunluklarına hassastır. Bu filmler, ınfrared görüntülerin daha net görünmesini sağlamak için mavi ve UV dalga uzunluğuna yönelik filitreye sahiptir.

Multispectral sensörler 70’den biraz daha fazla bandı içerecek tarzda dizayn edilmişlerdir. Halihazırda bu sensörler on banddan biraz daha azına sahiptir. Örneğin Landsat Tematic Mapper (TM) sensörü 7 bandı içermektedir. Hedefin özelliğine göre bu bandların tamamı veya bazıları seçilerek algılama yapılır.
Çok bandlı görüntüler; yakın ınfrared (NIR), kısa ınfrared (SWIR), orta ınfrared (MWIR) ve uzun ınfrared (LWIR) dalga uzunluklarında, insan gözünün göremediği özellikleri içerirler ve onların ayırt edilmesine olanak sağlarlar. Karışık toprak çeşitleri, bitkiler ve su gibi özellikler emme yaptıklarından, ınfrared bandlarda kolayca tesbit edilirler. Araç, uçak, ısınan baraka ve endüstriyel tesisler gibi ısı yayan hedefler uzun infrared bandda yapılacak bir algılama ile ortaya çıkarılabilir. Uçağın veya uydunun yerden olan yükseklikleri bu algılamada sorun teşkil etmemektedir.

HYPERSPECTRAL VE ULTRASPECTRAL GÖRÜNTÜLER:
Hyperspectral sensörler, tayfsal bandın yüzlercesinde veri toplamaktadır. Binlerce çok dar bandı içeren Ultraspectral görüntüler, araştırma ve geliştirme maksatları için kullanılmaktadır. Çok büyük seviyedeki bu tayfsal hassasiyet, özel materyalin tanınması ile aerosol, gaz zerreleri ve akışkanların bileşiminin analiz edilmesini sağlamaktadır. Sensör bandlarındaki bu artış, daha yüksek tayfsal çözümleme ve dar aralıklı sinyaller arsındaki farklılıklar nedeniyle, nesneleri belirleme şansını arttırmıştır.
Gerek Hyperspectral gerekse de Ultraspectral uzaktan algılama, “imaging spectroscopy” (Işın analizi uygulanan görüntüleme) olarak çağırılmaktadır. Spectroscopy, multispectral görüntüleme ve spectroscopy tekniği birleştirilerek meydana gelmiştir. Son zamanlarda kanıtlanan bu teknik ile, kamuflaj ağları, boyaları içeren özel hedeflerin tesbiti daha doğru olarak yapılmaktadır.

Multispectral, Hyperspectral ve Ultraspectral yansıma farklılıkları
Hyperspectral görüntülerin kullanılma amaçı, elektromanyetik tayfdan ölçülen yeryüzü ve atmosfer hakkında doğru bilgileri elde etmektir. Tayfsal bölgede yansıyan, emilen, aktarılan ve dağılan enerjinin binlerce tipi bulunmaktadır. Herbir nesne kendine özgü yansıma ve aktarma kabiliyetine sahiptir. NASA / JPL tarafından ER-2 ile uçurulan, görünen / ınfrared görüntüleme spectrometer (AVIRIS) sistemi aynı anda 224 tayfsal görüntüyü kaydetmiştir. Bu konuda yapılan laboratuvar çalışmaları, algılanan görüntülerin doğruluğunu kanıtlamıştır. Bu tip görüntüleme konseptinin şematik görünümü:

Uzaktan algılamada paha biçilmez bilgiler sağlayan hyperspectral ve ultraspectral görüntüler ile arazideki bitki örtüsü ve mineral yapısı tesbit edilebilmektedir. Bunlara ilişkin örnek görüntüler ve tayfsal yansıma grafiği aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir
Osman Ferdi KARABULUT-2012140037
Mehmet Salih UZUNTAŞ -2012140051
Ümmügülsüm TAŞEL -2012140053
Full transcript