Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төсөлт ажлын тайлан “Авиан дуудлага төлөвшүүлэх үйл ажиллага

No description
by

ganchimeg galkhuu

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төсөлт ажлын тайлан “Авиан дуудлага төлөвшүүлэх үйл ажиллага

Багийн гишүүдийн танилцуулга:
Авиан дуудлагыг төлөвшүүлэх ажлын хүрээнд онолын мэдлэгээ бататгах, практикт туршин үзэх

Зорилт
- Хүүхдийн авиан дуудлагын хөгжлийн тухай онол, ном зохиол, эх сурвалж судална
- Хүүхдийн авиан дуудлагыг оношлох шалгуур боловсруулна
- Жишиг даалгаварын дагуу судалгаа авч дүгнэлт хийнэ
Авиан зөв дуудлага
- Авиан зөв дуудлагыг төлөвшүүлэх
- Үгийг тод, чанга, ойлгомжтой дуудах
- Ярианы хурд ба дууны өнгийг зөв төлөвшүүлэх
- Үг яриагаа уран яруу илэрхийлэх чадварт сургах
- Аман харилцааны соёлыг төлөвшүүлэх
- Хэл ярианы сонсгол, яриаы амьсгалыг хөгжүүлэх

Төсөлт ажлын тайлан
“Авиан дуудлага төлөвшүүлэх үйл ажиллагаа”
Хөрвөх 2-1 ангийн оюутан:
Г.Ганчимэг
Н.Баянжаргал
Ж.Батчулуун

Агуулга
Удиртгал
Нэгдүгээр бүлэг.Хүүхдийн авиан дуудлагыг төлөвшүүлэх ажлын онол, арга зүй
1.1 Бага насны хүүхдийн авиан дуудлагын хөгжлийн тухай эрдэмтдийн онол, үзэл баримтлал
1.2 Бага насны хүүхдийн авиан дуудлагыг төлөвшүүлэх хөгжүүлэх үйл ажиллагааны ач холбогдол
Хоёрдугаар бүлэг. Хүүхдийн авиан дуудлагын хөгжилд
хийсэн судалгаа
2.1 Хүүхдийн авиан дуудлагыг төлөвшүүлэх судалгааны явц
2.2 Хүүхдийн авиан дуудлагыг төлөвшүүлэх судалгааны үр дүн
Хоёрдугаар бүлгийн дүгнэлт
Эрэгцүүлэл
ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ
НОМ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

Г.Ганчимэг:
- 2006 онд МУБИС-ийн Багшийн сургуулийг бага ангийн багш мэргэжлээр төгссөн.
- УБ хотын Хан-Уул дүүргийн “Миний гэр” цэцэрлэгт бүлгийн багшаар ажиллаж байгаа.
Боловсролын байгууллагад 7 жилдээ ажиллаж байна.
Ж.Батчулуун:
- 2008 онд МУБИС-ийн харьяа Архангай аймгийн Багшийн сургуулийг хэл уран зохиолын багш мэргэжлээр төгссөн.
- Боловсролын байгууллагад 3 дах жилдээ ажиллаж байна.
Н.Баянжаргал:
- 2012 онд МУБИС-ийн ТНУСургуулийг түүх
нийгмийн ухааны багш мэргэжлээр төгссөн.
- Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын хүүхдийн цэцэрлэгт 3 дах жилдээ ажиллаж байна.
Зорилго
- Хамгийн эхэнд хөнгөн авианаас эхлэх
- Шинээр сурсан авиаг үг өгүүлбэрт хэрэглэх
- Дасгалыг хэт удаан биш богино хугацаанд, чанартай заах
- Өгүүлэх эрхтэний хөдөлгөөнийг бага хүч зарцуулан зөв дуудах аргыг хэрэглэх хэрэгтэй

Авиан дуудлага төлөвшүүлэх ажлын зарчим
Авиан дуудлага зөв төлөвшихөд нөлөөлөх хүчин зүйл
Мэдрэхүйн эрхтэний хэвийн хөгжил
Тархи, мэдрэлийн хэвийн хөгжил
Сэтгэхүйн эрүүл мэнд
Бие бялдарын эрүүл мэнд
Хэл ярианы таатай орчин

Хамрах хүрээ
БГД, 93-р цэцэрлэг, СБД, Орчлон цэцэрлэгийин 3-6 насны хүүхдүүд

Авиан дуудлага төлөвшүүлэх үйл ажиллагааны шалгуур

5-6 нас:
1. Эгшиг авиагаар эхэлсэн үгийн эхний авиаг ялгаж сонсох
2. Үгийн эхэнд орсон гийгүүлэгч авиаг ялгаж сонсох
3. Алдаатай хэлсэн үгийг олж сонсох

4-5 нас
3-4 нас

Зургийг нэрлээд “А” авиа орсон үгийг олж дугуйлаарай.Жишиг даалгавар №1

Жишиг даалгавар №2

Зургийг нэрлээд үгийн эхэнд ямар авиа сонсогдож байгааг хэлээрэй.


Шоож
Зугаа
Шиеээ
Хаблага
Сандлага


Жишиг даалгавар №3

Багшийн хэлсэн алдаатай үгийг олоод засаж хэлээрэй.

Судалгааны арга
-
Ярилцлага
- Математик боловсруулалтын арга
- Тестийн арга
- Рубрик үнэлгээний арга

Судалгааны явц: 93-р цэцэрлэг "Бэлтгэл" бүлэг Б.Э 5 нас
Ном зүй
- Наранцэцэг.Ц "Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүй" УБ.2008
- Жигмэд.Ц, Гантуяа.Ж "Судалгааны практик" УБ.2014
- Мягмар.О "Судлаач багшийн гарын авлага" УБ.2011
- Алексеева.М.М, Яшина.В.И "Методика развития речи и обучения родному якыку дошкольников" Москва.1998
Full transcript